Phối hợp đẩy mạnh việc truyền thông các vấn đề về tài nguyên và môi trường

Ngày đăng: 03:32:02 06-04-2019

Ngày 05/4, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì buổi làm việc với Đoàn khảo sát Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn khảo sát có ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát; ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo một số Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ. Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có Thứ trưởng Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo các các đơn vị trực thuộc Bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát cho biết, ngày nay, công tác thông tin, truyền thông không đơn thuần là tuyên truyền và cổ vũ mà nó còn là nguồn lực và động lực; thông tin đúng, có định hướng sẽ góp phần giữ vững ổn định tình hình trật tự xã hội và là động lực thúc đẩy phát triển xã hội. Do vậy, việc đánh giá nhìn nhận những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền của các bộ ngành, địa phương nói chung và Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng cũng như sự chỉ đạo công tác phối hợp các cấp từ Trung ương đến địa phương những nội dung gắn liền với kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân là nội dung hết sức quan trọng; qua đó, rút ra được những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành và có những đề xuất với Ban Bí Thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để phối hợp công tác truyền thông đạt được kết quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Trịnh Xuân Quảng - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền - Bộ TN&MT cho biết, ngay sau khi có Quyết định số 221-QĐ/TW, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai bằng Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW đến các đơn vị trực thuộc Bộ. Trong những năm qua, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nhiều cuộc trao đổi, thảo luận về kế hoạch, các nội dung phối hợp công tác phục vụ xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tài nguyên và môi trường; tuyên truyên nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bộ đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Phối hợp rà soát, hoàn thiện “Tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế” để kịp thời cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức, hiểu biết đúng đắn cho toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức về giải kết quả giải quyết sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung; phối hợp với các Bộ ngành, tỉnh, thành ủy xây dựng và tuyên truyền tài liệu “Sổ tay cán bộ tuyên giáo bảo vệ môi trường”,“Hỏi đáp pháp luật về tài nguyên và môi trường” nhằm cung cấp những khái niệm, kiến thức cơ bản nhất về lĩnh vực biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để cán bộ các cấp có cơ sở để tuyên truyền; tổ chức các lớp tập huấn cho các địa phương về công tác bảo vệ môi trường, thanh tra, kiểm tra những dấu hiệu vi phạm.

Bộ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức 02 hội nghị “Triển khai Chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức tôn giáo, cộng đồng”; phối hợp cung cấp những nội dung chính của các chính sách, dự án, đề án lớn có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của đông đảo nhân dân để chỉ đạo, định hướng tuyên truyền

Bên cạnh công tác phối hợp tuyên truyền, Bộ cũng thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: giao lưu trực tuyến giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường với nhân dân và doanh nghiệp; tổ chức họp báo thường kỳ để thông báo tình hình, chủ trương, biện pháp hoặc kết quả các vấn đề bức xúc của nhân dân; làm tốt công tác trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và công tác tiếp dân, tiếp nhận thông tin, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

Đánh giá cao các hoạt động nổi bật trong các hoạt động phối hợp, ông Chu Đức Nhuận, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ cho biết: Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường không chỉ phối hợp trong công tác tuyên truyền mà còn phối hợp trong quá trình xây dựng cơ chế chính sách pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đặc biệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xác định được những vấn đề lớn, hoạt động trọng tâm, vấn đề bức xúc nhất trong từng thời điểm để phối hợp xây dựng cơ chế chính sách, định hướng tuyên truyền, không để xảy ra tình trạng phức tạp.

Ông Trần Thanh Lâm, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc cung cấp, trao đổi thông tin báo chí thời gian qua. Ông Trần Thanh Lâm đề xuất phải đổi mới trong phối hợp truyền thông báo chí giữa hai cơ quan trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ với sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội. Theo đó, có những vụ việc cần trao đổi, xử lý thông tin báo chí tuyên truyền, hai cơ quan cần chủ động phối hợp triển khai sớm hơn, đi trước một bước, không nhất thiết phải chờ đến các cuộc họp giao ban báo chí định kỳ. Các cơ quan báo chí truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cần chủ động, định hướng trong việc tuyên truyền về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, để có thể tạo được kênh thông tin chính thống, tin cậy về ngành.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho rằng, việc phối hợp công tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Ban Tuyên giáo Trung ương trong thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài nguyên và môi trường; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về việc khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân đối với việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Các lĩnh vực Bộ Tài nguyên và Môi trường được phân công quản lý đều quan hệ mật thiết đến đời sống của từng người dân, gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các vấn đề về môi trường ngày càng được xã hội quan tâm hơn, do vậy, lãnh đạo Bộ và cán bộ công chức của Bộ đều nhận thức được các vấn đề về tài nguyên và môi trường cần phải có truyền thông và cần tăng cường nhận thức cho các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương cho người dân và doanh nghiệp. “Thời gian tới, công tác phối hợp, thông tin giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban Tuyên giáo Trung ương cần thường xuyên hơn, việc phối hợp này phải xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương để góp phần phát triển kinh tế xã hội và ổn định về chính trị”, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Đoàn giám sát, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đánh giá cao Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua đã quan tâm đến công tác truyền thông để nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức trong ngành cho các cấp và người dân. Nội dung truyền thông của Bộ phong phú, gắn liền với nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường và các ngành có liên quan. Phương thức, cơ chế phối hợp của Bộ đã có nhiều nội dung, đa dạng và năng động.

Trong thời gian tới, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường khai thác tiềm năng của công tác truyền thông, để thông tin, định hướng các vấn đề nóng của ngành và những vấn đề người dân quan tâm. “Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để có kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, lâu dài cũng như tuyên truyền đột xuất những vấn đề nóng xảy ra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có những hướng dẫn chuyên ngành cụ thể cho Ban Tuyên giáo của Tỉnh uỷ, Thành ủy và các Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương về việc phối hợp triển khai và cung cấp thông tin cũng như có các phương thức chuyển tải thông tin phù hợp”. Ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Cổng TTĐT

Từ khóa: Quan trắc môi trường, gia hạn xả thải, cấp phép xả thải