Tin tức


Tư vấn thủ tục môi trường

đăng 18:49, 30 thg 5, 2021 bởi Việt Bắc Môi trường

Môi trường luôn là vấn đề luôn được quan tâm chú trọng trong xã hội hiện đại. Và khi một doanh nghiệp thành lập các cơ sở sản xuất phải tuân theo quy định về môi trường để có thể đi vào hoạt động thuận lợi. Công ty CP Công nghệ mới Hà Nội ngoài thực hiện quan trắc và phân tích môi trường, chúng tôi cũng luôn sẵn sàng tư vấn cho các quý doanh nghiệp những thủ tục môi trường.

Dưới đây chúng tôi xin nêu một loại giấy phép cần thiết trong thủ tục môi trường - giấy phép xả thải.

Giấy phép xả thải là một trong các loại giấy phép mà doanh nghiệp phải có trong quá trình hoạt động, sản xuất. Hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải gồm 02 bộ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận.

- Kết quả chỉ tiêu môi trường thông qua quá trình phân tích các chỉ tiêu chất lượng của nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép.

- Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền quy định tại nơi dự kiến xả nước thải.

- Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải, với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước thì phải có báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Lập bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải. Trường hợp đất nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận.

 + Xin gia hạn giấy phép xả thải nước thải: Hồ sơ gồm 02 bộ

- Giấy phép đang còn hiệu lực ít nhất một tháng.

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép.

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn

- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép. Thời hạn gia hạn của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước không quá năm 5  năm

+ Xin thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải: Hồ sơ gồm 02 bộ.

- Giấy phép đã được cấp.

- Đơn đề nghị thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải.

- Bản báo cáo kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải.

- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép xả thải.

- Đề án xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải.

+ lập hồ sơ nộp cho cơ quan có thẩm quyền xin cấp giấy phép xả thải:

 - Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Gia hạn điều chỉnh nội dung thời hạn 20 ngày. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức, cá nhân. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

=> Kết quả thực hiện thủ tục hành chính được cấp giấy phép khai thác xả nước thải vào nguồn nước.

Liên hệ với chúng tôi TẠI ĐÂY để được cung cấp chi tiết và được tư vấn về các vấn đề về môi môi trường.

tag: Thủ tục môi trường, Giấy phép xả thải

Quan trắc nước mặt

đăng 18:10, 29 thg 5, 2021 bởi Việt Bắc Môi trường

Quan trắc nước mặt là một hoạt động rất quan trọng để xác định chất lượng nguồn nước, phát hiện dấu hiệu ô nhiễm và xử lý ô nhiễm. Dưới đây chúng tôi xin đưa ra chương trình quan trắc nước mặt.

Mục tiêu quan trắc

- Đánh giá chất lượng nước, hiện trạng môi trường.

- Kiểm soát chất lượng, xu hướng biến động

- Dự đoán rủi ro và lường trước hậu quả đồng thời đưa ra biện pháp

phòng ngừa, khắc phục.

Thiết kế chương trình quan trắc

Chương trình quan trắc sau khi thiết kế phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phải đáp ứng yêu cầu sau:

- Xác định bước quan trắc căn cứ mục tiêu quan trắc để đưa ra kiểu quan trắc môi trường nền hay môi trường tác động.

- Xác định vị trí quan trắc tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và tùy thuộc vào kinh tế để đưa ra số điểm cần quan trắc. Điểm quan trắc phải đáp ứng được yêu cầu cần quan trắc vị trí quan trắc phải chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường.

- Thông số quan trắc tùy thuộc mục đích sử dụng của nguồn nước ta xác định thông số cần quan trắc: đối với nước sinh hoạt cần xác định thông số Cl-, COD,Fe, TSS,As,các hợp chất hữu cơ, hợp chất bảo vệ thực vật..., các thông số đo nhanh tại hiện trường như độ đục, Ph, nhiệt độ, độ dẫn,DO...

 

- Tần suất và thời điểm quan trắc 2 tháng tại các địa điểm quan trắc quan trọng như gần khu sản xuất, mương máng.

Lập kế hoạch quan trắc:

+ Chuẩn bị sơ đồ ,bản đồ khu vực cần quan trắc tìm hiểu về điều kiện tự nhiên khí hậu điều kiện kinh tế xã hội khu vực quan trắc.

+ Danh sách cán bộ đi thực hiện quan trắc

+ Phương tiện, dụng cụ phục vụ cho chương trình quan trắc và các thiết bị bảo hộ

+ Hóa chất bảo quản mẫu và dụng cụ chứa mẫu,nhãn mẫu, phương tiện vận chuyển mẫu và phân tích mẫu.

+ Kinh phí thực hiện quan trắc

- Bảo quản và xử lý mẫu sau khi lấy mẫu cần phải bảo quản bằng các loại hóa chất để tránh có những biến đổi vật lý hóa học,sinh trong mẫu sẽ dẫn đến sai số khi phân tích.

