Giới thiệu về Hợp phần Thuỷ sản thuộc Dự án Ngăn ngừa xu hướng suy thoái môi trường Biển Đông và Vịnh Thái Lan

Ngày đăng: 03:16:53 21-02-2017

Việt Nam là một quốc gia ven biển, có đường bờ biển kéo dài trên 3260 km từ Bắc tới Nam (chưa kể bờ biển ở các đảo). Gần một nửa trong tổng số tỉnh thành hiện nay của Việt Nam tiếp giáp với biển.

Mặc dù có tài nguyên phong phú, tiềm năng phát triển to lớn và thực sự đã có chuyển biến mạnh về kinh tế trong gần thập kỷ qua, song khu vực ven biển của Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, thách thức, như: suy giảm nguồn lợi thủy sản; suy thoái tài nguyên, sinh cảnh ven biển; suy giảm chất lượng nước ven bờ; thiệt hại nhiều do thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, nước dâng, lũ lụt; bồi lấp và xói lở tại các cửa sông, ven biển; tỉ lệ nghèo cao và số lượng dân nghèo đông. Chính vì vậy, Hợp phần Thuỷ sản thuộc Dự án Ngăn ngừa xu hướng suy thoái môi trường Biển Đông và Vịnh Thái Lan được thực hiện nhằm xây dựng báo cáo quốc gia về nguồn lợi cá và những sinh cảnh quan trọng mang tính xuyên quốc gia, khu vực và toàn cầu ở Biển Ðông,…

Từ khóa : Cấp phép xả thải, giấy phép xả thải