Cảnh báo ô nhiễm môi trường đất khu công nghiệp tại Đồng Nai

Ngày đăng: 08:04:25 25-10-2015

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất đợt quan trắc chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015. Kết quả tổng quan cho thấy, chất lượng môi trường đất không biến động nhiều so với năm 2014, tuy nhiên tại một số khu vực tiếp nhận nguồn thải của khu công nghiệp và khu vực phụ cận các bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn Đồng Nai, nguồn đất bị ô nhiễm kim loại nặng.

o-nhiem-nguon-thai-tai-Dong-Nai

Tại một số khu vực tiếp nhận nguồn thải của khu công nghiệp và khu vực phụ cận các bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn Đồng Nai, nguồn đất bị ô nhiễm kim loại nặng. Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai đã tiến hành lấy các mẫu đất ở 3 tầng tương ứng với các độ sâu 30cm, 60cm và 90cm để đánh giá chất lượng nguồn đất. Kết quả quan trắc cho thấy, khu vực đất tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của khu công nghiệp Biên Hòa 1 (thành phố Biên Hòa) hàm lượng chì (Pb) trong đất vượt từ 3,3 đến trên 4 lần so với tiêu chuẩn cho phép; hàm lượng kẽm (Zn) vượt từ 3,9 đến 4,9 lần so với quy chuẩn cho phép. Điều đáng nói, các chỉ số kim loại nặng trên đều vượt ngưỡng cho phép ở cả 3 tầng thu mẫu. Ngoài ra, hàm lượng asen (As) tại vị trí trên cũng vượt ngưỡng cho phép nhưng ở mức nhẹ. Tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của khu công nghiệp Hố Nai (huyện Trảng Bom), hàm lượng chì (Zn) vượt tiêu chuẩn cho phép gần 2 lần. Ngoài ra, tại khu vực nguồn đất tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của khu công nghiệp Sông Mây (huyện Trảng Bom) và khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 (huyện Nhơn Trạch) hàm lượng Zn cũng vượt tiêu chuẩn cho phép ở cả 3 tầng lấy mẫu.

Kết quả quan trắc cũng cho thấy, tại những vùng phụ cận các bãi chôn lấp chất thải rắn ở phường Trảng Dài (thành phố Biên Hòa), bãi chôn lấp xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu), bãi chôn lấp xã Túc Trưng (huyện Định Quán) và bãi chôn lấp xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) phát hiện hàm lượng đồng (Cu) cao hơn mức cho phép từ 1,3 đến 4,5 lần ở cả 3 tầng lấy mẫu. Khu vực đất tại bãi chôn lấp chất thải rắn ấp Tân Cang, xã Phước Tân (thành phố Biên Hòa), các chỉ tiêu kim loại nặng như Cu và Zn cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 1 đến 2 lần. Riêng tại vùng phụ cận bãi rác Quang Trung, các chỉ số kim loại nặng như niken và crom trong đất có hàm lượng khá cao so với tiêu chuẩn cho phép. Trong khi đó, qua quan trắc đất nền, đất nông nghiệp và đất dân sinh cho thấy chất lượng nguồn đất trên địa bàn Đồng Nai đạt yêu cầu với mục đích sử dụng đất, chưa thấy dấu hiệu suy thoái ở những vùng này. Theo đó, tại 27 vị trí lấy mẫu đất ở cả 3 tầng, cho thấy các thông số về độ Ph, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, độ nhiễm phèn và kim loại nặng trong đất đều nằm trong ngưỡng cho phép. Đối với những khu vực đất công nghiệp có các chỉ tiêu kim loại nặng vượt quy chuẩn cho phép, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai khuyến cáo cần có các biện pháp khắc phục kiểm soát, xử lý các chỉ số kim loại nặng tại các nguồn thải, nhằm hạn chế gây ô nhiễm cho nguồn đất.