Tin tức


Chưa có tiêu đề

đăng 02:37, 29 thg 3, 2021 bởi Việt Bắc Môi trường

1.     Cải thiện môi trường nước lưu vực sông: Quản lý dựa trên tư duy mới

 

Hiện nay, quá trình phát triển kinh tế, tình trạng ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường ngày càng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế nước ta trong trung và dài hạn. Thực tế này đang đặt ra những yêu cầu cấp bách cần phải có những chính sách phù hợp nhằm thích ứng, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

 

Tư duy quản lý mới đã được thể hiện rõ nét trong Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020, với những quy định mới về bảo vệ môi trường nước. Theo đó, từ năm 2021 - 2023, Tổng cục Môi trường sẽ xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng nước đối với các sông liên tỉnh thuộc 3 lưu vực sông (LVS): Cầu, Nhuệ - Đáy, Đồng Nai.

Không “nhân nhượng” trước ô nhiễm

Cuối năm 2020, 3 Hội nghị tổng kết các Đề án BVMT lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy, sông Đồng Nai được tổ chức, đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn nỗ lực bảo vệ môi trường các LVS trước sự tăng trưởng nóng về kinh tế - xã hội.

Nhìn nhận lại việc quản lý môi trường các LVS trong hơn 10 năm qua, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đánh giá, việc thực hiện các Đề án tổng thể BVMT LVS Cầu, LVS Nhuệ - Đáy, LVS Đồng Nai đã đạt được một số kết quả tích cực, nhất là trong việc kiểm soát và kiềm chế sự gia tăng ô nhiễm trong bối cảnh kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, tạo áp lực lớn lên môi trường. Bên cạnh đó, những bất cập trong ô nhiễm môi trường các LVS vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt là tình trạng nước thải sinh hoạt, nước thải cụm công nghiệp, làng nghề chưa qua xử lý vẫn xả thẳng ra môi trường.

“Phải tạo được đột phá trong quản lý môi trường nước LVS trong giai đoạn tới, dựa trên tư duy quản lý mới, theo những quy định được đặt ra trong Luật BVMT năm 2020”, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân khẳng định.

 

 Luật BVMT năm 2020 đã đưa ra công cụ Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước (Khoản 2, Điều 9). Kế hoạch này bao gồm việc đánh giá, dự báo xu hướng thay đổi chất lượng môi trường nước mặt; mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch; xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt; xác định khu vực sinh thủy. Thực trạng phân bố các nguồn ô nhiễm điểm và nguồn ô nhiễm diện phát sinh chất ô nhiễm môi trường nước trong vùng tác động; nguy cơ ô nhiễm nước mặt xuyên biên giới. Loại và tổng lượng chất ô nhiễm thải vào môi trường nước mặt. Đánh giá khả năng chịu tải, phân vùng xả thải, hạn ngạch xả nước thải; xác định mục tiêu và lộ trình giảm xả thải vào môi trường nước mặt không còn khả năng chịu tải; Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt; giải pháp hợp tác, chia sẻ thông tin và quản lý ô nhiễm nước mặt xuyên biên giới. Giải pháp bảo vệ, cải thiện chất lượng nước mặt.

Luật BVMT năm 2020 cũng quy định Bộ TN&MT có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước đối với các sông liên tỉnh có vai trò quan trọng với phát triển kinh tế - xã hội, BVMT (trình Thủ tướng Chính phủ ban hành).

Sẽ đánh giá khả năng chịu tải của 3 LVS

Đại diện Tổng cục Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức cho biết, theo yêu cầu của Luật mới, dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2023, Tổng cục Môi trường sẽ tập trung xây dựng các quy định, hướng dẫn liên quan đến việc lập Kế hoạch quản lý chất lượng nước và triển khai xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng nước đối với các sông liên tỉnh thuộc 3 LVS: Cầu, Nhuệ - Đáy, Đồng Nai. Hoạt động này được thực hiện thông qua nhiệm vụ “Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thuộc trách nhiệm của Bộ TN&MT đối với quản lý chất lượng nước mặt; đánh giá sức chịu tải của môi trường nước mặt và xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng nước đối với một số LVS liên tỉnh”.

Cụ thể, Tổng cục sẽ rà soát, nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các hướng dẫn kỹ thuật về đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt; hướng dẫn kỹ thuật về lập Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt. Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt đối với các sông liên tỉnh thuộc 3 LVS (phương pháp mô hình và phương pháp gián tiếp); tổng hợp kết quả tính toán, xây dựng các bản đồ phân vùng chất lượng nước và khả năng chịu tải. Từ đó, sẽ có Dự thảo Quyết định phê duyệt kèm theo Danh mục các đoạn sông không còn khả năng chịu tải (trình Bộ ban hành). Đơn vị cũng sẽ xây dựng và hoàn thiện Dự thảo các Kế hoạch quản lý chất lượng nước đối với các sông liên tỉnh thuộc 3 LVS.

Với các nhiệm vụ này, lộ trình thực hiện như sau: Năm 2021: tập trung xây dựng các nội dung quy định, hướng dẫn về lập Kế hoạch quản lý chất lượng nước, thu thập dữ liệu, một số hoạt động điều tra khảo sát ban đầu. Năm 2022: tập trung vào các hoạt động điều tra, khảo sát, đánh giá khả năng chịu tải. Năm 2023: tập trung xây dựng và hoàn thiện các Dự thảo Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước.

Cùng với đó, để quản lý môi trường LVS hiệu quả, có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới, Cục BVMT miền Bắc đề nghị, cần kiện toàn cơ cấu tổ chức quản lý 3 LVS này. Trong đó, phải tính đến nguồn lực về con người và tài chính để giải quyết những vấn đề nóng đang đặt ra, như đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, làng nghề...

Mặt khác, theo ý kiến của Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT, việc quản lý LVS cần gắn với việc xây dựng các quy hoạch mà Tổng cục Môi trường hiện đang được giao phụ trách như Quy hoạch bảo vệ môi trường, Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia.