- Tiến hành phân tích trong phòng thí nghiệm

- Lập báo cáo và xử lý số liệu

Trên đây là khái quát chương trình quan trắc nước mặt của Công ty CP Công nghệ mới Hà Nội chúng tôi. Để tìm tìm hiểu thêm về quan trắc môi trường cũng như mọi thắc mắc liên quan đến lĩnh vực môi trường quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi TẠI ĐÂY.


tag: Quan trắc môi trường, Quan trắc môi trường nước

Xử lý khí thải

đăng 19:41, 28 thg 5, 2021 bởi Việt Bắc Môi trường

Mức độ ô nhiễm môi trường hiện nay đang ở mức báo động. Trong đó, ô nhiễm không khí được xem là mối đe dọa sức khỏe môi trường lớn nhất thế giới. Con người vừa là nguyên nhân cũng chính là nạn nhân của tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay. Bởi vì các hoạt động đời sống của con người thường tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới môi trường. Và đặc biệt là môi trường không khí. 

Khói, bụi, khí thải từ các nhà máy công nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Nếu trong quá trình xử lý khí thải không tốt sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của người dân sống trong khu vực đó. Vì vậy việc hiểu và áp dụng các phương pháp xử lý khí thải thải trong hoạt động sản xuất công nghiệp là vấn đề lớn cần quan tâm của xã hội.

 Trong thực tế sản xuất và đời sống, có rất nhiều loại khí thải mang theo chất ô nhiễm dạng khí. Việc lọc sạch chúng phụ thuộc rất nhiều vào tính chất hóa học của chất ô nhiễm, có thể chia chúng thành hai nhóm:

    + Nhóm các chất có nguồn gốc hữu cơ gồm các chất  xăng, etylen, benzen, butan…

    + Nhóm có nguồn gốc vô cơ H2S, SO , NO …

                                            Khí thải nhà máy

 Mỗi phương pháp khác nhau có thể lọc được khí khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm tính chất hóa học của từng khí khác nhau. Ngày nay, ở các nước phát triển, đang khuyến khích việc lọc chất ô nhiễm trong khí thải thành các sản phẩm có thể dùng được trong sản xuất. Tuy vậy,  các hệ thống này đắt tiền và vận hành phức tạp.

    

    Một số phương pháp đã được áp dụng nhiều trên thế giới như: phương pháp hấp thụ, phương pháp lọc sinh học... và trong đó có phương pháp hấp phụ.

 - Hấp phụ là sự lôi cuốn các phân tử khí, hơi (adsorbate) bởi bề mặt chất rắn (adsorbent). Ứng dụng phương pháp hấp phụ để làm sạch khí có hàm lượng tạp chất khí và hơi nhỏ. Sử dụng phương pháp hấp phụ để làm sạch và sấy khô không khí, tách các hỗn hợp khí hay hơi thành từng cấu tử, tiến hành quá trình xúc tác dị thể trên bề mặt phân chia pha. Có 2 phương pháp hấp phụ là:

    

    Hấp phụ vật lý :  Là quá trình mà các phần tử khí bị giữ lại trên bề mặt chất hấp phụ nhờ lực liên kết giữa các phần tử.

     • Quá trình hấp phụ là quá trình thuận nghịch hoàn toàn.

     • Nhiệt tỏa ra không đáng kể.

     • Có thể hấp phụ nhiều lớp hay một lớp.

    - Hấp phụ hóa học : là quá trình các khí bị hấp phụ do có phản ứng hóa học với vật liệu hấp phụ, lực liên kết phân tử trong trường hợp này mạnh hơn ở hấp phụ vật lý. Do vậy lượng nhiệt tỏa ra lớn hơn, và cần

năng lượng nhiều hơn.

     • Quá trình hấp thụ thường là không thuận nghịch.

Trên đây là quá trình giới thiệu sơ qua về phương pháp hấp phụ của công ty CP Phát triển Công nghệ mới Hà Nội chúng tôi.

    Liên hệ với chúng tôi  TẠI ĐÂY để biết thêm chi tiết và những phương pháp hữu ích hơn trong việc xử lý khí thải.

tag: khí thải ô nhiễm môi trường, Phương pháo xử lý khí thải

Hải Phòng: Chỉ đạo xử lý vụ ô nhiễm nguồn nước sông Đa Độ sau phản ánh của Báo TN&MT

đăng 01:40, 28 thg 5, 2021 bởi Việt Bắc Môi trường

(TN&MT) - UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo 3 đơn vị khẩn trương vào cuộc, xử lý nghiêm đối với hành vi gây ô nhiễm nguồn nước sông Đa Độ sau phản ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường.

Văn phòng UBND TP Hải Phòng vừa có công văn số 204 ngày 01/04/2021 về việc xử lý thông tin phản ánh hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước sông Đa Độ tại khúc sông chảy qua làng nghề tái chế phế liệu Tràng Minh, phường Tràng Minh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Văn bản 204 nêu rõ: Ngày 29/03/2021, Văn phòng UBND thành phố nhận được Công văn số 935/STNMT-CCBVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý thông tin phản ánh hoạt động gây ô nhiễm môi trường nước sông Đa Độ.

Thực hiện quy chế làm việc của UBND thành phố Hải Phòng, Văn phòng UBND thành phố chuyển 3 đơn vị, gồm: UBND quận Kiến An, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Đa Độ vào cuộc, xác minh, xử lý nghiêm đối với hành vi gây ô nhiễm nguồn nước sông Đa Độ.

    Làng nghề tái chế phế liệu phường Tràng Minh ra đời từ những năm 1980 hoạt động thu gom, sơ chế, mua bán các loại phế liệu như: nilon, bao nhựa, chai nhựa, đồng, nhôm, sắt…

                     Khu vực đốt trộm chất thải nguy hại ngay sát bờ sông Đa Độ


Trước đó, ngày 23/03/2021, Báo Tài nguyên và Môi trường đăng tải bài viết "Làng nghề đầu độc sông Đa Độ: Bao giờ mới được quan tâm xử lý?”, phản ánh hoạt động tái chế phế liệu gây ô nhiễm môi trường tại phường Tràng Minh, quận Kiến An.

Bài viết đăng tải đã thu hút một lượng lớn độc giả quan tâm, lo lắng, bởi hoạt động của làng nghề tái chế phế liệu Tràng Minh vẫn đang âm thầm ngày đêm “đầu độc” nguồn nước sông Đa Độ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân thành phố nếu các lực lượng chức năng không quyết tâm vào cuộc.

Sông Đa Độ là nguồn cung cấp nước cho các nhà máy nước sạch của thành phố Hải Phòng, từ lâu đã bị làng nghề phế liệu Tràng Minh ‘đầu độc’, đã nhiều lần báo chí phản ảnh, nhưng đến nay mọi việc “vẫn đâu đóng đấy”.

Tuyến sông Đa Độ tại TP Hải Phòng có chiều dài gần 50km, chảy qua 5 quận, huyện khác nhau, là nguồn cung cấp nước cho các nhà máy nước sạch của thành phố như: Nhà máy nước Cầu Nguyệt, Sông He (công suất 80.000m3/ngày đêm); Nhà máy nước thô cho Khu công nghiệp Đình Vũ (công suất 20.000 m3/ngày đêm); Nhà máy nước Hưng Đạo, quận Dương Kinh (công suất 130.000 m3/ngày đêm) và 35 nhà máy nước sạch nông thôn khác. Khúc chảy qua phường Tràng Minh, quận Kiến An, con sông này bị làng nghề nhựa phế liệu ‘đầu độc’ 40 năm nay.

Những chất thải nguy hại, không còn giá trị sử dụng, được một số hộ dân phường Tràng Minh chuyển đến bờ sông Đa Độ. Tại đây, các chất thải như: nhựa vỏ tivi, lõi ắc quy, bảng mạch điện tử, vỏ dây điện … được chất đống chờ xử lý vào ban đêm bằng phương pháp đốt. Chất thải cháy âm ỉ suốt đêm. Khi đốt, các chất thải nguy hại này sẽ tạo ra nhiều loại khí độc ‘tra tấn’ người dân xung quanh. Những gì còn lại sau khi đốt sẽ được đổ trực tiếp hoặc gián tiếp bởi những cơn mưa ra dòng sông Đa Độ.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cũng đã có văn bản đề nghị UBND quận Kiến An khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung bài báo phản ánh về hoạt động gây ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định (nếu có), trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND thành phố.

Đây không phải là lần đầu tiên Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh việc ô nhiễm ra sông Đa Độ bởi làng nghề phế liệu phường Tràng Minh, UBND TP Hải Phòng cũng đã nhiều lần ra văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý, đến nay tình trạng vẫn không chuyển biến.

Trong trường hợp này các cấp chính quyền cần có hành động mạnh hơn nữa trong việc xử phạt đơn vị gây ô nhiễm. Ô nhiễm nguồn nước gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ảnh trưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Vậy nên cần xử phạt nghiêm khắc và yêu cầu có biện pháp khắc phục xử lý càng sớm càng tốt.

                                        Nguồn: Trường Giang - Xuân Vũ - baotainguyenmoitruong

Sở TN&MT TP.HCM yêu cầu 2 công ty xử lý rác thải khắc phục ô nhiễm

đăng 18:47, 27 thg 5, 2021 bởi Việt Bắc Môi trường


(TN&MT) - Mới đây, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM đã ký văn bản yêu cầu Công ty CP Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và Công ty CP Vietstar nhanh chóng giải quyết dứt điểm tình trạng tồn lưu chất thải rắn tại các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong Khu Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc.


   Lượng rác thải tồn lưu trong khuôn viên Nhà máy xử lý rác của Công ty CP Vietstar

Trước đó, theo kết quả thanh tra, kiểm tra đầu tháng 01/2021 của Tổng cục Môi trường cho thấy: Công ty CP Vietstar đang lưu giữ lượng chất thải trơ tại hai bãi lưu chứa có diện tích khoảng 32.000 m2 với khối lượng khoảng 160.000 tấn, được che phủ bằng bạt HDPE. Tuy nhiên, hiện có nhiều khu vực không được phủ kín để lộ chất thải ra ngoài trời, nước rỉ rác từ hai bãi được thu gom qua rãnh bao xung quanh khu vực bằng bạt HDPE nhưng lại có nhiều vị trí không được phủ kín nên nước rỉ rác không được thu gom triệt để và thấm trực tiếp vào môi trường đất.

