Quan trắc Trung tâm y tế Điện Biên

Trung tâm y tế huyện Điện Biên là bệnh viện công lập Hạng 3 tại tỉnh Điện Biên. Bệnh viện đảm bảo chuyên môn và hạ tầng để đảm nhận chức năng thăm khám tại địa phương. Bệnh viện tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu đạt các tiêu chí Trạm đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã, tiếp tục triển khai nghiên cứu, phát triển danh mục kỹ thuật theo phân tuyến và vượt tuyến tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận với dịch vụ y tế tốt nhất tại địa phương.

Bên cạnh hoạt động thăm khám, bệnh viện còn hỗ trợ các công tác đào tạo, nghiên cứu y học. TTYT huyện Điện Biên là địa chỉ vàng trong thăm khám và điều trị tại tỉnh Điện Biên. Giúp giảm đáng kể áp lực công việc cho các bệnh viện tuyến trên.

Lĩnh vực hoạt động: Cơ sở y tế công lập, là nơi khám chữa bệnh, phòng bệnh, phòng chống dịch, vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, vệ sinh học đường, vệ sinh thực phẩm, tiêm chủng mở rộng, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ công nhân viên và nhân dân các dân tộc trong địa bàn. Đơn vị thực hiện 2 chức năng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở y tế. Có 9 Khoa/Phòng, mặt bằng của Trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ có tổng diện tích là 2600,9m2.

Trung tâm là nơi để triển khai đào tạo, tập huấn cho các cán bộ tuyến xã/phường theo chỉ đạo. Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ thuộc lĩnh vực chuyên ngành. Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ của y tế tư nhân và tập thể trên địa bàn

Trong quá trình hoạt động nguồn phát sinh bụi và khí thải số lượng rất ít, chủ yếu từ hoạt động thăm khám của bệnh nhân, hoạt động đi lại của các phương tiện. Nguồn nước thải phát sinh chủ yếu từ những nguồn sau:

- Nước thải sinh hoạt:

Với tính chất hoạt động của cơ sở thì lượng nước thải phát sinh bao gồm:

+ Nước thải sinh hoạt của CBCNV Trung tâm;

+ Nước mưa chảy tràn bề mặt;

+ Nước thải sinh hoạt của Bệnh nhân đến khám bệnh;

+ Nước thải y tế từ các khu vực xét nghiệm sinh hóa, phòng khám, buồng tiêm;

Công ty CP Công nghệ mới thực hiện chương trình quan trắc chất lượng môi trường để trình theo dõi có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trường, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường giúp trung tâm y tế ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lý môi trường thích hợp.


- Vị trí và số lượng mẫu quan trắc gồm:

+ Địa điểm quan trắc: Trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ

+ Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

  • Tần suất quan trắc: 2 đợt/ năm

+ Số lượng mẫu các thành phần môi trường cần quan trắc và vị trí lấy mẫu:

+ Thành phần môi trường không khí: + 5 vị trí

+ Thành phần môi trường nước thải: + 2 vị trí

+ Thành phần môi trường nước thải: + 4 vị tí

+ Thành phần môi trường nước ngầm : 3 vị tí

+ Thành phần môi trường đất: + 2 vị trí

Từ công tác khảo sát và lấy mẫu phân tích môi trường không khí xung quanh và chất lượng nước sinh hoạt, nước thải sinh hoạt để thực hiện báo giám sát này chúng tôi có kết luận như sau:

- Chất lượng môi trường không khí xung quanh nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- Chất lượng nước thải y tế sau khi xử lý cho phép theo QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.

- Chất lượng môi trường nước mặt nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08 - MT: 2015/BTNMT: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- Chất lượng môi trường nước ngầm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09 - MT: 2015/BTNMT: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.

- Chất lượng môi trường đất nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 03 - MT: 2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.