Phân tích nước ngầm

Nước ngầm là một dạng nước dưới đất, tích trữ trong các lớp đất đá trầm tích bở rời như cặn, sạn, cát bột kết, trong các khe nứt, hang caxtơ dưới bề mặt trái đất, có thể khai thác cho các hoạt động sống của con người. Việc lấy mẫu nước ngầm và phân tích nước ngầm, phân tích nước dưới đất với các chỉ tiêu đặc trưng của nguồn nước ngầm nhằm đánh giá hiện trạng nước ngầm cho biết hệ số ô nhiễm sẽ giúp cho chúng ta sớm tìm được nguyên nhân và đưa ra những biện pháp xử lý thích hợp.

Hình ảnh minh họa: Lấy mẫu nước giếng

Theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam thì quan trắc môi trường nước ngâm, phân tích nước ngầm tuân thủ theo Quy chuẩn về chất lượng nước ngầm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nước dưới đất, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.


Để được giải đáp, tư vấn thêm về Quy trình lấy mẫu nước ngầm/ Phương pháp lấy mẫu nước ngầm cũng như vấn đề liên quan đến môi trường mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi TẠI ĐÂY. Công ty CP Phát triển công nghệ mới Hà Nội với đội ngũ nhân viên công ty có trình độ cao về lĩnh vực môi trường chúng tôi cung cấp dịch vụ quan trắc lấy mẫu và phân tích nước, khí thải và tư vấn các thủ tục hành chính môi trường cho mọi đối tượng khách hàng tư nhân hoặc tổ chức.