Ghi nhận kiến nghị này, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo, để tạo cơ sở cho việc bảo vệ môi trường các LVS trong giai đoạn mới, Tổng cục Môi trường phải hoàn thiện Báo cáo chung về việc thực hiện 3 Đề án BVMT 3 LVS, đặc biệt trong giai đoạn 2016 - 2020. Trong báo cáo, Tổng cục cần nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất giải pháp dựa trên quan điểm quản lý mới, tư duy quản lý mới được đặt ra ngay trong Luật BVMT năm 2020.

Nguồn: Tống Minh - monre.gov.vn

Từ khóa : Quan trắc môi trường, tư vấn xử lý rác thải, tư vấn xả thải

Xử lý chất thải phát sinh khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đúng hướng dẫn

đăng 01:43, 9 thg 3, 2021 bởi Việt Bắc Môi trường

 Cục Quản lý Môi trường Y tế – Bộ Y tế vừa có hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin COVID-19 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong hướng dẫn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ, thực hiện Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ và vắc xin từ nguồn khác;

Để chủ động hạn chế nguy cơ ảnh hưởng của chất thải phát sinh trong quá trình tiêm chủng tới sức khỏe và môi trường, Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Cục Quản lý môi trường y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở tiêm chủng thực hiện nghiêm túc việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng hướng dẫn.

Ảnh minh họa

Hướng dẫn nêu rõ, chất thải phát sinh trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là chất thải y tế và phải được phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và các văn bản có liên quan.

Đảm bảo không rơi vãi, phát tán chất thải trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế; đảm bảo an toàn cho người thực hiện tiêm chủng, người tham gia quản lý chất thải y tế, người đến tiêm chủng và cộng đồng.

Thực hiện quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin

Phân loại chất thải

Chất thải y tế phát sinh trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 được phân loại như sau:

Kim tiêm, bơm tiêm liền kim sau sử dụng thải bỏ và các chất thải lây nhiễm sắc nhọn khác (nếu có): phân loại vào dụng cụ đựng chất thải lây nhiễm, có màu vàng, có thành, đáy cứng không bị xuyên thủng, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh.

Bông, băng dính máu, vỏ lọ vắc xin đã dùng hết, lọ đựng vắc xin thừa thải bỏ, khẩu trang, găng tay, trang phục bảo hộ cá nhân thải bỏ (nếu có) và các chất thải lây nhiễm không sắc nhọn khác: phân loại vào túi, thùng đựng chất thải lây nhiễm, có màu vàng, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh.

Lọ vắc xin hết hạn sử dụng hoặc hỏng không sử dụng được do quá trình bảo quản: Phân loại riêng để tiêu huỷ theo quy trình huỷ thuốc hoặc trả lại nhà sản xuất theo thoả thuận với bên cung cấp.

Các chất thải khác (nếu có): thực hiện phân loại theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và các văn bản có liên quan.

Bộ Y tế yêu cầu, Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn quản lý chất thải trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tới tất cả các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị, cơ sở tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động tiêm chủng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLTBYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và theo hướng dẫn tại Công văn này.

Đồng thời phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và xin ý kiến phê duyệt của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về phương án vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong trường hợp vượt khả năng xử lý của các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn.

Phối hợp Sở Tài nguyên và môi trường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện tại các cơ sở tiêm chủng và tại cơ sở xử lý chất thải trên địa bàn.

Cơ sở thực hiện tiêm chủng lập phương án quản lý chất thải phát sinh trong tiêm chủng vắc xin, trong đó xác định rõ dự kiến lượng chất thải phát sinh trong tiêm chủng, biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải; công nghệ xử lý chất thải (nếu xử lý tại cơ sở tiêm chủng trong trường hợp cơ sở đã có sẵn công trình/thiết bị xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường) hoặc tên đơn vị có chức năng phù hợp sẽ ký hợp đồng chuyển giao chất thải để xử lý; dự kiến kinh phí cho toàn bộ quá trình quản lý chất thải. Trường hợp không tìm được đơn vị có chức năng phù hợp để chuyển giao chất thải, cơ sở tiêm chủng phải báo cáo Sở Y tế để xin ý kiến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về phương án xử lý.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về quản lý chất thải tới các cán bộ của cơ sở tiêm chủng.

Bố trí đủ túi, thùng, dụng cụ đựng chất thải lây nhiễm sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn và các chất thải khác phát sinh trong tiêm chủng theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và các văn bản có liên quan.

Thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải phát sinh từ hoạt động tiêm chủng theo hướng dẫn. Bàn giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để vận chuyển, xử lý chất thải hoặc tự xử lý tại cơ sở bằng công trình, thiết bị xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo phương án đã được phê duyệt.

Minh Anh - nguồn : moitruong.net.vn

Tag: quantracmoitruong, xử lý rác thải, xử lý chất thải

Năm 2020, diện tích nuôi thủy sản của Hà Nội là 34.329ha với lượng chất thải phát sinh vỏ bao bì thuốc thú y 360 cái; lượng nước thải phát sinh 105.000m3.

đăng 01:32, 9 thg 3, 2021 bởi Việt Bắc Môi trường   [ đã cập nhật 01:39, 9 thg 3, 2021 ]

Sở NN&PTNT cho biết, diện tích nuôi thủy sản của Hà Nội năm 2020 là hơn 34.329ha, trong đó: Cá hơn 34.319ha, tôm càng xanh 10,5ha. Phương thức nuôi chủ yếu là bán thâm canh và thâm canh. Theo ước tính, khối lượng chất thải phát sinh trong nuôi cá nước ngọt là 75.502 tấn bùn thải; 13.731.900 vỏ bao bì thức ăn; 1.209.384 vỏ bao bì thuốc thú y; lượng nước thải khoảng 335.940.000m3. Đối với tôm nước ngọt, lượng bùn thải 11 tấn, lượng chất thải phát sinh vỏ bao bì thức ăn 1.200 cái; lượng chất thải phát sinh vỏ bao bì thuốc thú y 360 cái; lượng nước thải phát sinh 105.000m3.

