Bộ TN&MT: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP

Ngày đăng: 00:58:26 16-05-2018

(TN&MT) - Sáng 14/5 tại TP.HCM, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội thảo đánh giá 04 năm thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP.

Tham dự Hội thảo có đại diện UBND cấp tỉnh, đại diện các Sở TN&MT thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang và TP.HCM, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT tại TP.HCM. Hội thảo do ông Tạ Đình Thi – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo – Bộ TN&MT chủ trì.

Ông Tạ Đình Thi – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo phát biểu khai mạc Hội thảo

Khai mạc Hội thảo, ông Tạ Đình Thi – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo cho biết: Qua gần 04 năm triển khai Nghị định số 51/2014/NĐ-CP, đã góp phần hình thành công cụ pháp lý nhằm thực hiện các yêu cầu quản lý Nhà nước tổng hợp về biển và hải đảo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên các vùng biển của Việt Nam. Tuy nhiên, qua thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP cũng đã bộc lộ một số các mặt hạn chế, bất cập gây khó khăn khi giao khu vực biển thuộc thẩm quyền đối với địa phương và Trung ương.

Năm 2017, Quốc hội đã thông qua Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019, trong đó, Quốc hội đã giao Chính phủ mà cụ thể là Bộ TN&MT xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành các Điều 44, 45, 46, 47 Luật Thủy sản. Như vậy, Bộ TN&MT nhận thấy, việc cần thiết sớm xây dựng ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP để phù hợp với công tác quản lý Nhà nước về biển và hải đảo trong giai đoạn mới.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018, giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và UBND cấp tỉnh có biển về thực hiện Tổng kết 04 năm thi hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP. Ngay từ đầu quý 1/2018, Bộ TN&MT đã ban hành kế hoạch về việc hướng dẫn một số Bộ, ngành có liên quan và UBND cấp tỉnh có biển về đánh giá 04 năm thi hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP.

Tính đến nay, đã có 01 Bộ và 24 tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương đã có báo cáo về Tổng kết 04 năm thi hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Qua báo cáo của các Bộ, UBND cấp tỉnh ven biển cho thấy, việc cần thiết sớm xây dựng ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP để phù hợp với công tác quản lý Nhà nước về biển và hải đảo trong giai đoạn mới.

“Nhằm đảm bảo tiến độ và thời gian trình Chính phủ trong tháng 10/2018, hôm nay, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo với mong muốn các đại biểu tham dự Hội thảo này dành nhiều thời gian góp ý kiến cho 02 dự thảo: báo cáo Tổng kết 04 năm thi hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP và Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP. Đây là cơ sở khoa học, giúp Bộ TN&MT hoàn thiện các nội dung chính trước khi trình Chính phủ thông qua trong năm 2018” – ông Tạ Đình Thi cho biết thêm.

Ông Phan Thanh Tuyên – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khai thác Biển và Hải đảo báo báo cáo Tổng kết 04 năm thi hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP

Cũng tại phiên khai mạc, ông Phan Thanh Tuyên – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khai thác Biển và Hải đảo đã có báo cáo Tổng kết 04 năm thi hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, thực hiện Điều 45 Luật biển Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2014.

Qua thực tiễn gần 04 năm thi hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 51/2014/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý, môi trường và điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển, thúc đẩy kinh tế biển phát triển, có tác động tích cực, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các vùng biển được giao.

Quang cảnh Hội thảoTrong đó, Bộ TN&MT, UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển đã dành những nguồn lực cần thiết để đầu tư, xây dựng, mua sắm các phần mềm, thiết bị máy móc hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu..., để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về giao khu vực biển, nhằm ngăn ngừa các nguy cơ giao biển chồng chéo, hạn chế phát sinh khiếu kiện trong tương lai, đảm bảo sử dụng tài nguyên biển tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, sau một thời gian thi hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP đã bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập, hạn chế gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước. Ngày 06/02/2018, Bộ TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTNMT về Tổng kết 04 năm thi hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP; đồng thời chỉ ra các bất cập, tồn tại, hạn chế và đề xuất các nội dung để xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế hiện nay, kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Tường Tú – Thục Vy

Tag: ô nhiễm môi trường, quan trắc môi trường, cấp phép xả thải, xử lý chất thải, gia hạn xả thải