Quan trắc môi trường không khí xung quanh

Không khí xung quanh là không khí ngoài trời mà con người, thực vật, động vật hoặc vật liệu có thể tiếp xúc với nó.

Thành phần và chất lượng không khí xung quanh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các hoạt động hằng ngày của con người. Ngược lại, chất lượng môi trường không khí xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp trên cả sức khỏe con người và các hệ sinh thái của trái đất.

Do đó công việc Quan trắc không khí xung quanh là việc quan trọng và cần thiết trong việc bảo vệ ô nhiễm môi trường.


Quan trắc không khí xung quanh là việc xác định mức độ ô nhiễm môi trường đến sức khỏe cộng đồng. Đánh giá chính xác hơn về chất lượng môi trường không khí theo thời gian và không gian. Ngoài ra có thể cảnh báo ô nhiễm môi trường không khí kịp thời.


Đây là quá trình sử dụng một tổ hợp các máy móc thiết bị có khả năng đo đạc, phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh tự động, liên tục và truyền trực tiếp dữ liệu về trung tâm quản lý, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.


Hệ thống quan trắc môi trường không khí xung quanh gồm những chỉ tiêu:

Các thông số cơ bản thường được lựa chọn để đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh là: lưu huỳnh đioxit (SO2), nitơ đioxit (NO2), nitơ oxit (NOx), cacbon monoxit (CO), ozon (O3), tổng bụi lơ lửng (TSP), bụi có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 10 µm (PM10), bụi có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm (PM2,5); chì bụi (Pb) và các kim loại nặng khác.


Để được giải đáp thêm về Quan trắc không khí xung quanh cũng như vấn đề liên quan đến môi trường mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi TẠI ĐÂY. Công ty CP Phát triển công nghệ mới Hà Nội với đội ngũ nhân viên công ty có trình độ cao về lĩnh vực môi trường chúng tôi cung cấp dịch vụ quan trắc lấy mẫu và phân tích nước, khí thải và tư vấn các thủ tục hành chính môi trường cho mọi đối tượng khách hàng tư nhân hoặc tổ chức.