Ảnh minh họa

Theo Sở NN&PTNT, nguồn thải từ nuôi thủy sản trên địa bàn thành phố rất đa dạng. Một lượng lớn các chất dinh dưỡng trong thức ăn tôm, cá không được hấp thụ vào cơ thể để tạo sinh khối mà thải ra ngoài môi trường xung quanh dưới dạng thức ăn dư thừa tích tụ bị thối rữa, phân và chất thải là nguồn gây ô nhiễm chính cho môi trường. Bùn thải sau vụ nuôi cũng chứa nhiều thành phần gây ô nhiễm và dư lượng hóa chất và kháng sinh. Do ngập trong nước ở điều kiện với thời gian dài nên bùn thải còn chứa nhiều khí độc như: H2S, NH3…

Bên cạnh đó, nước thải từ quá trình chế biến thủy sản chứa nồng độ ô nhiễm cao gấp nhiều lần so với nuôi trồng bởi nguồn nước thải tập trung từ nhiều giai đoạn như: Rửa nguyên liệu, sơ chế nguyên liệu, chế biến sản phẩm, nước vệ sinh nhà xưởng, chất thải con người, nước rửa máy móc thiết bị. Điều đó khiến nồng độ ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản rất cao.

Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong nuôi thủy sản, các địa phương và người nuôi thủy sản trên địa bàn thành phố đã sử dụng nhiều biện pháp và đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, bùn nuôi cá nước ngọt, tỷ lệ xử lý đạt 90% bằng chế phẩm sinh học, vôi bột, hóa chất khử trùng; vỏ bao bì thức ăn, tỷ lệ xử lý đạt 100% bằng phương pháp thu gom tái chế; vỏ bao bì thuốc thú y thủy sản, tỷ lệ xử lý đạt 100% bằng thu gom tái chế. Đối với tôm nước ngọt, tỷ lệ bùn thải xử lý đạt 90% bằng sử dụng chế phẩm sinh học, vôi bột, hóa chất khử trùng; vỏ bao bì thức ăn, tỷ lệ xử lý đạt 100% bằng thu gom tái chế; vỏ bao bì thuốc thú thủy sản, tỷ lệ xử lý đạt 100% bằng thu gom tái chế.

Minh Anh - Theo trang : Moitruong.net.vn 

 nguồn thải từ nuôi thủy sản nuôi thủy sản thủy sản Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: 'Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Hà Nội có dấu hiệu gia tăng'

đăng 00:23, 29 thg 11, 2019 bởi Việt Bắc Môi trường

(PLVN) - Phát biểu Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội ngày 23/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh nhiệm vụ thực hiện tốt Đề án “Quản lý và giảm thiểu rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với TP Hà Nội”, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch, đảm bảo an ninh nguồn nước…
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: 'Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Hà Nội có dấu hiệu gia tăng'
Chất lượng không khí ở Hà Nội nhiều lần bị cảnh báo ở mức xấu

Bí thư Hà Nội đánh giá cao những kết quả tương đối toàn diện và tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019 như 21/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự kiến đạt và vượt kế hoạch; kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, ước 7,46% đạt kế hoạch đề ra và cao hơn năm trước; môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện; công tác quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực...

Cùng với đó, ông Hải cũng nhấn mạnh những hạn chế, tồn tại cần phải có những giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ. Ông Hải nhấn mạnh việc huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội còn chưa tương xứng với tiềm năng, dư địa; tiến độ phê duyệt các quy hoạch xây dựng trên địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải còn một số hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm; tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn có dấu hiệu gia tăng (ô nhiễm nước sông Đà, ô nhiễm không khí trong thời gian chuyển mùa,…); công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo người dân khi xảy ra các sự cố còn chưa kịp thời…

Nêu rõ 2020 là năm cuối cùng thực hiện và phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020, hướng tới tổ chức Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, Bí thư Hà Nội đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các Thành ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,5% trở lên và hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về kinh tế trong Kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Đồng thời khẩn trương hoàn thành xây dựng hệ thống bản đồ số quản lý đất đai trên địa bàn TP nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Tuệ Minh
Tag: Ô nhiễm môi trường, Ô nhiễm không khí

Lời xin lỗi “đãi bôi” của Công ty nước sạch sông Đà tới 250.000 hộ dân Thủ đô!

đăng 03:27, 29 thg 10, 2019 bởi Việt Bắc Môi trường

Dân trí Vài ngày sau vụ nước sạch nhiễm dầu thải, lãnh đạo cao nhất của Công ty nước sạch sông Đà (ông Nguyễn Văn Tốn, Nguyễn Đăng Khoa) từ chối xin lỗi 250 nghìn hộ dân Hà Nội phải dùng nước bẩn. Động thái xin lỗi chỉ được công bố trên mạng nội bộ của doanh nghiệp nửa tháng sau "cuộc khủng hoảng nước sạch" khiến hàng triệu người dân Thủ đô khổ sở, thiệt hại.
>>Tổng Giám đốc Công ty nước sông Đà: “Dừng cấp nước thì tôi an toàn quá!”
>>Lãnh đạo Công ty nước sạch Sông Đà từ chối xin lỗi, nói “chúng tôi thiệt hại nhất” (!)

"Cuộc khủng hoảng" nước sạch của 18% dân số Hà Nội ở khu vực Tây Nam thành phố bắt đầu từ ngày 10/10. Thời điểm đó, khoảng 250.000 hộ dân sử dụng nước sạch do Công ty nước sạch sông Đà cung cấp phát hiện nước nặng mùi Clo, kèm theo đó là mùi khét lẹt như cao su cháy.

Cùng thời điểm người dân Thủ đô phát hiện nước bốc mùi khó chịu, ở phía thượng nguồn Nhà máy nước sạch sông Đà, cơ quan chức năng xác định, hàng tấn dầu thải đã bị đổ xuống hồ Đầm Bài, từ một dòng suối đổ vào hồ chứa này, nơi cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào cho việc sản xuất nước sạch của Công ty nước sạch sông Đà.

Đáng nói là với tình trạng nguồn nước đầu vào ô nhiễm như vậy, hàng trăm ngàn mét khối nước “sạch” vẫn được Công ty này cho "ra lò" trong những ngày đó, được bơm vào đường ống dẫn đưa về bán cho người dân Thủ đô.

