Quan trắc Nhà máy mía đường Sơn La

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tiền thân là Nhà máy Đường trực thuộc Nông trường quốc doanh Tô Hiệu Sơn La quản lý, được khởi công xây dựng ngày 16/9/1995.

Diện tích vùng nguyên liệu: 8.000ha. Công ty ký hợp đồng trồng và thu mua mía với 8.637 hộ trồng mía với công suất ép: 5.000 tấn mía/ngày.

• Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015.

• Hệ thống quản lý môi trường: ISO 14001:2015.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

+ Công nghiệp đường; Chế biến và kinh doanh các sản phẩm sau đường;

+ Chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông sản (trừ chè, cà phê);

+ Vận tải hàng hóa đường bộ (dịch vụ vận tải);

+ Kinh doanh thương mại; Cung ứng vật tư nguyên liệu;

+ Nghiên cứu và phát triển khoa học nông nghiệp; Dịch vụ làm đất nông, lâm nghiệp;

+ Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;

+ Sản xuất phân vi sinh; kinh doanh phân bón các loại;

+ Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng: gạch, đá, cát, xi măng, sắt thép các loại.

Quá trình sản xuất đường từ cây mía sẽ sinh ra một số phụ phẩm như bã mía. mật rỉ, bùn lọc,... Đây là các chất thải hữu cơ, không gây độc hại về mặt hóa chất nhưng nếu không được xử lý thì có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng tới môi trường. Tuy nhiên với công nghệ xử lý hiện tại hoàn toàn có thể xử lý các chất thải độc hại này. Công ty chú trọng việc nâng cấp, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, chủ động tận dụng một phần phế phẩm trong quá trình sản xuất đường từ cây mía để làm phân vi sinh, xăng sinh học nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ cây mía và giảm thiếu tác hại tới môi trường.

Chính vì vậy , chương trình quan trắc này được lập ra là tìm hiểu thống kê số liệu một cách ngắn ngọn và chính xác chất lượng môi trường khu vực cần nghiên cứu, đồng thời giúp các nhà quản lý dựa trên số liệu quan trắc để đưa ra những biện pháp quản lý khác nhau, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo cho sức khỏe người dân

Vị trí và số lượng mẫu quan trắc gồm:

+ Địa điểm quan trắc: Nhà máy mía đường Sơn La

Địa chỉ: Km 34, quốc lộ 6 Sơn La – Hà Nội, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Thời gian và tần suất

Thời gian quan trắc từ 8h-17h Quý 1 năm 2022

Chương trình giám sát môi trường được sử dụng để đảm bảo rằng mọi tác động của Dự án bao gồm những tác động đã dự báo sẽ được kiểm soát, tính khả thi của các biện pháp giảm thiểu được tăng cường. Mục tiêu của chương trình gồm:

+ Kiểm tra độ chính xác của các dự báo.

+ Đảm bảo các biện pháp giảm thiểu sẽ được thực hiện trong suốt quá trình vận hành của Dự án và kiểm soát tính hiệu quả của chúng.

Vị trí quan trắc công ty cổ phần Mía đường Sơn La

+ Môi trường không khí xung quanh: 3 vị trí

+ Môi trường khí thải: 1 vị trí

+ Môi trường nước mặt: 2 vị trí

+ Môi trường nước thải : 2 vị trí

Từ công tác khảo sát và lấy mẫu phân tích môi trường không khí và nước thải để thực hiện báo cáo giám sát này chúng tôi có kết luận như sau:

Từ kết quả phân tích được, chất lượng môi trường không khí xung quanh tại thời điểm quan trắc có các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh) cho phép. Tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn).

Như vậy tác động của hoạt động sản xuất tại nhà máy không gây ô nhiễm tới môi trường không khí xung quanh,không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, nhân viên của nhà máy và các khu vực dân cư xung quanh. So sánh với kết quả quan trắc cùng thời điểm năm 2021 ta thấy không có biến đổi lớn.

Chất lượng khí thải của nhà máy có các chỉ tiêu nước thải đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

Chất lượng môi trường nước thải của nhà máy có các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào các nguồn tiếp nhận là các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.