Xả thải vượt chuẩn, Công ty công nghiệp thực phẩm Quốc tế bị phạt hơn 100 triệu đồng

Ngày đăng: 02:53:45 18-01-2019

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Quốc tế, địa chỉ tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Quốc tế đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp) từ 10 lần trở lên (thông số Coliform vượt 800 lần); thông số COD vượt 5,52 lần (414,29/75 mg/l); thông số BOD5 (20oC) vượt 5,34 lần (160,2/30 mg/l) trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05m3/ngày.

Với hành vi trên, Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Quốc tế bị phạt tiền 108 triệu đồng và buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn 90 ngày phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trước khi thải vào môi trường; buộc chi trả kinh phí phân tích mẫu môi trường.

Ảnh minh họa.

Trong thời gian vừa qua, chính quyền tỉnh Hưng Yên đang rất mạnh tay với việc kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Trước đó, ngày 15/8/2018, UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã ban hành Quyết định số 1907/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty TNHH giặt thời trang quốc tế trụ sở tại xã Tân quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên với tổng số tiền 223 triệu đồng.

Theo đó, Công ty TNHH giặt thời trang quốc tế bị xử phạt do vi phạm các lỗi: Xả nước thải sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ngày ( 24 giờ) đến dưới 40m3/ngày ( 24 giờ) tại cửa xả số 1. Xả nước thải sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày ( 24 giờ) tại cửa xả số 2.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH giặt thời trang quốc tế cũng bị phạt do khai thác, sử dụng nước dưới đất cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 50m3 /ngày đêm đến dưới 100m3/ngày đêm không có giấy phép khai thác. Ngoài ra, Công ty còn bị áp dụng một số tình tiết tăng nặng do tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Mới đây nhất, ngày 08/10/2018, UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã ban hành Quyết định 2486/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty CP thức ăn chăn nuôi miền Bắc tại địa chỉ xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Công ty CP thức ăn chăn nuôi miền Bắc đã thải khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ đến dưới 25.000 m3/giờ. Hành vi này đã vi phạm Điểm e, Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Mức phạt mà UBND tỉnh Hưng Yên đưa ra đối với hành vi trên là 160 triệu đồng kèm với biện pháp khắc phục hậu quả là Công ty CP thức ăn chăn nuôi miền Bắc phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.