Lời xin lỗi “đãi bôi” của Công ty nước sạch sông Đà tới 250.000 hộ dân Thủ đô! - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Lãnh đạo của Công ty nước sạch sông Đà từ chối xin lỗi dân trong buổi họp báo tại Hòa Bình và cho rằng chính công ty là "đơn vị bị thiệt hại nặng nhất".

Như vậy, có thể nói nước sông Đà có mùi "lạ" như vậy chỉ là "lạ" với hàng triệu người dân Thủ đô, chứ lãnh đạo Công ty nước sạch sông Đà đã biết nguyên nhân của việc này là do nước nhiễm dầu thải độc hại. Tuy nhiên, nhà cung cấp đã không thông báo kịp thời về sự cố cho “thượng đế” của mình. Chỉ đến buổi tiếp xúc cử tri vào ngày 15/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mới thông tin “dầu thải đã chảy vào nước ăn của người dân”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, dầu thải đổ từ con suối đầu nguồn nước trên Hòa Bình đã chảy vào hồ Đầm Bài cung cấp nước cho nhà máy nước sạch sông Đà. Do nhà máy không kiểm soát tốt nên dầu chảy vào hệ thống lọc nước của nhà máy. "Cuộc khủng hoảng" nước sạch khiến hàng triệu người dân Hà Nội khốn đốn, hoang mang nhiều ngày liên tục.

Gần một tuần nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải, trong cuộc họp báo chiều 15/10, ông Nguyễn Văn Tốn – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch sông Đà vẫn loanh quanh cho rằng, nước sạch do công ty này sản xuất ra đạt tiêu chuẩn nên doanh nghiệp vẫn sản xuất nước, bán cho người dân Thủ đô.

Lật đi lật lại trách nhiệm lãnh đạo Công ty nước sạch sông Đà khi đó, báo giới phản ánh việc dư luận khi đó đòi hỏi những người chịu trách nhiệm đưa ra lời xin lỗi chính thức với người dân Thủ đô phải dùng nước nhiễm dầu trong gần 1 tuần. Trái với sự mong đợi của dư luận, ông Nguyễn Văn Tốn vẫn quyết "kiệm lời" xin lỗi khách hàng. Ông này chỉ lòng vòng nói về quy trình nội kiểm nguồn nước công ty sản xuất ra vì sao vẫn đạt tiêu chuẩn.

Cuối buổi họp báo, ông Tốn cho rằng, bản thân mình cũng chỉ là người làm thuê, nên nếu dừng cấp nước thì rất an toàn cho bản thân nhưng "vì cái tâm duy nhất với người dân" nên vẫn phải thực hiện việc bán nước dù trong thâm tâm ông Tốn thời điểm đó "có 80% muốn dừng cấp nước".

Thực tế, tại thời điểm đó, Công ty nước sạch sông Đà vẫn không dừng cấp nước để thau rửa bể chứa, súc xả đường ống.

Lời xin lỗi “đãi bôi” của Công ty nước sạch sông Đà tới 250.000 hộ dân Thủ đô! - 2

Nhấn để phóng to ảnh

Con suối bị nhiễm dầu thải dẫn nước ra Đầm Bài

Đến ngày 17/10, trong buổi họp báo tại Hòa Bình, ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà vẫn từ chối nói về trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp, với lý do vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra. Ông Khoa cũng từ chối thay mặt công ty này gửi lời xin lỗi đến hàng triệu người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Động thái của cả hai lãnh đạo cao nhất của Công ty nước sạch sông Đà gây làn sóng phẫn nộ mới từ người dân khi các ông này đều từ chối xin lỗi 250.000 hộ dân khu vực Tây Nam Hà Nội phải dùng nước nhiễm dầu. Việc lãnh đạo cao nhất của Công ty nước sông Đà kiệm lời xin lỗi với “thượng đế”, nhiều người cho rằng, chỉ có ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc GELEX (chủ sở hữu 65% của Nhà máy nước sạch Sông Đà) là người hiểu rõ nhất.

Trao đổi với báo chí, ông Tuấn giải thích: "Xin lỗi là việc rất nhỏ. Đây là việc quá dễ và ai cũng làm được". Ông Tuấn hứa, sau khi xử lý nước sạch trở lại xong, đơn vị này không những xin lỗi mà còn xin chịu trách nhiệm. Chủ tịch GELEX cũng thanh minh, bản thân, ông Tốn xuất phát từ dân kỹ thuật và “do trình độ có hạn” nên hoảng hốt luống cuống trong việc xử lý vụ việc.

Trao đổi về vấn đề trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp nước trong sự việc này, Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà (đại diện cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề đảm bảo an ninh nguồn nước) bày tỏ bức xúc: "Rõ ràng không phải bàn gì nhiều về tính chất hành vi trong trường hợp này. Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ đã không đưa ra những giải pháp đúng đắn và kịp thời với sự cố. Họ đã không nghĩ đến lợi ích sức khỏe của người tiêu dùng, không lường hết những hệ quả, tác hại gây ra".

Bộ trưởng Trần Hồng Hà dùng từ "hết sức vô trách nhiệm", "thiếu hiểu biết" để khái quát về những quyết định, hành xử của lãnh đạo Công ty nước sạch sông Đà. Bộ trưởng bày tỏ đồng cảm với những bức xúc, phẫn nộ của người dân trong trường hợp này khi bản thân ông và gia đình cũng phải ăn uống nguồn nước ô nhiễm khi sống trong khu vực do Công ty nước sạch sông Đà cung cấp. 

"Gia đình tôi cũng mất 3 ngày ăn uống nguồn nước nhiễm dầu đó mà không hay biết" - Bộ trưởng TN-MT nói về tự tắc trách của doanh nghiệp cung cấp nước khi "lờ" thông tin nguồn nước bị ô nhiễm.

Lời xin lỗi “đãi bôi” của Công ty nước sạch sông Đà tới 250.000 hộ dân Thủ đô! - 3

Nhấn để phóng to ảnh

Công ty nước sạch sông Đà đăng lời xin lỗi 250.000 dân Thủ đô trên mạng nội bộ

Sau tất cả những bức xúc đó, thực hiện lời hứa của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc GELEX Nguyễn Văn Tuấn, nửa tháng sau sự cố 250.000 hộ dân phải ăn uống, tắm giặt… nước nhiễm dầu thải, sáng sớm nay, 25/10, trên trang web của Công ty nước sạch sông Đà mới đưa ra một thông cáo báo chí thông báo doanh nghiệp đã hoàn tất khắc phục sự cố, đủ điều kiện cung cấp nước sạch trở lại, đồng thời xác định được nguyên nhân, bản chất vụ việc.

