Bình Định còn 4/47 cơ sở gây ô nhiễm môi trường chưa hoàn thành xử lý ô nhiễm

Ngày đăng: 00:45:59 15-04-2021

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh Bình Định về việc phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở thực hiện các biện pháp xử lý triệt để và hướng dẫn chứng nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm cho các cơ sở.

Đến nay, còn 4/47 cơ sở chưa hoàn thành việc rút tên, bao gồm: 1 đơn vị (Bãi rác núi Bà Hỏa) đã hoàn thành xử lý ô nhiễm, nhưng bãi rác thay thế (Bãi rác Long Mỹ) chưa xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; 1 đơn vị đang tạm dừng hoạt động là Công ty Cổ phần Đường Bình Định; 2 đơn vị chưa hoàn thành xử lý ô nhiễm là Cảng cá Quy Nhơn của Ban quản lý Cảng cá Bình Định và Làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu Xuân Bình - Xuân Thạnh của Ban quản lý Dự án đầu tư, xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ.

Bãi rác núi Bà Hỏa là cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý ô nhiễm vào năm 2009.

Làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu Xuân Bình – Xuân Thạnh tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ Hiện nay, Bãi rác núi Bà Hỏa được chuyển sang mục đích sử dụng là xưởng cơ khí, nhà xe (xe vận chuyển rác) và nhà kho chứa các dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác thu gom rác của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quy Nhơn. Tuy nhiên, bãi rác thay thế (bãi rác Long Mỹ) chưa xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu Xuân Bình – Xuân Thạnh tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ là cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 2616 của UBND tỉnh Bình Định, ngày 28/7/2015 về việc phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014.

Trong đó, yêu cầu Làng nghề phải hoàn thiện đề án bảo vệ môi trường và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo theo quy định. Qua theo dõi, Làng nghề đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo Quyết định số 3005, ngày 04/9/2018 với thời gian thực hiện đầu tư từ năm 2018-2020.

Cảng cá Quy Nhơn Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Ban quản lý Dự án đầu tư, xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ (Cơ quan được UBND huyện Phù Mỹ giao làm đại diện chủ đầu tư) chỉ mới hoàn thiện hồ sơ thiết kế trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt.

Cảng cá Quy Nhơn là cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 2616 phải hoàn thiện hồ sơ môi trường và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo theo quy định. Đến nay, Cảng cá Quy Nhơn đã thực hiện nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và hệ thống chưa thực hiện vận hành thử nghiệm theo quy định.

Về hồ sơ môi trường, đối chiếu với danh mục dự án phải lập hồ sơ môi trường theo quy định tại Nghị định số 40, ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, loại hình cảng cá phải thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa xác định cụ thể loại hình cảng cá thuộc đối tượng lập Kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận hay Báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc UBND tỉnh Bình Định phê duyệt. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 68, ngày 11/01/2021 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập hồ sơ môi trường đối với Cảng cá Quy Nhơn. Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn.

Công ty Cổ phần Đường Bình Định là cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 231, ngày 11/5/2011 về việc phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2010, có biện pháp xử lý là nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo theo quy định. Hiện nay, Công ty Cổ phần Đường Bình Định đang trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản. Sau khi Công ty hoàn tất thủ tục phá sản, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo việc chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để cho cơ sở.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định đánh giá về tiến độ thực hiện tại các cơ sở còn chậm, bởi các cơ sở còn phụ thuộc vào kinh phí ngân sách nhà nước cấp nên tiến độ đầu tư các hạng mục công trình xử lý chất thải khá chậm.

Việc đầu tư công trình xử lý nước thải Cảng cá Quy Nhơn có kinh phí lớn nhưng chậm đưa vào vận hành công trình, gây lãng phí, không đáp ứng yêu cầu thu gom, xử lý, gây ô nhiễm môi trường. UBND huyện Phù Mỹ chưa thực sự quyết liệt đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục công trình xử lý chất thải đối với Làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu Xuân Bình – Xuân Thạnh.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản số 1153, ngày 8/3/2021 giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban quản lý Cảng cá Bình Định và các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải, sớm bàn giao đi vào vận hành đảm bảo quy định; chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể của các tập thể và cá nhân liên quan trong việc vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo hiệu quả đầu tư, đồng thời chấm dứt việc xả nước thải gây ô nhiễm môi trường hiện nay.

Giao UBND huyện Phù Mỹ đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện và đồng bộ hệ thống xử lý nước thải của Làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu Xuân Bình – Xuân Thạnh để được chứng nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm theo quy định.

Đối với việc chứng nhận xử lý ô nhiễm cho Bãi rác núi Bà Hỏa và việc lập hồ sơ môi trường của Cảng cá Quy Nhơn, sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Môi trường, giao Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh xem xét chứng nhận xử lý ô nhiễm theo quy định.

Từ sự việc này nhận thấy trong việc xử lý rác thải bảo vệ môi môi trường cần có sự thực hiện nghiêm nghiêm chỉnh từ các cấp chính quyền cấp cao đến cấp thấp. Không kéo dài trì trễ thu gom, xử lý rác thải trong công trình công nghiệp, cần xử lý nước thải nhanh chóng không gây thêm ô nhiễm môi trường.

Nguồn: Mỹ Bình - monre.gov.vn

tag: Xử lý ô nhiễm, ô nhiễm nguồn nước