Quan trắc môi trường

Ngày đăng: 03:36:00 05-12-2016

Quan trắc môi trường:

Quan trắc môi trường là một trong những hoạt động chính và quan trọng trong bước đầu đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường. Hiểu được điều đó Trung tâm tư vấn quan trắc và xử lý môi trường - Công ty cổ phần phát triển Công Nghệ Mới Hà Nội đã phối hợp với Trung Tâm Công nghệ xử lý môi trường đầu tư con người và thiết bị quan trắc để đủ điều kiện quan trắc theo (VIMCERTS 088) theo nghị định 27/2013 NĐ-CP.

Giấy phép quan trắc môi trường như một giấy thông hành để đơn vị đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường. Vì vậy, năm 2015 đã giảm bớt số lượng lớn đơn vị tư vấn không đủ điều kiện quan trắc môi trường và cũng đánh giá đúng năng lực đơn vị hoạt động quan trắc môi trường.

Giấy chứng nhận quan trắc môi trường

giay-phep-quan-trac-moi-truong

Quan trắc môi trường phải am hiểu được quy trình sản xuất để từ đó lấy mẫu đánh giá chính xác. Được đào tạo các phương pháp quan trắc cơ bản như: Quan trắc môi trường không khí, quan trắc môi trường tiếng ồn, quan trắc môi trường nước mặt, .... Chúng tôi tự tin và đáp ứng những yêu cầu quan trắc phức tạp nhất.

Bằng sự cố gắng và đầu tư thiết bị, nhân lực của Công ty. Chúng tôi đã cố gắng và được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp giấy phép quan trắc hầu hết các lĩnh vực quan trắc.

Các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Trung tâm tư vấn quan trắc và xử lý môi trường:

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:đất,nước,không khí,chất thải rắn,các loại chất độc hại.

+ Dịch vụ KH&CN:

  • Tư vấn lập hồ sơ: Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trườngcam kết bảo vệ môi trường, báo cáo quan trắc môi trường, Lập đề án cải tạo phục hồi môi trường

  • Đề án xả nước thải, đề án khai thác nước sạch; hồ sơ đăng ký, quản lý, thu gom vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại cho các dự án và các đơn vị sản xuất,…

  • Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn kỹ thuật an toàn hoá chất.

  • Tư vấn, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ môi trường

  • Tư vấn, thiết kế và thi công, lắp đặt các công trình xử lý môi trường: nước thải, nước sạch, khí thải, bụi công trường, bụi giao thông,…

  • Hoạt động thăm dò địa chất công trình khai thác khoáng sản, công trình xây dựng.

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ, khảo sát thiết kế xây dựng công trình công nghiệp mỏ.

  • Cung ứng các thiết bị xử lý môi trường, thiết bị phân tích môi trường, chế phẩm vi sinh , hoá học trong công nghệ xử lý môi trường và thiết bị nhiệt, lạnh.