Trong văn bản được công bố, sau đó được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, Công ty nước sạch sông Đà "mong những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố lời xin lỗi và cầu mong được lượng thứ". Lời hối lỗi nêu ra lúc này thể hiện việc lãnh đạo công ty ý thức được rằng, sự lo lắng của khách hàng và sự hoang mang của người dân mới là tổn thất lớn nhất đối với doanh nghiệp.

Điều đáng nói, trong văn bản, Công ty nước sạch sông Đà đưa ra lời hứa cung cấp miễn phí nước 1 tháng cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong sự cố. Tuy nhiên, khách hàng chỉ được cấp miễn phí nước trong thời kỳ xảy ra sự cố, tức miễn phí cho cả tuần dùng... "nước bẩn"!

Quang Phong

Khởi tố, bắt giam "kẻ chủ mưu" cùng các tòng phạm vụ đổ dầu thải làm ô nhiễm nước sông Đà

đăng 02:21, 24 thg 10, 2019 bởi Việt Bắc Môi trường

(NLĐO)- Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nghi phạm trong vụ đổ dầu thải làm ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà, trong đó có "kẻ chủ mưu" Lý Đình Vũ.

  • Sếp 

Ngày 23-10, liên quan đến vụ đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Chương Đại (SN 1994, trú tại tỉnh Bắc Ninh), Hoàng Văn Thám (SN 1986, trú tỉnh Lạng Sơn) và Lý Đình Vũ (SN 1982, ở Thuận Thành, Bắc Ninh) để điều tra về tội "Gây ô nhiễm môi trường", theo quy định tại Khoản 2 Điều 235 Bộ luật hình sự năm 2015.

Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Hòa Bình phê chuẩn.

Khởi tố, bắt giam kẻ chủ mưu cùng các tòng phạm vụ đổ dầu thải làm ô nhiễm nước sông Đà - Ảnh 1.

Từ trái qua: 3 bị can Lý Đình Vũ, Hoàng Văn Thám, Nguyễn Chương Đại tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 18-10, Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám, nghi phạm đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà, đồng thời tạm giữ 2 xe ôtô liên quan vụ án.

Đến ngày 20-10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh Bắc Ninh, vận động Lý Đình Vũ, "kẻ chủ mưu" thuê Đại và Thám, ra đầu thú tại Công an tỉnh Bắc Ninh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang thu thập các tài liệu, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

B.H.Thanh - Ng.Hưởng - Thanh Tuấn

Hà Nội đề xuất thay các nhà đầu tư dự án nước sạch không đảm bảo chất lượng

đăng 02:15, 24 thg 10, 2019 bởi Việt Bắc Môi trường

UBND thành phố Hà Nội Giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án nước sạch. Đề xuất thay thế ngay các nhà đầu tư triển khai dự án không đảm bảo tiến độ, chất lượng.

  •  
  •  

Tiếp thu kết luận của Thường trực HDND thành phố về phiên giải trình việc cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 4450/UBND-ĐT, ngày 8.10.2019, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị tham mưu UBND Thành phố các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thực hiện tốt chỉ tiêu cung cấp nước sạch, đảm bảo số lượng, chất lượng, mạng lưới phân phối theo Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rà soát, kiểm tra các nhà đầu tư đang triển khai dự án nguồn, dự án mạng chậm tiến độ, kiên quyết thu hồi dự án, chuyển nhà đầu tư đối với các trường hợp không triển khai dự án hoặc năng lực không đảm bảo.

Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh giá nước sạch, chính sách hỗ trợ về giá nước sạch cho người dân ở khu vực nông thôn, nhất là các xã xa trung tâm.

Giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án; đề xuất thay thế ngay các nhà đầu tư triển khai dự án không đảm bảo tiến độ, chất lượng; tiếp thu, giải quyết những kiến nghị của người dân và nhà đầu tư trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm và lợi ích của việc sử dụng nước sạch để nhân dân hiểu và ủng hộ chủ trương sử dụng nước sạch của Thành phố.

Yêu cầu các nhà đầu tư dự án nước sạch: tập trung nguồn lực đẩy nhanh thực hiện các dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cấp nước theo quy định. Tích cực, chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác tuyên truyền về sử dụng nước sạch và bảo vệ hệ thống cấp nước trên địa bàn nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch và giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu.

Xây dựng phương án tiếp nhận các trạm cấp nước cục bộ trong phạm vi phát triển mạng lưới cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung của đơn vị được UBND Thành phố giao triển khai thực hiện (trong đó có nghiên cứu giải pháp kết nối, thay thế nguồn cấp cho các trạm cấp nước cục bộ). Các đơn vị cấp nước theo địa bàn được giao quản lý, nghiên cứu khảo sát, đầu tư nâng cấp cải tạo mạng lưới, lắp đặt bổ sung thiết bị nâng cấp các trạm cấp nước hiện có đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế.

Trong thời gian qua, câu chuyện "nước có mùi lạ" ở nhiều chung cư khu vực phía nam Hà Nội từ Linh Đàm đến Thanh Xuân, Mỹ Đình... đang làm nóng dư luận. Người dân cho biết, nước có mùi như thuốc tẩy hoặc mùi Clo tại bể bơi, nhiều người không dám sử dụng nước để sinh hoạt.

NHTag:  ô nhiễm nguồn nước sạch

Vụ nước ô nhiễm dầu thải: "Cty nước Sông Đà phát hiện nhưng không báo cáo"

đăng 02:11, 24 thg 10, 2019 bởi Việt Bắc Môi trường

Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi sự việc đổ trộm chất thải xảy ra tại khe núi xã Phú Minh, Kỳ Sơn, Hoà Bình, Công ty nước Sông Đà đã không có báo cáo nào với các cơ quan chức năng của tỉnh Hoà Bình cũng như của thành phố Hà Nội.

