Tư vấn đề án bảo vệ môi trường

Ngày đăng: 06:33:42 22-04-2021

Khi quá trình công nghiệp hóa trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ô nhiễm, các nhà máy, xí nghiệp lại càng bị giám sát chặt chẽ hơn. Nhằm đảm bảo các đoàn thể, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc trách nhiệm về môi trường, bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề ra những Thông tư, Nghị định chặt chẽ các thủ tục môi trường trong quá trình thành lập doanh nghiệp.

Thủ tục môi trường là một trong những điều kiện cần thiết khi thành lập một doanh nghiệp. Những thủ tục này không chỉ giúp các cơ quan đánh giá và đo lường quy trình thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, mà còn là tiền đề giúp định hướng phát triển bền vững, lâu dài cho tổ chức và đoàn thể.

Một trong những bước tiến hành thủ tục môi trường đó là cần phải lập ra Đề án bảo vệ môi trường. Sau đây Công ty CP Công Nghệ mới Hà Nội chúng tôi với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có khả năng chuyên môn cao có thể tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản và đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Đề án bảo vệ môi trường là thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Đồng thời trong quá trình hoạt động của dự án, nếu doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hay giấy cam kết bảo vệ môi trường hoặc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường (ĐTM) thì tùy thuộc vào quy mô, loại hình dự án mà các doanh nghiệp phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hay đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Mục đích của đề án bảo vệ môi trường:

- Lập đề án bảo vệ môi trường để theo dõi diễn biến chất lượng môi trường xung quanh khu vực dự án

- Đánh giá tác động mức độ ảnh hưởng của nguồn gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp điều đó giúp cho doanh nghiệp ngăn chặn và phòng ngừa ô nhiễm, đề xuất xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và xử lý ô nhiễm.

Đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, đô thị, nhà máy... đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

Đề án bảo vệ môi trường được chia thành 2 loại:

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi tắt là cơ sở) đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư 26/2014/TT-BTNMT.

+ Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

Để biết thêm chi tiết về đề án bảo vệ môi môi trường cũng như các thủ tục khác về môi trường các quý doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi TẠI ĐÂY.

tag: Đề án bảo vệ môi trường, Thủ tục môi trường