Năng lực thiết bị

NHÓM THIẾT BỊ PHÂN TÍCH TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM:

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS Model AA990 FG

+ Hãng sản xuất: PG Instrument - England

+ Phạm vi đo: 190 - 900 nm/ (-3000 - 3000) Abs + Độ phân giải: 0,1 nm/ 0,001 Abs

- Thiết bị đo quang phổ tử hoại khả biến UV-Vis / UVD- 3200

+ Hãng sản xuất: LABOMED - United States of America

+ Phạm vị đo: ( 190 - 1100) nm + Độ phân giải: 0,05 nm/0,001 Abs

- Máy sắc ký khí GC/MS 6975A

+ Hãng sản xuất : Agilent – USA

- Thiết bị khác: Tủ hút, Tủ mát Sanaky, Bếp điện, Bếp đun cách thủy 6 chỗ, Cân phân tích 4 số, Máy phá mẫu COD, Tủ ấm BOD, Bộ chưng cấp Kjeldahl, Bộ chiết NO3-, Bộ chưng cất Flo, Máy lắc Vortex, Máy li tâm, Bếp phá mẫu 4 vị trí,...

- Các nhóm thiết bị lấy mẫu đo nhanh tại hiện trường

+ Thiết bị đo vi khí hậu Model: EN-100 Xuất xứ Extech / Đài Loan

+ Thiết bị thu mẫu khí Model: L-4 Xuất xứ A.P.BUCK

+ Bơm lấy mẫu bụi TSP xách tay thể tích lớn Model: TFIA-2 Xuất xứ Hi - Q / Mỹ

+ Máy đo nước đa chỉ tiêu Model: AZ8602 Xuất xứ AZ Instrument / Đài Loan

+ Máy đo độ ồn Model: 407730 Xuất xứ Extech / Đài Loan

+ Thiết bị đo độ đục cầm tay Model: TUB-430 Xuất xứ EZDO / Đài Loan

+ Thiết bị đo nồng độ khí CO2 Model: CO240 Xuất xứ Extech / Mỹ

+ Thiết bị khác: Gậy lẫy mẫu nước chuyên dụng, Thùng bảo quản mẫu, Dụng cụ lấy mẫu đất, Dụng cụ lấy mẫu trầm tích,...