Còn Công ty CP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa đang lưu giữ lượng chất thải trơ trên diện tích khoảng 63.750 m2 với khối lượng khoảng 240.000 tấn, được che phủ bằng bạt HDPE. Tuy nhiên, có nhiều khu vực không được che phủ kín để lộ chất thải ra ngoài trời, nước rỉ rác từ bãi được thu gom qua rãnh bao xung quanh khu vực bằng bạt HDPE, một số vị trí không được phủ kín nên nước rỉ rác không được thu gom triệt để và chảy trực tiếp vào môi trường đất và chảy ra hồ trong khuôn viên công ty, hồ này không lót đáy và không có trong hồ sơ công trình bảo vệ môi trường của công ty đã được phê duyệt.

Theo Sở TN&MT TP.HCM, Sở đã có nhiều văn bản yêu cầu Công ty CP Vietstar và Công ty CP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa phải giải quyết dứt điểm tình trạng lưu chứa chất thải tồn lưu trong khuôn viên nhà máy. Ngày 29/9/2020, Sở TN&MT có công văn yêu cầu 2 đơn vị này thực hiện chuyển trả khối lượng chất thải tồn lưu và chất thải phát sinh từ quy trình xử lý hàng ngày về Bãi chôn lấp số 3 (Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc) tối thiểu 600 tấn/ngày.

Tuy nhiên, đến nay qua công tác giám sát của Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP.HCM (MBS), Sở TN&MT đánh giá khối lượng trung bình chất thải chuyên trả hàng ngày về Bãi chôn lấp số 3 của Công ty CP Vietstar và Công ty CP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa chưa đáp ứng được khối lượng tối thiểu theo yêu cầu của Sở và lượng chất thải tồn lưu tại các nhà máy của 2 công ty không giảm hoặc giảm không đáng kể so với trước đây.

Vì vậy, Sở TN&MT TP.HCM yêu cầu Công ty CP Vietstar và Công ty CP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa nhanh chóng có biện pháp xử lý triệt để toàn bộ khối lượng chất thải tồn lưu tại nhà máy, tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc lưu chứa chất thải tồn lưu theo cam kết của 2 công ty với Sở TN&MT. Đồng thời, Sở TN&MT yêu cầu 2 công ty này đảm bảo công tác khắc phục hành vi lưu giữ chất thải tại nhà máy mà không che phủ kín như đã cam kết theo đúng thời hạn mà Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Tổng cục Môi trường đã đề nghị.

Trước mắt, để rút ngắn thời gian và giải tỏa nhanh toàn bộ khối lượng rác thải tồn lưu đáp ứng chỉ đạo của Bộ TN&MT, Sở TN&MT TP.HCM đề nghị Công ty CP Vietstar và Công ty CP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa khẩn trương huy động nguồn lực để tăng cường chuyển trả chất thải tồn lưu và đồng thời chuyển trả toàn bộ chất thải trơ từ quy trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày về Bãi chôn lấp số 3 nhằm đảm bảo trong thời gian ngắn nhất giảm tối thiểu 20% khối lượng chất thải tồn lưu tại các nhà máy.

Như vậy quá trình sau khi thu gom rác thải,  đưa vào xử lý cũng là giai đoạn cần được đặc biệt chú trọng tránh lại gây ô nhiễm. Các công ty cần có biện pháp xây dựng thêm nơi chứa rác thải và xử lý rác thải một cách triệt để.

                                                          Nguồn: Nguyễn Quỳnh - baotainguyenmoitruong


tag: Xử lý rác thải công nghiệp, Biện pháp xử lý rác thải triệt để


Đà Nẵng: Chung tay làm sạch Sơn Trà

đăng 18:52, 26 thg 5, 2021 bởi Việt Bắc Môi trường

(TN&MT) - Ngày 28/3/2021, tại Bãi Cháy Sơn Trà (Đà Nẵng) đã diễn ra lễ phát động chương trình “Clean up Sơn Trà- Vì một Sơn Trà xanh” do Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Green Việt. Chương trình thu gom rác thải trên các điểm của 2 tuyến Hồ Xanh và Tiên Sa thu hút khoảng 300 tình nguyện đến từ các trường Đại học, hội nhóm…

                                             Lễ phát động thu gom rác ở Sơn Trà


Được biết, đây là lần thứ 3 chương trình được thực hiện nhằm mục đích tăng cường nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về hệ sinh thái và truyền thông điệp về ý thức bảo vệ thiên nhiên Sơn Trà cho mọi người.

Trong chương trình các tình nguyện viên được phát các dụng cụ như bao đựng rác, gang tay, que cào rác, gậy… để tiến hành thu gom rác thải tại các điểm dọn vệ sinh.

