Xử lý rác thải

Tư vấn xử lý rác thải và thu gom chất thải nguy hại

Hiện nay, việc xử lý chất thải đô thị ở Việt Nam cũng như trên thế giới phát triển đang đặt ra thách thức môi trường đối với nhà quản lý môi trường. Việc áp dụng các biện pháp xử lý đặc thù cho mỗi ngành rất khó thực hiện được khi chưa có biện pháp hữu hiệu, cần thiết để đối phó với tình trạng ô nhiễm chất thải rắn.

bai-rac-thai

Hình 1: Bãi rác thải

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra với các nhà quản lý chất thải rắn là vấn đề khó khăn đòi hỏi có các công nghệ xử lý phù hợp mang lại hiệu quả. Vì vậy, điều quan trọng là phải hướng tới xây dựng một hệ thống chất thải chung, bao gồm từ khâu xử lý ban đầu đến khâu cuối cùng. Công nghệ Xử chất thải sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp,các nhà quản lý lựa chọn phương pháp xử lý chất thải rắn phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, góp phần bảo vệ môi trường phát triển bền vững. Vì vậy việc xử lý chất thải rắn là vấn đề cấp thiết của nước ta, ngày nay trên thế giới có rất nhiều phương pháp xử lý rác thải khác nhau bảo đảm phát triển công nghiệp vừa bảo vệ hiệu quả môi trường.

Thành phần rác thải gây ô nhiễm môi trường rất đa dạng bao gồm từ rác thải công nghiệp, rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt, phế thải nông nghiệp. Chất thải rắn hữu cơ có trong rác thải sinh hoạt có cả hỗn hợp chất vô cơ. Do đó để xử lý hiệu quả rác thải ta thường sử dụng phương pháp xử lý sinh học chất thải rắn hữu cơ trong rác thải sinh hoạt muốn sử dụng một cách hiệu quả phương pháp này cần tách chúng ra khỏi hỗn hợp rác.

nha-may-rac-thai

Hình 2: Nhà máy xử lý rác thải

Phương pháp này xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ thành phân ủ hữu cơ (compost). Thành phẩm thu được dùng để phục vụ cho nông nghiệp vừa thu được sản phẩm không bị nhiễm hóa chất dư tồn trong quá trình sinh trưởng của vsv. Phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học được áp dụng ở hầu hết các nước đang phát triển. Ở việt nam phương pháp này cũng áp dụng phổ biến. Tuy nhiên phương pháp này quá trình xử lý thường kéo dài, bình thường là từ 2-3 tháng, tốn diện tích. Bình quân một nhà máy sản xuất phân hữu cơ từ chất thải rắn công suất xử lý khoảng 100.000 tấn chất thải/ năm có diện tích 6 ha.

Cơ chế xử lý của phương pháp này như sau: là sử dụng vsv hiếu khí để xử lý rác thải hữu cơ, để vsv tiến hành các quá trình phân hủy tạo ra sinh khối của vsv. Tiến hành ủ đống (composting). Đây là hình thức xửlý đơn giản với quy mô nhỏ. Rác thải được ủ thành đống hoặc thành luống được ủ nổi trên mặt đất hoặc chìm dưới hố. Đống ủ có thể được phủ kín bằng bùn, do sử dụng vi sinh vật hiếu khí nên suốt quá trình ủ oxi sẽ được tiêu thụ dần đến hết và tạo điều kiện chuyển từ hiếu khí sang kỵ khí,nhiệt độ tăng trong quá trình phân hủy.

Trải qua các giai đoạn sản phẩm cuối cùng của công đoạn là phân vi sinh quá trình phân hủy chất hữu cơ trong tự nhiên, là hỗn hợp của các chất hữu cơ đơn giản và các chất vô cơ. Hỗn hợp này tương đương với mùn trong tự nhiên vì thế phần được dùng làm phân hữu cơ dùng trong sản xuất nông nghiệp. Khi bón vào đất, chúng được các nhóm sinh vật đất phân hủy tiếp tới các chất vô cơ mà cây hấp thụ được. Trong quá trình ủ nhiệt độ sinh ra luôn được giữ ở mức 60-70°C để đảm bảo phân luôn hợp vệ sinh trong quá trình sử dụng.