Hội nghị COP22: Việt Nam tái khẳng định cam kết và kêu gọi nỗ lực các bên trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày đăng: 05:24:56 25-11-2016

CTTĐT

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội thảo

Sáng ngày 23/11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo thông báo các kết quả chính của Hội nghị lần thứ 22 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP22) và công bố Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của Việt Nam. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có bà Louise Chamberlain Giám đốc quốc gia UNDP Việt Nam; bà Anna Shreyoegg, Cố vấn trưởng dự án NAMA, GIZ Việt Nam; phái đoàn Việt Nam tham dự COP22; đại diện các Bộ, ngành, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước.

Tuyên bố Hành động Ma-ra-két về khí hậu và phát triển bền vững

COP22 là Hội nghị đầu tiên của các Bên tham gia Công ước kể từ khi Thoả thuận Paris lịch sử được thông qua tại Hội nghị COP21 năm 2015. Với ý nghĩa đó, Hội nghị COP22 diễn ra tại thành phố Ma-ra-két, Ma rốc, từ ngày 7 đến rạng sáng ngày 19/11/2016, với sự tham gia của gần 18 nghìn đại biểu của các Bên tham gia Công ước được coi là Hội nghị Hành động nhằm triển khai thực hiện những nội dung các Bên đã thống nhất thông qua cách đây 01 năm tại Paris. Ngoài nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris, Hội nghị COP22 và Hội nghị lần thứ mười hai các Bên tham gia Nghị định thư Kyoto cũng đã thảo luận các nội dung liên quan đến Công ước và Nghị định thư Kyoto.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân vui mừng thông báo, sau hơn hai tuần làm việc, các Bên đã thông qua tổng số 35 quyết định, trong đó có 25 Quyết định của Hội nghị COP, 08 Quyết định của Hội nghị các Bên tham gia Nghị định thư Kyoto và 02 Quyết định của Hội nghị các Bên tham gia Thỏa thuận Paris. Trong đó, liên quan đến triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris có 01 Quyết định của Hội nghị COP22 và 02 Quyết định của Hội nghị lần thứ nhất các Bên tham gia Thỏa thuận Paris.

“Đáng chú ý tại Hội nghị lần này, Tuyên bố Hành động Ma-ra-két về khí hậu và phát triển bền vững đã được các Bên thông qua nhằm kêu gọi các Bên thống nhất hành động trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.” -Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nói.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân khẳng định, thành công lớn nhất của Đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị lần này là tiếp tục cùng với các Bên thảo luận những vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris, Công ước và Nghị định thư Kyoto; đồng thời cập nhật thông tin về nỗ lực của Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Công ước, Nghị định thư Kyoto, đặc biệt là Thỏa thuận Paris, từ đó tăng cường hợp tác, đối tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, theo tinh thần của Thỏa thuận Paris.

Toàn cảnh Hội thảo

Kêu gọi các bên cùng nhau triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, ngay trước thềm Hội nghị COP22, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Thoả thuận Paris và Kế hoạch thực hiện Thoả thuận ở Việt Nam. Cho tới thời điểm kết thúc COP22, Việt Nam là một trong số 111 nước đã phê chuẩn/phê duyệt Thoả thuận. Với việc xây dựng và phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thoả thuận Paris, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao như là một trong những nước tiên phong.

Kế hoạch được xây dựng gồm 05 trụ cột chính, được chia thành 02 giai đoạn từ 2016 - 2020 và 2021 – 2030. Theo đó, đề ra 68 nhiệm vụ bắt buộc thực hiện theo yêu cầu của Thỏa thuận Paris; ưu tiên tiếp tục thực hiện theo các chiến lược, chương trình, kế hoạch của Chính phủ; khuyến khích thực hiện để tận dụng cơ hội do Thỏa thuận Paris mang lại.

“Việc triển khai thực hiện được những nhiệm vụ trong Kế hoạch sẽ góp phần vào nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn các đối tác quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức dân sự, các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong và ngoài nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, c