Giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các bệnh viện tại Nghệ An

Ngày đăng: 03:15:29 10-07-2015

Hiện nay tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các bệnh viện trong tỉnh. Tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm đối với các bệnh viện có hành vi vi phạm về pháp luật bảo vệ môi trường; yêu cầu các bệnh viện chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vận hành hệ thống xử lý môi trường đúng quy trình. Tỉnh Nghệ An cũng tranh thủ các nguồn hỗ trợ trong và ngoài nước để triển khai công tác bảo vệ môi trường trong ngành y tế. Năm 2015, tỉnh Nghệ An khởi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải đối với Bệnh viện lao, bệnh phổi và Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An, Bệnh viện huyện Diễn Châu.

rac-thai-y-te

Trên địa bàn Nghệ An có 12 bệnh viện tuyến tỉnh, 18 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, 9 bệnh viện tư nhân. Theo ngành chức năng, tại một số bệnh viện, tình trạng ô nhiễm đang ở mức nghiêm trọng. Hiện nay, trong số các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh mới chỉ có 19 bệnh viện có lò đốt chất thải rắn y tế nguy hại. Ở các bệnh viện tuyến huyện, việc xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải y tế hầu như chưa được đầu tư, chỉ ở dạng bể phốt để xử lý sơ bộ nước thải từ nhà vệ sinh, còn nước thải từ quá trình hoạt động khám và chữa bệnh được các bệnh viện để cho tự ngấm xuống đất.

Riêng đối với Bệnh viện Quân y 4, người dân đã phản ánh về hiện tượng đốt rác trong khuôn viên bệnh viện này. UBND thành phố Vinh (Nghệ An) đã phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh Nghệ An kiểm tra và yêu cầu bệnh viện không được đốt rác trong khuôn viên, đến nay, bệnh viện đã cơ bản khắc phục.

Về nội dung phản ánh của người dân rằng bệnh viện xả nước thải gây ô nhiễm môi trường, kết quả kiểm tra của ngành chức năng cho thấy bệnh viện đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung và vận hành để xử lý nước thải trước khi thải ra mương thoát nước chung; kết quả quan trắc chất lượng môi trường cho thấy các thông số chất lượng môi trường nước thải sau xử lý nằm trong quy chuẩn cho phép.