Bạn Trần Nguyễn Thanh Vy, tình nguyện viên Trường Đại học Duy Tân chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia chương trình, nên mình cảm thấy rất thích thú  và hào hứng, hôm nay mình mong có thể dọn sạch rác Sơn Trà để truyền cảm hứng cho mọi người về bảo vệ thiên nhiên”. Bên cạnh thu gom rác thải, “Clean up Sơn Trà” cung cấp thêm cho các tình nguyện viên nhiều thông tin về đa dạng sinh học tại bán đảo Sơn Trà, kiến thức chung về phân loại rác thải và tái sử dụng rác, cũng như nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Một số hình ảnh trong chương trình “Clean up Sơn Trà- Vì một Sơn Trà xanh”:         

        Tại chương trình có các bạn tình nguyện viên tham gia nhặt rác và hướng dẫn mọi người đến các địa điểm thu gom rác


   Đây là lần thứ 3 chương trình được phát động và có số lượng tình nguyện viên cũng như người tham gia đông hơn những lần trước


Đây là hoạt động thiết thực đáng được biểu dương và nên được nhân rộng trên phạm vi mọi nơi, mọi khu vực trên cả nước góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Không những thế còn giúp tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ cho người dân Đà Nẵng nói riêng, người dân cả nước nói chung. 

                                                             Nguồn: Vũ Huệ - baotainguyenmoitruong


tag: Thu gom rác thải bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng, Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

đăng 18:51, 25 thg 5, 2021 bởi Việt Bắc Môi trường

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030 với mục tiêu chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên trong cải tạo nâng cấp và phát triển đô thị, góp phần kiểm soát và giảm mức độ ô nhiễm không khí, nước, đất…

   

Đề án thực hiện trên hệ thống đô thị trên phạm vi toàn quốc (63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), tập trung vào hệ thống đô thị ven biển, đồng bằng có nguy cơ ngập lụt và hệ thống các đô thị có nguy cơ cao chịu tác động của lũ quét, sạt lở đất tại các vùng miền núi phía Bắc, duyên hải ven biển miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Đề án được lập cho giai đoạn từ nay đến 2030, tầm nhìn sau năm 2030.

Cụ thể, giai đoạn I (từ 2021-2025): Thực hiện tại 05 đô thị gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng và các đô thị thuộc 7 tỉnh vùng duyên hải Bắc bộ, duyên hải miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long và 7 tỉnh vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Giai đoạn II (từ 2026-2030): Thực hiện tại các đô thị ven biển, đồng bằng có nguy cơ ngập lụt; có nguy cơ cao chịu tác động của lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh thuộc vùng miền núi phía Bắc, duyên hải ven biển miền Trung, Đông Nam bộ, Tây Nguyên và các tỉnh có đô thị xuất hiện các tác động mới của biến đổi khí hậu.

Giai đoạn sau năm 2030: Mở rộng phạm vi áp dụng trên toàn quốc.

6 nhiệm vụ giải pháp

Đề án đề xuất tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

1- Điều tra, đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển hệ thống đô thị hiện có và đô thị dự kiến hình thành mới trong giai đoạn 2021 - 2030; khoanh vùng khu vực có nguy cơ chịu tác động cao của biến đổi khí hậu; tính toán khả năng và mức độ tự thích nghi, đề xuất giải pháp ứng phó; hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro biến đổi khí hậu tại đô thị (gọi tắt là Atlas Đô thị và Khí hậu).

2- Tích hợp nội dung ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch và chương trình, kế hoạch phát triển đô thị; cảnh báo các rủi ro tại các khu vực phát triển đô thị có khả năng chịu tác động từ biến đổi khí hậu.

3- Rà soát, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định liên quan đến phân loại đô thị, quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật trong bối cảnh gia tăng nguy cơ rủi ro từ biến đổi khí hậu.

4- Hình thành hệ thống kiểm soát, hạn chế lũ, lụt, ngập úng trong đô thị. Hình thành hồ chứa điều tiết ngập lụt, khai thông, nạo vét, cải tạo, gia cố, nắn dòng cho các đường thoát nước đô thị. Xây dựng đê, kè, tường chắn lũ, phân dòng lũ, công trình chứa nước ngầm hiện đại quy mô lớn. Khoanh vùng bảo vệ và có giải pháp tái định cư và di dời dân trong vùng cảnh báo rủi ro. Phát triển nhà ở vượt lũ, nhà ở có khả năng chống chịu cao với gió bão.

5- Nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các cấp về quản lý, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông tin truyền thông về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới người dân, tăng cường phối hợp cộng đồng và các bên liên quan trong triển khai thực hiện.

6- Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học - công nghệ, thực hiện các dự án thí điểm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, kiến trúc xanh, sinh thái ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng công trình tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải; phát triển vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, tái sử dụng, tái chế.

