Tổng cục Môi trường lên tiếng về thông tin ”chất thải nguy hại” của Formosa Hà Tĩnh

Ngày đăng: 04:32:35 12-05-2019

(Tin Môi Trường) - Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) khẳng định: Văn bản trao đổi của Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên nêu “kết quả phân tích mẫu gang xỉ cho thấy giá trị pH đều vượt ngưỡng nguy hại... chứ không khẳng định gang xỉ là chất thải nguy hại (vì gang xỉ là nguyên liệu sản xuất).

Tổng[-]cục[-]Môi[-]trường[-]lên[-]tiếng[-]về[-]thông[-]tin[-]'chất[-]thải[-]nguy[-]hại'[-]của[-]Formosa[-]Hà[-]Tĩnh

Ông Hoàng Văn Thức, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường trả lời báo chí chiều nay - Ảnh: NP

Liên quan tới việc thời gian qua báo chí phản ánh việc công thức quản lý, chuyển giao gang xỉ của Formosa Hà Tĩnh (FHS), Tổng cục Môi trường khẳng định, trong đó có nhiều thông tin sai lệch, không đúng với bản chất sự việc, gây hoang mang trong dư luận.

Chiều 10.5, ông Hoàng Văn Thức, Phó tổng cục trưởng Tổng cục môi trường, Bộ TN&MT chủ trì cuộc cung cấp thông tin báo chí về việc này.

Theo Tổng cục Môi trường, về pháp lý được quy định tại Khoản 16 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường (BVMT), phế liệu "là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác".

"Do vậy, gang xỉ khử lưu huỳnh của FHS được phân loại, lựa chọn làm nguyên liệu sản xuất gang thép được coi là phế liệu làm nguyên liệu. Gang xỉ khử lưu huỳnh này nếu thải ra ngoài môi trường thì mới được xem là chất thải", Tổng cục Môi trường khẳng định.

Khoản 3 Điều 5 Luật BVMT quy định chính sách cùa Nhà nước là "đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu chất thải"; khoản 3 Điều 6 Luật BVMT quy định về hoạt động BVMT được khuyến khích là: "3. Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải"; khoản 2 Điều 86 Luật BVMT quy định: "2. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ làm phát sinh chất thải có trách nhiệm giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải hoặc chuyển giao cho cơ sở có chức năng phù hợp để tải sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng".

Vụ trưởng Vụ quản lý chất thải Nguyễn Thượng Hiền khẳng định: "Như vậy, gang xỉ khử lưu huỳnh của FHS (có chứa 71,6% là sắt) được pháp luật khuyến khích tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thép. Để cụ thể hoá quy định này, trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, xác nhận, đặc biệt trong Sổ chủ nguồn thải CTNH mã số 42.000221.T ngày 7.9.2015 của Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh cũng không có chất thải nguy hại là gang xỉ nêu trên.

Các loại chất thải rắn như xỉ hạt lò cao, xỉ thép, tro bay, tro đáy, vật liệu chịu lửa, gang xỉ... củaFHS sẽ ưu tiên tái sử dụng, thu hồi làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất của khu liên hợp hoặc bán cho các ngành công nghiệp khác làm nguyên liệu".

Tổng[-]cục[-]Môi[-]trường[-]lên[-]tiếng[-]về[-]thông[-]tin[-]'chất[-]thải[-]nguy[-]hại'[-]của[-]Formosa[-]Hà[-]Tĩnh

Ông Nguyễn Thượng Hiền - Vụ trưởng Vụ quản lý chất thải khẳng định, tại các nước phát triển trên thế giới, chất thải ngành thép đang được sử dụng trực tiếp hoặc được sơ chế, xử lý sơ bộ trước khi dùng làm nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp khác, đặc biệt là ngành sản xuất vật liệu xây dựng - Ảnh: NP

Ông Hiền dẫn chứng: "Tại các nhà máy luyện thép liên hợp từ quặng sắt trên thế giới (như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quổc),