Quan trắc môi trường không khí

Ngày đăng: 06:29:33 21-04-2021

Quan trắc môi trường là hoạt động rất quan trọng để dễ đưa ra các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường hiện nay. Quan trắc môi trường gồm: quan trắc môi trường không khí, quan trắc môi trường nước. Dưới đây chúng chúng tôi xin nói đến quan trắc môi trường không khí .

Các mục tiêu cơ bản trong quan trắc môi trường không khí xung quanh là:

1. Xác định mức độ ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng theo các tiêu chuẩn cho phép hiện hành;

2. Xác định ảnh hưởng của các nguồn thải riêng biệt hay nhóm các nguồn thải tới chất lượng môi trường không khí địa phương;

3. Cung cấp thông tin giúp cho việc lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và quy hoạch phát triển công nghiệp;

4. Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí theo thời gian và không gian

5. Cảnh báo về ô nhiễm môi trường không khí;

6. Đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý môi trường của Trung ương và địa phương.

Hệ thống quan trắc không khí xung quanh - Công ty CP Công nghệ mới Hà Nội chúng tôi chuyên hoạt động quan trắc không khí; cung cấp các giải pháp về hệ thống quan trắc môi trường không khí từ việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường không khí theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng dẫn và thiết lập báo cáo quan trắc môi trường không khí chuẩn Thông tư 24/2017/TT-BTNMT; với những ưu điểm :

    • Công nghệ mới tiên tiến

    • Chi phí hợp lý

    • Vận hành với độ tin cậy cao

    • Đáp ứng toàn bộ yêu cầu từ khách hàng

    • Đưa ra kết quả nhanh, chính xác, kịp thời đưa ra những tư vấn giải pháp ứng phó

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay TẠI ĐÂY để biết thêm chi tiết.

tag: Quan trắc môi trường không khí; Ô nhiễm môi trường không khí