Cung cấp thiết bị môi trường

Cung cấp thiết bị quan trắc môi trường: khí thải, nước thải, không khí xung quanh, môi trường lao động, nước mặt, nước biển, nước ngầm, nước mưa,… với đầy đủ giấy tờ chứng nhận CO/CQ hợp pháp và chất lượng cao;

– Cung cấp hóa chất, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm với đầy đủ giấy tờ chứng nhận CO/CQ hợp pháp và chất lượng cao;

– Cung cấp máy móc, thiết bị xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn với đầy đủ giấy tờ chứng nhận CO/CQ hợp pháp và chất lượng cao;

– Cung cấp các trang thiết bị phục vụ ngành môi trường;

– Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, thiết bị đo lường và điều khiển, máy móc công nghiệp, thương mại và khoa học khác, động cơ, dụng cụ máy.