Hội thảo lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về quan trắc môi trường

Ngày đăng: 04:34:15 13-12-2016

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường được giao chủ trì xây dựng “Thông tư quy định về hoạt động quan trắc môi trường” (sau đây gọi là dự thảo Thông tư). Sau khi xây dựng dự thảo, đăng tải dự thảo văn bản trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường đã tổ chức các cuộc họp nhóm, hội thảo lấy ý kiến chuyên gia cho bản dự thảo.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Tổng cục Môi trường tiếp tục tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, cơ quan và đơn vị có liên quan đối với dự thảo Thông tư tại Thành phố Bình Định từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 12 năm 2016.

Đến tham dự và chủ trì Hội thảo TS.Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường:

Hội thảo vui mừng chào đón Ông Ông Trần Đình Chương, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đến tham dự và có bài phát biểu chào mừng Hội thảo.

Đến tham dự Hội thảo có tham dự Lãnh đạo Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại diện Vụ Chính sách - Pháp chế, Vụ Kế hoạch –Tài chính Tổng cục Môi trường và 20 Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc môi trường và cán bộ quan trắc tham dự Hội thảo

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến góp ý cho bản dự thảo Thông tư. Trung tâm Quan trắc môi trường-Tổng cục Môi trường sẽ tiếp thu, hoàn thiện bản dự thảo trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Hữu Thắng - Trung tâm Quan trắc môi trường

Từ Khóa: Quan trắc môi trường, xử lý chất thải, giấy phép xả thải