Bình Định còn 4/47 cơ sở gây ô nhiễm môi trường chưa hoàn thành xử lý ô nhiễm

Ngày đăng: 00:45:59 15-04-2021

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh Bình Định về việc phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở thực hiện các biện pháp xử lý triệt để và hướng dẫn chứng nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm cho các cơ sở.

Đến nay, còn 4/47 cơ sở chưa hoàn thành việc rút tên, bao gồm: 1 đơn vị (Bãi rác núi Bà Hỏa) đã hoàn thành xử lý ô nhiễm, nhưng bãi rác thay thế (Bãi rác Long Mỹ) chưa xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; 1 đơn vị đang tạm dừng hoạt động là Công ty Cổ phần Đường Bình Định; 2 đơn vị chưa hoàn thành xử lý ô nhiễm là Cảng cá Quy Nhơn của Ban quản lý Cảng cá Bình Định và Làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu Xuân Bình - Xuân Thạnh của Ban quản lý Dự án đầu tư, xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ.

Bãi rác núi Bà Hỏa là cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý ô nhiễm vào năm 2009.

Làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu Xuân Bình – Xuân Thạnh tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ Hiện nay, Bãi rác núi Bà Hỏa được chuyển sang mục đích sử dụng là xưởng cơ khí, nhà xe (xe vận chuyển rác) và nhà kho chứa các dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác thu gom rác của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quy Nhơn. Tuy nhiên, bãi rác thay thế (bãi rác Long Mỹ) chưa xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu Xuân Bình – Xuân Thạnh tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ là cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 2616 của UBND tỉnh Bình Định, ngày 28/7/2015 về việc phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014.

Trong đó, yêu cầu Làng nghề phải hoàn thiện đề án bảo vệ môi trường và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo theo quy định. Qua theo dõi, Làng nghề đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo Quyết định số 3005, ngày 04/9/2018 với thời gian thực hiện đầu tư từ năm 2018-2020.

Cảng cá Quy Nhơn Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Ban quản lý Dự án đầu tư, xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ (Cơ quan được UBND huyện Phù Mỹ giao làm đại diện chủ đầu tư) chỉ mới hoàn thiện hồ sơ thiết kế trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt.

Cảng cá Quy Nhơn là cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 2616 phải hoàn thiện hồ sơ môi trường và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo theo quy định. Đến nay, Cảng cá Quy Nhơn đã thực hiện nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và hệ thống chưa thực hiện vận hành thử nghiệm theo quy định.

Về hồ sơ môi trường, đối chiếu với danh mục dự án phải lập hồ sơ môi trường theo quy định tại Nghị định số 40, ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, loại hình cảng cá phải thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh.