Tư vấn đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký để được cấp phép kinh doanh, thực hiện vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.


– Các cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại (dầu mỡ, bóng đèn, hóa chất thải…) phải thực hiện quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BNTMT ngày 30/6/2015.

– Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH: Chủ dự án phải lập hồ sơ đăng ký để được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, quy định tại điều 13 Thông tư 36/2015/TT-BNTMT.

Quy trình đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

– Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.

– Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của Doanh nghiệp.

– Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.

– Xác định mã đăng ký của các loại chất thải.

– Soạn công văn, lập thủ tục, hồ sơ Đăng ký chủ nguồn thải cho Doanh nghiệp.

– Trình nộp Sở tài nguyên và MT


Để được giải đáp, tư vấn thêm về việc Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cũng như vấn đề liên quan đến môi trường mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi TẠI ĐÂY. Công ty CP Phát triển công nghệ mới Hà Nội với đội ngũ nhân viên công ty có trình độ cao về lĩnh vực môi trường chúng tôi cung cấp dịch vụ quan trắc lấy mẫu và phân tích nước, khí thải và tư vấn các thủ tục hành chính môi trường cho mọi đối tượng khách hàng tư nhân hoặc tổ chức.