Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là loại hồ sơ hồ sơ mang tính pháp lý thay cho lời cam kết bảo vệ môi trường của chủ doanh nghiệp trước khi doanh nghiệp tiến hành sản xuất, kinh doanh.


Lập kế hoạch bảo vệ môi trường là tiến hành thực hiện bản kế hoạch mà trong đó thể hiện được những nội dung, biện pháp quản lý cũng như xử lý môi trường mà doanh nghiệp đề xuất và cam kết thực hiện trong suốt quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh.

Đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

Tất cả doanh nghiệp chuẩn bị đăng ký hoạt động kinh doanh, mua bán, sản xuất...trên toàn lãnh thổ Việt Nam mà nằm trong phụ lục II, III của nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.


Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường:

– Tham khảo và thăm dò môi trường xung quanh khu vực kinh doanh và sản xuất, cũng như thu thập các số liệu liên quan. Cụ thể là khảo sát môi trường tự nhiên – xã hội có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến dự án.

– Xác định các nguy cơ hoặc nguồn gây ô nhiễm từ công trình dự án: chất thải, khí thải, tiếng ồn,… Tìm hiểu chính xác dòng phát sinh gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh.

– Xem xét và phân tích mức độ ảnh hưởng của các tác nhân gây ô nhiễm lên nguồn tài nguyên môi trường.

– Đề xuất và đánh giá các giải pháp khắc phục tổng thể, các hạng mục công trình được thực hiện để bảo vệ môi trường.

– Liệt kê các phương án xử lý nước thải, khí thải, các loại chất thải, phương án thu gom và xử lý các loại chất thải từ hoạt động của công trình. Xây dựng các kế hoạch về chương trình quản lý và giám sát môi trường.

– Lập các bản thảo, công văn và hồ sơ bắt buộc phục vụ cho việc phê duyệt dự án.

– Kiểm duyệt và ra quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.


Để được giải đáp, tư vấn thêm về Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cũng như vấn đề liên quan đến môi trường mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi TẠI ĐÂY. Công ty CP Phát triển công nghệ mới Hà Nội với đội ngũ nhân viên công ty có trình độ cao về lĩnh vực môi trường chúng tôi cung cấp dịch vụ quan trắc lấy mẫu và phân tích nước, khí thải và tư vấn các thủ tục hành chính môi trường cho mọi đối tượng khách hàng tư nhân hoặc tổ chức.