  •  
  •  

Chiều 15.10, tại cuộc họp giao ban báo chí Thành uỷ, ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã thông tin về kết quả kiểm tra, xét nghiệm chất lượng nước sau sự cố đổ trộm chất thải xảy ra ở xã Phú Minh, Kỳ Sơn, Hoà Bình. Đây là địa phận đặt Nhà máy nước Sông Đà - là đơn vị cấp nước nguồn, bị phản ánh là có mùi "khét lẹt" tại nhiều khu vực ở Hà Nội.

Công ty Sông Đà không báo cáo cơ quan chức năng

Theo ông Dục, kết quả kiểm tra của đoàn công tác đã xác định, tại khu vực đầu nguồn bãi khe núi tại xã Phú Minh, Kỳ Sơn, Hoà Bình có dấu hiệu đổ dầu nhớt thải trộm, chất thải dầu đã chảy ra suối, chảy vào hồ Đầm Bài, hồ chứa nước để cấp nước cho nhà máy.

Một số căn hộ của Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà có phát hiện việc này từ sáng 8.10.2019 nhưng không có bất cứ báo cáo nào với các cơ quan chức năng của tỉnh Hoà Bình cũng như của thành phố.

Cũng như không có các hành vi để triển khai ngăn chặn ô nhiễm nguồn dầu theo quy định dẫn đến váng dầu này đã chảy vào nguồn nước qua hệ thống của nhà máy, vừa chảy vào hệ thống đường ống cấp nước cho một số vùng như quận Hà Đông, quận Hoàng Mai, Thanh Xuân…

Chất thải tại được ghi nhận ở đầu nguồn nước Sông Đà.Chất thải tại được ghi nhận ở đầu nguồn nước Sông Đà. 

Về kết quả của các mẫu nước xét nghiệm, ông Dục cho biết các cán bộ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Sở Y tế đã kiểm tra nhiều mẫu nước ở các vị trí khác nhau để xét nghiệm. Căn cứ vào kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật của Thành phố theo QCVN 01:2009/BYT xác định: Các mẫu xét nghiệm đều có hàm lượng Styren thuộc nhóm các chỉ tiêu giám sát mức độ C, cao hơn giới hạn cho phép (20mg/l) theo QCVN 01:2009/BYT từ 1,3 đến 3,65 lần (tại các vòi hộ gia đình, hàm lượng Styren thấp hơn tại nhà máy và các điểm chứa trung gian). Các chỉ tiêu giám sát nước độ A: 8/8 mẫu nước đạt quy chuẩn đối với 14/15 chỉ tiêu giám sát. Chỉ tiêu mùi vị là không đạt.

Từ kết quả xác minh, kết quả giám định xác định mùi “khét” có trong nguồn nước tại các nhà dân trong toàn bộ khu vực cấp nước của nhà máy tại các quận: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông là do chất Styren có từ dầu thải gây ra.

Hà Nội khuyến cáo người dân không dùng nước để ăn

Trước tình hình trên, Thành phố Hà Nội yêu cầu: Cty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) cần tổ chức khắc phục ngay các chất dầu thải tại khu vực đầu nguồn tại khe núi tại xã Phú Minh, Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình cũng như dầu hiện còn trên hồ Đầm Bài.

Viwasupco thực hiện ngay việc súc xả toàn bộ hệ thống nước sạch sông Đà từ Nhà máy, bể chứa, các tuyến đường ống truyền dẫn, phân phối, kể cả các bể chứa khu chung cư, toàn bộ tại các địa bàn người dân sử dụng nước do Công ty cung cấp. Toàn bộ chi phí do Viwasupco chịu trách nhiệm.

Người dân đi xin nước trước hiện tượng nước có mùi.Người dân đi xin nước trước hiện tượng nước có mùi. 

UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát lại quy trình quản lý vận hành Nhà máy, làm rõ nguyên nhân các khâu, các bộ phận giám sát nguồn nước, nếu các thiết bị này không đạt yêu cầu, cần có kế hoạch thay thế ngay.

Có kế hoạch rà soát, đánh giá toàn bộ trang thiết bị đã đầu tư; có kế hoạch đánh giá chính xác chất lượng, tổ chức thay thế đảm bảo nâng cao chất lượng nước, đảm bảo tiêu chuẩn nước uống được tại vòi; xây dựng kế hoạch bảo vệ nguồn nước, lắp đặt hệ thống camera giám sát, theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời những tác động gây ảnh hưởng đến nguồn nước cấp cho Nhà máy nước mặt sông Đà.

Công ty chủ động yêu cầu các cán bộ, công nhân khi phát hiện có dấu hiệu váng dầu vào ngày 8.10.2019 nhưng đã không báo cáo, phải có báo cáo giải trình và tổng hợp các báo cáo các cơ quan chức năng.

Từ các kết quả ban đầu của việc kiểm tra, UBND thành phố Hà Nội khuyến cáo trong thời gian trước mắt, khi Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà chưa súc xả, thau được toàn bộ hệ thống nước tại các bể của gia đình, khu chung cư, các bể tăng áp, người dân có sử dụng nước thuộc vùng do Công ty Cổ phần Viwaco, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông cung cấp, chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống, mà tạm thời dùng nước chai, bình do các đơn vị khác cung cấp.

NGUYỄN HÀ - TÔ THẾ

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội cảnh báo những nguy cơ về sức khỏe

đăng 21:11, 14 thg 10, 2019 bởi Việt Bắc Môi trường   [ đã cập nhật 21:20, 14 thg 10, 2019 ]

Hình ảnh Hồ Hoàn Kiếm mờ ảo trong một sáng Chủ Nhật khi người dân đi tập thể dục
Hình ảnh Hồ Hoàn Kiếm mờ ảo trong một sáng Chủ Nhật khi người dân đi

Trong những ngày qua, mối quan tâm của rất nhiều người sinh sống tại Hà Nội là tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại thủ đô. Trên các trang mạng xã hội tràn ngập những số liệu về chất lượng không khí, hình ảnh về Tây Hồ, khu vực vốn được coi là trong lành nhất của thành phố cũng mờ mịt ngay từ buổi sáng mà người dân tự chụp hoặc thu thập được cùng những bày tỏ lo lắng và có cả những bình luận hài hước về một nguy cơ mà mọi người đều biết từ lâu nhưng không ai biết làm cách nào để thoát khỏi.

