Hà Nội đề xuất thay các nhà đầu tư dự án nước sạch không đảm bảo chất lượng

Ngày đăng: 09:15:08 24-10-2019

UBND thành phố Hà Nội Giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án nước sạch. Đề xuất thay thế ngay các nhà đầu tư triển khai dự án không đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Tiếp thu kết luận của Thường trực HDND thành phố về phiên giải trình việc cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 4450/UBND-ĐT, ngày 8.10.2019, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị tham mưu UBND Thành phố các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thực hiện tốt chỉ tiêu cung cấp nước sạch, đảm bảo số lượng, chất lượng, mạng lưới phân phối theo Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rà soát, kiểm tra các nhà đầu tư đang triển khai dự án nguồn, dự án mạng chậm tiến độ, kiên quyết thu hồi dự án, chuyển nhà đầu tư đối với các trường hợp không triển khai dự án hoặc năng lực không đảm bảo.

Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh giá nước sạch, chính sách hỗ trợ về giá nước sạch cho người dân ở khu vực nông thôn, nhất là các xã xa trung tâm.

Giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án; đề xuất thay thế ngay các nhà đầu tư triển khai dự án không đảm bảo tiến độ, chất lượng; tiếp thu, giải quyết những kiến nghị của người dân và nhà đầu tư trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm và lợi ích của việc sử dụng nước sạch để nhân dân hiểu và ủng hộ chủ trương sử dụng nước sạch của Thành phố.

Yêu cầu các nhà đầu tư dự án nước sạch: tập trung nguồn lực đẩy nhanh thực hiện các dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cấp nước theo quy định. Tích cực, chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác tuyên truyền về sử dụng nước sạch và bảo vệ hệ thống cấp nước trên địa bàn nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch và giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu.

Xây dựng phương án tiếp nhận các trạm cấp nước cục bộ trong phạm vi phát triển mạng lưới cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung của đơn vị được UBND Thành phố giao triển khai thực hiện (trong đó có nghiên cứu giải pháp kết nối, thay thế nguồn cấp cho các trạm cấp nước cục bộ). Các đơn vị cấp nước theo địa bàn được giao quản lý, nghiên cứu khảo sát, đầu tư nâng cấp cải tạo mạng lưới, lắp đặt bổ sung thiết bị nâng cấp các trạm cấp nước hiện có đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế.

Trong thời gian qua, câu chuyện "nước có mùi lạ" ở nhiều chung cư khu vực phía nam Hà Nội từ Linh Đàm đến Thanh Xuân, Mỹ Đình... đang làm nóng dư luận. Người dân cho biết, nước có mùi như thuốc tẩy hoặc mùi Clo tại bể bơi, nhiều người không dám sử dụng nước để sinh hoạt.

NHTAG: Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC SẠCH