Như vậy môi trường và khí hậu có ảnh hưởng liên quan trực tiếp đến nha. Nếu chúng ta gây ô nhiễm hủy hoại môi trường thì sẽ gây ra những biến đổi về khí hậu thiên tai thất thường. Từ đó gây hậu quả trực tiếp đến con người chúng ta. Vì thế cần nghiêm chỉnh chỉnh thực hiện hành động bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất ( không vứt rác bừa bãi, phân loại rác, trồng cây,...) như thế mới có thể cải thiện được môi môi trường và bảo vệ chính bản thân mình.

                                                       Nguồn: Biến đổi khí hậu - Theo Chinhphu.vn


tag: Bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu, Nhiệm vụ giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu


Sơn La phê duyệt chủ trương xây dựng Trạm quan trắc và cảnh báo môi trường phóng xạ

đăng 06:05, 25 thg 5, 2021 bởi Việt Bắc Môi trường

Trong tình hình ô nhiễm môi môi trường hiện nay thì hoạt động quan trắc môi trường cực kỳ quan trọng. quá trình theo dõi các yếu tố môi trường sẽ cung cấp nguồn thông tin trực tiếp từ những chuyển biến của môi trường để từ đó cập nhật thông số theo dõi với hệ thống quản lý môi trường, Kịp thời phát hiện những ảnh hưởng xấu đến môi trường. (TN&MT) - Để nâng cao năng lực cảnh báo và ứng phó ô nhiễm môi trường, mới đây, HĐND tỉnh Sơn La đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trạm quan trắc và cảnh báo môi trường phóng xạ, thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2023.

                                                     Ảnh minh họa  


Công trình dự kiến xây dựng trên diện tích 1.247m², tại khu vực dọc suối Nậm La (đoạn phường Chiềng Cơi và xã Chiềng Xôm), phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và thành phố Sơn La. Trong đó, năm 2021, sẽ triển khai giải phóng mặt bằng và triển khai thi công xong phần xây dựng cơ bản; năm 2022, cung cấp, lắp đặt xong hệ thống trang thiết bị theo tiêu chuẩn; năm 2023 hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Trạm Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Sơn La nằm trong quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trạm có chức năng quan trắc và cảnh báo trực tuyến tình trạng phóng xạ một cách thường xuyên, liên tục; trực tiếp tham gia đánh giá hiện trường trong kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh và cấp cơ sở, nâng cao năng lực quan trắc, phân tích phóng xạ môi trường của mạng lưới đảm bảo hợp lý, thống nhất, đồng bộ, hiện đại.

Ông Nguyễn Công Đoàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và Phát triển đô thị tỉnh Sơn La (đơn vị dự kiến được giao Chủ đầu tư), cho biết: Trạm sẽ được đầu tư trang thiết bị hiện đại, tiên tiến kết nối với Trạm vùng trong hệ thống mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia, đảm bảo kịp thời phát hiện diễn biến bất thường về bức xạ trong phạm vi địa phương và hỗ trợ việc chủ động ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.

Được biết, hiện Sở KH&CN tỉnh Sơn La đã được giao nhiệm vụ phối hợp lựa chọn, đề xuất vị trí xây dựng Trạm Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Sơn La. Đến nay, Sở đã tham mưu, đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ về vị trí đặt và đã được chấp thuận. Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản, Sở sẽ phối hợp với Chủ đầu tư để đánh giá, thẩm định, nghiệm thu các thiết bị của Trạm quan trắc đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng.

Trước bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, cùng với tốc độ phát triển nhanh của hoạt động sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản, khai thác khoáng sản... có những tác động ảnh hưởng đến môi trường. Trạm Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Sơn La khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực cảnh báo về ô nhiễm môi trường, cung cấp cơ sở dữ liệu về phóng xạ môi trường phục vụ công tác quản lý Nhà nước về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân; giúp cơ quan quản lý nhà nước chủ động ứng phó với các sự cố môi trường, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.

                                                  Nguồn: Nguyễn Nga - baotainguyenmoitruong


tag: Quan tắc bảo vệ môi trường không khí, Hành động của Sơn La trong công cuộc bảo vệ môi trường phóng xạ


Xử lý rác thải, Việt Nam học được kinh nghiệm gì từ Hàn Quốc?

đăng 18:12, 24 thg 5, 2021 bởi Việt Bắc Môi trường

  Hàn Quốc là một trong những quốc gia đi đầu trong phát triển kinh tế xanh.  Chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc  được ban hành tập trung giải quyết các vấn đề chủ yếu là xanh hóa ngành công nghiệp, công nghệ xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, chính sách năng lượng và phát triển bền vững, lối sống xanh, đất đai xanh và hệ thống giao thông ít các-bon, đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức. Trong chiến lược này, vấn đề xử lý rác thải là vấn vấn đề quan trọng đóng vai trò thiết yếu thúc đẩy kinh tế xanh. Vậy Việt Nam đã học học được gì từ Hàn Quốc?