Ngày 01/10, Tổng cục Môi trường của Việt Nam xác nhận ô nhiễm không khí ở Hà Nội cao “vượt quy chuẩn” liên tiếp trong nhiều ngày và khuyến cáo người dân “hạn chế các hoạt động ngoài trời”, theo trang Facebook chính thức mang tên Thông tin Chính phủ và nhiều báo trong nước. Thông báo của Tổng cục Môi trường dẫn số liệu của 13 trạm quan trắc tự động ở Hà Nội, trong đó có 1 trạm của Đại sứ quán Mỹ, cho biết từ ngày 25-29/9, toàn bộ các trạm đều báo là chỉ số bụi siêu mịn PM2.5 vượt quy chuẩn Việt Nam.

Trước tình cảnh “không còn lối thoát” nếu vẫn cứ tiếp tục phải sống tại Hà Nội, không ít gia đình đã sơ tán trẻ nhỏ khỏi thành phố về quê để tránh các nguy cơ bệnh tật do ô nhiễm không khí. Chị Thu Hiền, một cư dân sinh sống tại khu vực Quận Hai Bà Trưng chia sẻ với VOA: “Con bé nhỏ nhà mình thì mình gửi về Nam Định nhờ ông bà trông giùm từ lâu nay rồi… Thực tế thì từ khi cháu về Nam Định sống với ông bà thì sức khỏe tốt hơn, không còn bị các bệnh về đường hô hấp như lúc còn ở Hà Nội nữa. Mẹ con xa nhau nhưng đành phải chịu trong hoàn cảnh như thế này thôi.”

Theo bác sĩ Hồ Văn Hiền, người có gần 50 năm kinh nghiệm điều trị ở ngoại ô thủ đô Washington và có nhiều nghiên cứu liên quan đến những căn bệnh có nguyên do từ ô nhiễm không khí thì ô nhiễm không khí,trong đó đặc biệt là ô nhiễm bụi siêu mịn PM2.5, tức là những loại bụi siêu nhỏ, là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra các căn bệnh nan y.

Bác sĩ Hiền cho biết: “ Việt Nam hiện nay đang đi theo con đường của Trung Quốc vì Trung Quốc đã kỹ nghệ hóa trước chúng ta vài chục năm. Một cô bé Trung Quốc 8 tuổi được ghi nhận ở Trung Quốc là người bị ung thư phổi trẻ nhất ở nước này. Các nhà khoa học cho rằng các hạt bụi siêu mịn này sau khi đi qua đường hô hấp đã đọng lại ở trong phổi em bé và làm cho tế bào nó đột biến thành tế bào ung thư. Cơ quan quốc tế về khảo cứu ung thư đã chính thức công nhận rằng ô nhiễm không khí ngoài trời là có khả năng gây ung thư cho loài người và mỗi năm có chừng 20.000 trường hợp ung thư phổi, chiếm tới 15% các trường hợp ung thư phổi và ảnh hưởng này tác động đặc biệt đến một số đối tượng như trẻ em còn đang là bào thai trong bụng mẹ, thời điểm dậy thì của các thanh thiếu niên…”

Trên các diễn đàn, phần lớn mọi người đều bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài tại Hà Nội. Những người có điều kiện thì mua máy lọc không khí để trong nhà sử dụng, và giá thành mặt hàng này đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Những người không có điều kiện thì tranh thủ dịp cuối tuần đưa cả gia đình ra ngoại thành để ít nhất hai ngày được hít thở không khí sạch hơn so với ở Hà Nội. Anh Đặng Minh Hòa, một cư dân sinh sống ở quận Hoàn Kiếm cho biết: “Cuối tuần nào gia đình tôi cũng phải lên xe đi thật ra, ra các tỉnh lân cận vốn là quê của bạn bè hoặc người thân như Ninh Bình hay Phú Thọ chẳng hạn để vừa là đi dã ngoại vừa là tránh cái ô nhiễm ở Hà Nội. Mình sinh sống làm việc và các con học tập ở đây, không đi đâu được, nhưng ít nhất hai ngày cuối tuần đi xa còn thoát được ô nhiễm…”

Còn anh Đoàn Trần Thành, một Việt kiều mới từ Anh Quốc trở về Hà Nội vì việc gia đình, thì lại chia sẻ sự ngạc nhiên của mình: “Thật sự khi tôi về đây thì không khí quá là ô nhiễm, ở mức gần như là không thể thở nổi vì khói bụi. Môi trường thật sự là quá tệ. Nhưng tôi cũng rất ngạc nhiên khi ra đường thì thấy phần lớn mọi người đều không mang khẩu trang. Có thể họ chưa ý thức được những tác hại lâu dài do hít phải không khí ô nhiễm trong một thời gian dài.”

Theo bác sĩ Hồ Văn Hiền, không chỉ gây ra tác động lên những người bị bệnh tim và bệnh phổi khiến người bệnh chết yểu hay khiến tế bào đột biến gây ra các căn bệnh ung thư cho những người tiếp xúc trực tiếp,ô nhiễm không khí còn để lại những tác hại lâu dài cho nhiều thế hệ sau này.

“Ngay mấy chục năm sau nguy cơ ung thư vẫn còn tiếp tục, ví dụ như là đối với những phụ nữ có chất plastic PCB nó cao sau khi sinh thì có nguy cơ ung thu vú cả 20 năm sau và có khi sau cả vài thế hệ sau, đời cháu chắt dù sau này chúng ta đã cải thiện về môi trường, do tác động trên di thể, tức là ô nhiễm không khí đã tác động đến gene đối với các thế hệ mai sau,” bác sĩ Hiền cũng khuyến cáo thêm.

