Tư vấn đánh giá môi trường dự án

Báo cáo đánh giá tác động môi trường hay còn gọi là ĐTM hay evironmantal impact assessement (EIA) là một trong những quy trình bắt buộc đối với những Chủ đầu tư thực hiện những dự án mà pháp luật quy định phải thực hiện việc lập loại báo cáo này.


Dưới đây là một Tư vấn lập báo cáo phê duyệt đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng Hồ chứa của Công ty CP Công nghệ mới Hà Nội chúng tôi.


Hồ chứa là một biện pháp công trình rất phổ biến ở nước ta để trữ và điều tiết nước của sông đáp ứng yêu cầu sử dụng của con người. Hồ chứa có khả năng điều tiết dòng chảy phù hợp với yêu cầu sử dụng của con người nên là loại công trình khai thác và sử dụng nguồn nước chủ yếu rất phổ biến hiện nay, mặc dù vốn đầu tư ban đầu cao hơn nhiều loại công trình khác.

Hồ chứa làm ngập một diện tích đất trong lòng hồ, trong đó có thể có dân cư đang sinh sống, có các loài động thực vật, các công trình văn hóa, khoáng sản... Vì thế, xây dựng hồ chứa sẽ gây những tổn thất tới tài nguyên, gây bồi, xói, biến đổi hệ sinh thái thượng và hạ lưu công trình cần phải quan tâm đánh giá.

Những tác động tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường:

+ Mang lại lợi ích kinh tế của sử dụng nước: Lợi ích do tưới, do nuôi cá trong lòng hồ, do phát triển du lịch và dịch vụ trong khu vực hồ.

+ Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân: Nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần cho người dân.

+ Đem lại các tác động tích cực về môi trường: Tạo nên hệ sinh thái mới trong khu lòng hồ và bờ hồ, tạo cảnh quan đẹp cho môi trường khu vực, cải thiện khí hậu địa phương.

Những tác động tiêu cực trong khu vực thượng lưu tuyến đập và lòng hồ:

+ Làm suy giảm tài nguyên và chất lượng môi trường: Làm mất đất, mất khoáng sản, mất nơi cư trú của động vật. Làm suy giảm chất lượng nước hồ do sự phân hủy các cây cối bị ngập, do các chất phế thải từ thượng lưu chảy vào bị giữ lại trong hồ.

+ Làm tổn hại đối với cuộc sống dân cư trong vùng lòng hồ: Làm một bộ phận dân cư đang sống trong lòng hồ phải di dời đi nơi khác. Làm mất nhà cửa, các cơ sở hạ tầng, các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, làm gia tăng số dân di cư tự do đến định cư bất hợp pháp trong vùng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Những tác động tiêu cực đối với vùng hạ lưu đập:

+ Làm giảm dòng chảy tại hạ lưu trong mùa cạn nếu hồ chứa không điều tiết dòng chảy, gây khó khăn cho lấy nước tưới hai bên bờ sông ở hạ lưu trong thời kỳ cận do mực nước sông bị giảm thấp.

+ Làm gia tăng xói lở và mở rộng lòng sông đoạn hạ lưu đập.

Đối với các doanh nghiệp trong những dự án có yêu cầu cần phải thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường để thực hiện và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Công ty CP Công nghệ mới Hà Nội chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp những thắc mắc và tư vấn cho các quý doanh nghiệp về vấn đề này và các vấn đề về môi trường khác. Liên hệ ngay với chúng tôi TẠI ĐÂY .