  

(TN&MT) - Trả lời câu hỏi này, Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Lý, Chủ tịch HĐQT Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) cho rằng, chính sách và công nghệ chính là chìa khóa tạo nên sự thay đổi trong quản lý rác thải ở Hàn Quốc, và Việt Nam có thể học tập để rác thực sự trở thành tài nguyên trong mô hình kinh tế tuần hoàn.

    Theo bà Nguyễn Ngọc Lý, Hàn Quốc đã mất khoảng 30 năm để xây dựng kinh tế tuần hoàn tài nguyên rác thì Việt Nam, sau khi học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc, có thể rút ngắn quá trình này     

Phản ánh những bất cập trong quản lý rác thải ở Việt Nam, bà Nguyễn Ngọc Lý nhận xét, lượng rác lớn được xả ra mỗi ngày mà không có phương pháp xử lý hữu hiệu đã tạo nên những bất ổn trong đời sống con người. Thế nhưng, thời gian dành xử lý rác thải của mỗi người là rất ít, chỉ chiếm 1% trong tổng số hoạt động mỗi ngày. Trong khi đó, xử lý rác lại rất tốn kém. Nhà nước phải chi trả cả tiền trả nhân công, −Tiền vận chuyển, −Tiền xử lý, −Tiền đất, −Tiền quản lý.

“Trong quản lý rác thải, chúng ta đã có những điểm sai. Tại sao Nhà nước phải trả tiền xử lý rác? Tại sao lại thu tiền xử lý rác đồng đều ở mỗi hộ dân dù lượng thải ra khác nhau và số tiền này rất ít ỏi?”, Bà Lý đặt vấn đề.

Liên hệ đến Hàn Quốc – một đất nước đã xây dựng được nền kinh tế tuần hoàn tài nguyên rác, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Lý chia sẻ, với diện tích: 99,720 km2 (109 trên thế giới), dân số: 51 triệu (26 trên thế giới), Hàn Quốc là một quốc gia với diện tích tương đối nhỏ với mật độ dân số đông và khan hiếm tài nguyên thiên nhiên. Trong hoàn cảnh đó, Hàn Quốc phải nhập khẩu 97% nguồn năng lượng và 90% khoáng sản từ nước ngoài. Các ngành công nghiệp của Hàn Quốc cần nguồn năng lượng cao. 30 năm trước, Hàn Quốc cũng như Việt Nam, có 96% rác thải bị chôn lấp, đối diện với tình trạng ô nhiễm và thiếu đất cho các bãi chôn lấp  và chịu gánh nặng tài chính nhà nước trong xử lý rác.

Giải quyết tình trạng này, Hàn Quốc đã bắt đầu hành trình biến rác thành tài nguyên. Về chính sách, nước này đã ban hành Luật thúc đẩy Tái Chế và Tiết Kiệm Tài Nguyên (Luật Tái Chế) năm 2008; Thành lập K-Eco (Korea Environment of Cooperation) với mục tiêu thúc đẩy tuần hoàn tài nguyên; Thành lập KORA: trung tâm thực thi nhiệm vụ tái chế.

Các quyết sách của Hàn Quốc dựa trên nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”. Chính nguyên tác này đã tạo ra nền kinh tế tài nguyên - tạo thị trường - tạo động lực về tài chính - nâng cao nhận thức của người dân - nâng cao trách nhiệm xã hội của người dân.

“Đáng lưu ý, Hàn Quốc xác định các doanh nghiệp phải có trách nhiệm thu gom và xử lý rác thải, được quy định rõ trong hệ thống EPR (Extended Producer Responsibility - Trách nhiệm doanh nghiệp mở rộng). Theo đó, để xử lý rác, nhà sản xuất phải tự thu gom, tự xử lý rác hoặc trả tiền công ty thu gom và tái chế rác. Từ đó, Hàn Quốc đã tạo ra một ngành công nghiệp tái chế và thúc đẩy các doanh nghiệp chế tạo sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm được gánh nặng tài chính cho nhà nước và tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân.

     Một trạm trung chuyển rác ở đảo Jeju, Hàn Quốc, nơi các loại rác thải khác nhau được xử lý riêng biệt (Nguồn internet)

Để xây dựng EPR thành công, Hàn Quốc quy định rõ trách nhiệm của từng đối tượng. Cụ thể, người tiêu dùng phải phân loại rác tại nguồn. Công ty tái chế thu gom và tái chế sản phẩm rác và bao bì EPR, tổ chức phân loại bao bì tại nguồn. Chính phủ địa phương phân loại rác tái chế theo hệ thống EPR. Cơ quan nhà nước xác nhận các dữ liệu doanh thu & nhập khẩu và vai trò của từng doanh nghiệp, thu và kiểm định hoạt động tái chế, chỉ đạo hoạt động liên quan đến EPR bao gồm cả hình phạt vi phạm luật tái chế, nghiên cứu các loại đồ chứa rác. Trong đó, Bộ Môi trường quản lý hệ thống EPR và thi hành và điều chỉnh các chính sách, kiểm tra và thông báo số liệu và mục tiêu tái chế của từng sản phẩm.