Không khí Hà Nội ô nhiễm tới ngưỡng gây hại cho sức khỏe

đăng 21:03, 14 thg 10, 2019 bởi Việt Bắc Môi trường

TTO - Những ngày qua, người dân Hà Nội lo ngại khi chỉ số ô nhiễm không khí của Thủ đô có lúc vượt ngưỡng 300. Các chuyên gia môi trường cảnh báo bầu không khí bị ô nhiễm đã tới ngưỡng gây hại cho sức khỏe con người.

Không khí Hà Nội ô nhiễm tới ngưỡng gây hại cho sức khỏe - Ảnh 1.

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội ngày 30-9 - Ảnh: NAM TRẦN

Nếu không có biện pháp để bảo vệ môi trường, giữ môi trường trong lành, chất lượng không khí tốt thì con người sẽ là đối tượng đầu tiên phải gánh chịu hậu quả, kế đó là thế hệ tương lai.

Ông Vũ Văn Giáp (phó giám đốc Trung tâm hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai)

Trong ngày, các chỉ số này có biến động nhưng đều ở mức cao. Các chuyên gia môi trường đã đồng loạt lên tiếng cảnh báo về chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội và một số tỉnh đồng bằng sông Hồng ô nhiễm tới ngưỡng gây hại cho sức khỏe tất cả mọi người.

Nhiều người đổ bệnh

Theo kết quả trên ứng dụng Pam Air và kết quả quan trắc chất lượng tại 10 trạm quan trắc tự động của Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội, nhiều thời điểm trong ngày 30-9 chất lượng không khí suy giảm tới ngưỡng kém và xấu.

Ông Hoàng Dương Tùng, chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, cho biết theo dõi diễn biến lúc 4h-5h sáng 30-9, nồng độ bụi mịn PM2.5 trong không khí rất cao, cao nhất trong mấy ngày gần đây, và cũng là ngày chỉ số chất lượng môi trường ô nhiễm nhất trong dịp gần đây.

"Sau khi trời hửng nắng, mức độ ô nhiễm giảm dần. Đây là một hiện tượng khá bất thường và đáng lo ngại" - ông Tùng cảnh báo. Thậm chí, có thời điểm kết quả quan trắc ở Hà Nội cho thấy một số điểm chất lượng ô nhiễm không khí tới ngưỡng xấu, chỉ số chất lượng không khí (AQI) lên tới trên 200, có điểm như khu vực Xuân Đỉnh, Mai Dịch, chỉ số AQI lên tới 238 - ngưỡng gây hại tới sức khỏe tất cả mọi người.

Ông Vũ Văn Giáp, phó giám đốc Trung tâm hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai - cho hay vào những thời điểm chất lượng không khí xấu, chỉ số ô nhiễm cao thì tần suất bệnh nhân nhập viện do các căn nguyên tim mạch, hô hấp cũng tăng cao.

"Những người bị ảnh hưởng đầu tiên và rõ rệt nhất là người có sẵn bệnh lý tim mạch, hô hấp. Người bệnh thấy khó thở, ho nhiều hơn, kèm theo tức nặng ngực và các dấu hiệu của một đợt bệnh cấp tính" - ông Giáp nói.

Ông Giáp cũng dẫn các nghiên cứu cho đến nay của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho biết ô nhiễm không khí liên quan tới 30% ca tử vong do ung thư phổi, 25% các ca đột quỵ não và bệnh lý tim mạch. Riêng bệnh lý hô hấp, có đến 435 ca tử vong do bệnh lý hô hấp là có liên quan tới ô nhiễm không khí.

Tương tự, các bác sĩ da liễu và nhãn khoa lo ngại ảnh hưởng của ô nhiễm không khí lên da và mắt. Số người vào viện khám các bệnh lý về da cũng gia tăng gần đây.

Giảm ô nhiễm, được không?

Theo ông Hoàng Dương Tùng, khi chỉ số chất lượng không khí lên tới ngưỡng rất có hại cho sức khỏe mọi người như những ngày vừa qua, bụi mịn sẽ tấn công phổi của con người.

Cụ thể, chỉ số AQI lúc 6h sáng 30-9 tại Hà Nội có nơi lên tới 265, chỉ số bụi mịn PM2.5 là 215,4 µg/m3, cao gấp 8 lần quy chuẩn quốc gia (25 µg/m3) và 20 lần trung bình năm của WHO. Chỉ số của ngày 30-9 cũng cao hơn nhiều so với kết quả đo được vào cùng thời điểm ngày 29-9 với AQI ở mức 179, bụi mịn PM2.5 là 109,3 µg/m3.

Lý giải về nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội tăng cao đột biến tới ngưỡng gây hại tới sức khỏe tất cả mọi người, ông Tạ Ngọc Sơn, phó trưởng phòng tổng hợp Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội (Sở Tài nguyên - môi trường), cho rằng ngoài các nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động giao thông, xây dựng, có nguyên nhân từ điều kiện khí hậu bất lợi, các nguồn ô nhiễm không khuếch tán được.

Ông Sơn cũng cho rằng với các nguồn gây ô nhiễm không khí từ xe cộ, xây dựng, cần phải có lộ trình mới có thể giảm được. Tuy nhiên, những giải pháp về thí điểm hạn chế phương tiện cá nhân với mục tiêu giảm ùn tắc, giảm nguồn phát thải gây ô nhiễm, dư luận cũng chưa ủng hộ.

Ông Sơn cũng cho biết trước tình trạng đốt rơm rạ ở các huyện ngoại thành Hà Nội, Sở Tài nguyên - môi trường đã tổ chức đợt kiểm tra các huyện nhằm tuyên truyền, đề nghị chính quyền địa phương, tổ chức, đoàn thể vào cuộc để ngăn chặn tình trạng đốt rơm rạ.

Trong khi đó, trong khoảng 3 năm qua Hà Nội đã "cắt" dịch vụ công ích là rửa đường, đồng thời không hề có biện pháp giảm phát bụi từ các xe vận chuyển đất đá, công trình xây dựng không tuân thủ quy định che chắn, nhiều tuyến đường của Hà Nội thì liên tục đào lên - lấp xuống, mỗi khi lấp lại hết sức sơ sài, khiến bụi phát sinh. Đây hoàn toàn là lỗi của cơ quan quản lý và chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng.

Tag: #Oonhiemmoitruong, cấp phép xả thải

1-10 of 415