Phấn đấu đến năm 2020 thu gom, xử lý 70% rác thải ở khu vực nông thôn tại Bắc Giang

Ngày đăng: 09:17:16 21-01-2015

Ông Lại Thanh Sơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết trong thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ hệ thống quản lý, thu gom, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm, bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái, sức khỏe người dân, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững và xây dựng nông thôn mới.

xu-ly-rac-thai-nong-thon

Ngày 14/1, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội thảo về "Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020". Các đại biểu tham dự hội thảo tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng công tác quản lý, thu gom, xử lý rác thải, đồng thời đề ra mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện.

Bắc Giang đặt ra mục tiêu đến năm 2017 sẽ hoàn chỉnh mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải ở khu vực nông thôn thông qua việc thành lập các Công ty, Hợp tác xã, tổ, đội vệ sinh môi trường do địa phương quản lý; mỗi huyện, thành phố phải có ít nhất 1 bãi rác hoặc khu xử lý rác tập trung hợp vệ sinh; xây dựng cơ chế tài chính và nhu cầu đầu tư trang thiết bị thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải vùng nông thôn. Bắc Giang phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ thu gom, xử lý đạt 70% rác thải phát sinh ở khu vực nông thôn và tỷ lệ thu phí vệ sinh đạt 90%.

Theo ông Lại Thanh Sơn, trong thời gian qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường được nâng lên, công tác thu gom, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn trên địa bàn các huyện, thành phố của Bắc Giang đã có những chuyển biến tích cực. Các huyện, thành phố đã quan tâm đến công tác thu gom, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn, hình thành các tổ thu gom rác thải; một số địa phương đã đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải, hợp vệ sinh, lắp đặt lò đốt rác thải, việc thu phí môi trường cũng được thực hiện rất hiệu quả... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn đang còn tồn tại nhiều hạn chế như: Tỷ lệ thu gom rác thải ở khu vực nông thôn vẫn ở mức thấp (54,6%), trong đó rác thải ở khu vực sản xuất nông nghiệp hầu như chưa được thu gom, xử lý. Việc quy hoạch và đầu tư, bố trí các điểm tập kết, trung chuyển rác thải ở khu vực nông thôn chưa được triển khai đồng bộ hiệu quả. Hầu hết các bãi chôn rác thải ở khu vực nông thôn trên địa bàn các huyện đêu không đảm bảo các tiêu chí về bảo vệ môi trường, chủ yếu là bãi chứa tạm thời. Hầu hết các địa phương chưa có mô hình quản lý, thu gom, vận chuyện và công nghệ xử lý rác thải phù hợp; phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển còn thiếu, chủ yếu là phương tiện thủ công; lực lượng tham gia thu gom, vận chuyển rác thải còn yếu, chưa được đồng bộ...