Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác quản lý chất thải rắn

Ngày đăng: 03:49:45 10-04-2019

(TN&MT) - Chiều 8-4, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân làm việc với UBND tỉnh Hải Dương về công tác quản lý, quy hoạch, xử lý chất thải rắn trên địa bàn; khảo sát một số cơ sở xử lý rác trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Cùng đi với Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân có đại diện Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và các cơ quan chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Anh Cương, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương và các sở ngành liên quan.

Tại buổi làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận những cố gắng của Hải Dương trong lĩnh vực quy hoạch xử lý rác trên địa bàn. Hải Dương đã quy hoạch xây dựng, công nghệ xử lý rác tương đối sát với hướng chỉ đạo của Chính phủ, chủ yếu công nghệ đốt và phát điện. Về Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tới 2020, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt quy hoạch 6 khu xử lý chất thải rắn tập trung cấp vùng, cấp huyện. Trong đó tới năm 2020 quy hoạch 53 ha cho các cơ sở, công suất xử lý khoảng 1.500 tấn rác/ngày. Định hướng tới 2030 dành 98,7 ha, công suất xử lý 2.130 tấn, vượt xa lượng rác thải trên địa bàn. Công nghệ xử lý được phân loại, ủ phân vi sinh, đốt rác thu năng lượng.

Đoàn công tác của Bộ TN&MT làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, việc thu gom, xử lý theo mô hình công nghệ tiên tiến, đi đôi với giá xử lý rác thải. Tìm cơ chế tài chính xử lý rác liên quan tới công nghệ xử lý rác thải của các doanh nghiệp đã đầu tư. Việc chôn lấp rác thải phải hạn chế tối đa, phải đột phá về công nghệ. Hướng tới việc đốt rác, thu năng lượng để phát điện, hạn chế sử dụng tài nguyên khác để phát điện. Với việc phân loại rác, ủ rác làm phân vi sinh, phải thực hiện hợp chuẩn, hợp quy. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng yêu cầu cần quyết liệt việc tuyên truyền không sử dụng túi ni nông, nâng cao ý thực của người dân chung tay bảo vệ môi trường.

Trước khi làm việc với UBND tỉnh Hải Dương, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tới khảo sát tại 2 cơ sở xử lý rác là Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương và Công ty Cổ phần Môi trường ATP- SERAPHIN Hải Dương, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà.

Sau khi đi khảo sát, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, qua đợt khảo sát thực tế, các đoàn sẽ lấy mẫu nước thải, khí thải kiểm tra các cơ sở xử lý rác thải để đánh giá các công nghệ xử lý rác thải. Tìm hiểu các mô hình thu gom xử lý rác thải. Thông qua đó để xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý, thu gom, xử lý rác thải cho phù hợp, sát với thực tiễn. Từ thực tế của Hải Dương và các địa phương, Bộ TN&MT sẽ đưa ra cơ chế chính sách, mô hình công nghệ về đầu tư xử lý rác thải phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam. Qua đó giúp cho Chính phủ chỉ đạo thống nhất về công tác quản lý, xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt trong toàn quốc một cách hiệu quả nhất.

Dưới đây là một số hình ảnh Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đi khảo sát tại các cơ sở xử lý rác trên địa bàn tỉnh Hải Dương:

Tới khảo sát quy trình xử lý chất thải rắn và rác thải sinh hoạt ở Nhà máy xử lý rác Việt Hồng (Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương).

Trần Tuấn