Ngày 26/11/2018:Kỷ niệm 30 năm thành lập và Đại Hội lần thứ VII của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Ngày đăng: 10:13:58 26-11-2018

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và Đại Hội lần thứ VII của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam bắt đầu từ 8h00, thứ hai, ngày 26/11/2018 tại Hội trường lớn tầng 5, Nhà B, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ...

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) được thành lập năm 1988. Trải qua 30 năm hoạt động, VACNE đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên và môi trường ở nước ta thông qua các hoạt động như: xây dựng và thực hiện các chiến lược, chủ trương, chính sách, luật pháp về môi trường, quản lý môi trường và phát triển bền vững; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật, phản biện xã hội, tuyên truyền giáo dục và hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất bền vững.

Lễ[-]kỷ[-]niệm[-]30[-]năm[-]thành[-]lập[-]và[-]Đại[-]Hội[-]lần[-]thứ[-]VII[-]của[-]Hội[-]Bảo[-]vệ[-]Thiên[-]nhiên[-]và[-]Môi[-]trường[-]Việt[-]Nam[-]

...và Đại Hội lần thứ VII của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam bắt đầu từ 8h00, thứ hai, ngày 26/11/2018 tại Hội trường lớn tầng 5, Nhà B, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.

Được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, VACNE tổ chức Lễ kỷ niệm để ôn lại quá trình xây dựng và trưởng thành, hướng tới việc huy động toàn hội nỗ lực thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tiến hành Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội nhằm đưa ra phương hướng hoạt động cho 5 năm tới, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, thứ hai, ngày 26/11/2018

Địa điểm: Hội trường lớn tầng 5, Nhà B, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.

BTV