Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta

Ngày đăng: 03:26:54 05-05-2019

Bạn có biết rằng 91% dân số thế giới sống ở những nơi có chất lượng không khí nằm dưới mức tiêu chuẩn do WHO đề ra?

VEA