Kết quả cho thấy, sản lượng rác được tái chế của Hàn Quốc đã tăng 72%; 93% bao bì nhựa phim được tái chế năm 2016; 6 tỷ đô la Mỹ được tạo ra từ vật dụng tái chế; 5 tỷ đô la Mỹ từ việc cắt giảm chi phí đốt và chôn rác. Như vậy, Hàn Quốc đã giảm được gánh nặng tài chính và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.

Theo bà Nguyễn Ngọc Lý, Hàn Quốc đã mất khoảng 30 năm để xây dựng kinh tế tuần hoàn tài nguyên rác thì Việt Nam, sau khi học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc, có thể rút ngắn quá trình này.

Từ câu chuyện của Hàn Quốc, Việt Nam học được rằng, để tái chế rác và hạn chế lượng rác thải, các vấn đề cần được chú trọng như: chính sách tái chế đóng một phần quan trọng trong việc giảm thiểu rác thải từ nguồn và thúc đẩy quá trình tuần hoàn tài nguyên tái chế. Tất cả các cơ quan lớn và nhỏ đều phải phối hợp nhuần nhuyễn để chính sách tái chế thành công, cùng với đó, cần sự thực thi đồng bộ của người dân.

Với sự chuyển đổi về chính sách, cần sự vào cuộc tích cực hơn của các doanh nghiệp xử lý rác, các công ty tái chế. Đồng thời, phải có sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng để rác đi được đúng vòng tuần hoàn của nó. “Chính sách và công nghệ chính là chìa khóa thành công trong xử lý rác”, bà Nguyễn Ngọc Lý nhấn mạnh.


                                              Nguồn: Tống Minh - baotainguyenmoitruong    

Bến Tre: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức tác hại của rác thải nhựa

đăng 02:06, 24 thg 5, 2021 bởi Việt Bắc Môi trường

Như chúng ta đã biết Rác thải nhựa (chai nhựa, túi ni-lông, hộp đựng đồ ăn, cốc…) với đặc tính bền vững trong tự nhiên, cùng với các chất gây ô nhiễm môi trường khác đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người trên toàn thế giới. Vậy chúng ta cần hành động  để khắc phục vấn đề rác thải nhựa này.


(TN&MT) - UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Kế hoạch có mục tiêu chung là: Tăng cường phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường (BVMT) và hướng đến xây dựng Bến Tre trở thành địa phương “đáng sống”.

Đối với mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, có 100% cán bộ, phóng viên, biên tập viên tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre; Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã; tại các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Bến Tre được tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, cơ sở y tế, bệnh viện, trường học; học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh được cung cấp kiến thức, thông tin thiết yếu về phòng, chống rác thải nhựa.

                Mô hình “cá ăn rác thải nhựa” được đặt tại bờ biển Ba Tri (Bến Tre)


Đồng thời, có ít nhất 90% hộ gia đình ở khu vực thành thị, 80% hộ gia đình ở khu vực nông thôn tiếp cận được các thông tin, kiến thức về phòng, chống rác thải nhựa. Ít nhất 90% người lao động làm việc tại các doanh nghiệp; các tiểu thương tại chợ khu vực thành thị, khu dân cư; 75% tiểu thương tại chợ khu vực nông thôn được tập huấn kiến thức về phòng, chống rác thải nhựa...

Về nội dung thực hiện, tỉnh Bến Tre sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến BVMT; phòng, chống rác thải nhựa. Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông khó phân hủy sử dụng một lần đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người; các chương trình thu gom, xử lý rác thải nhựa; cách thức, ý nghĩa của việc thu gom, phân loại chất thải tại nguồn, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

Cùng với đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, các sáng kiến có giá trị, đồng thời triển khai nhân rộng mô hình tốt trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa ở các khu vực ven biển, trên biển. Thông tin cụ thể, chính xác về những trường hợp vi phạm pháp luật về BVMT, nhất là các trường hợp vứt, đổ chất thải, rác thải nhựa không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý chất thải, rác thải nhựa cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, các địa phương có biển. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy và hành vi xả rác thải, rác thải nhựa ra môi trường đối với cộng đồng dân cư ven biển, những người bán hàng rong, khách du lịch và các tổ chức, doanh nghiệp.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Bến Tre giao Sở TN&MT Bến Tre là cơ quan chuyên môn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các Sở, ban, ngành; các cơ sở sản xuất, kinh doanh; cộng đồng dân cư ven biển thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa một lần”, BVMT, bảo vệ hệ sinh thái biển, hải đảo.

Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động các siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh hạn chế và tiến đến chấm dứt sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy dùng một lần. Vận động các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển chuyển sang sử dụng túi ni lông dễ phân hủy hoặc các chất liệu thay thế khác thân thiện với môi trường.

Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương. Xây dựng mô hình, tổ chức thu gom các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa trong hoạt động sản xuất thủy sản. Phát động Chương trình Vì môi trường biển Bến Tre sạch, đẹp và định kỳ ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các khu dân cư, khu du lịch, khu nuôi trồng thủy sản ven biển.


                                                Nguồn : Bạch Thanh - baotainguyenmoitruong

1-10 of 445