Hà Nội xây dựng lộ trình quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Quan trắc môi trường là một trong những hoạt động không thể thiếu và có vai trò vô cùng quan trọng, để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững hiện nay. Do đó, trước hết các vấn đề liên quan đến thành phần môi trường: đất, nước, không khí, sinh vật,… đều cần được quan trắc một cách thường xuyên theo thời gian và không gian kèm theo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực,…

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch bao gồm nhiều nội dung, trong đó, hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản: Đối tượng được tập huấn, hội thảo gồm: người nuôi thủy sản, cán bộ thú y, thủy sản cấp xã. Nội dung tập huấn, hội thảo: Các thông số cơ bản và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. Các biện pháp quản lý, kiểm soát chất lượng nước trong ao nuôi, bể nuôi thủy sản, các biện pháp xử lý khi môi trường nước nuôi thủy sản bị ô nhiễm. Hướng dẫn trong công tác sử dụng các test nhanh về môi trường nước, máy đo môi trường... Thời gian thực hiện: vào mùa vụ sản xuất chính hoặc vào thời điểm giao mùa, thời điểm xảy ra dịch bệnh. Tổng số lớp tập huấn, hội thảo dự kiến 50 lớp (50 người/lớp).

Đối với công tác quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản, tập trung tại các vùng nuôi các đối tượng thủy sản chủ lực của thành phố như: cá chép, trắm cỏ, rô phi và các đối tượng có giá trị khác. Địa điểm quan trắc, trên địa bàn các huyện: Ứng Hòa, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ba Vì, Thanh Oai, Quốc Oai, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thường Tín và các vùng nuôi thủy sản khác có nguy cơ ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Kết quả quan trắc được Sở NN&PTNT cập nhật, xử lý và thông báo, hướng dẫn đến UBND các huyện có điểm quan trắc môi trường và được cảnh báo kịp thời đến người nuôi bằng nhiều hình thức khác nhau: Trên phương tiện thông tin truyền thanh, mạng lưới thú y viên của địa phương... Sở NN&PTNT sẽ thiết lập cơ sở dữ liệu về quan trắc, cảnh báo môi trường cho các vùng nuôi trồng thủy sản được giám sát theo quy định.

Về quan trắc môi trường tập trung tại các vùng nuôi tập trung, trọng điểm, tại những nơi thường xảy ra dịch bệnh hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường; vùng nuôi có diện tích từ 10ha trở lên đối với nuôi thâm canh và bán thâm canh, từ 200 ha trở lên đối với các vùng nuôi khác. Quan trắc, cảnh báo môi trường được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hệ thống nhằm phát hiện những yếu tố có nguy cơ tác động xấu đến môi trường nuôi trồng thủy sản làm căn cứ quản lý, chỉ đạo sản xuất, kịp thời cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do môi trường gây ra để phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, hiệu quả.

HP​- phapluatxahoi.vn - vea.gov.vn