Xử lý nước thải cho khách sạn

Tư vấn và xây dựng hệ thống xử lý nước thải khách sạn, tòa nhà và nhà hàng.

Cùng với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước cùng với đó quá trình đô thị hóa cũng đang diễn ra rõ dệt. Những nhà cao tầng mọc lên như nấm đặc biệt là các khách sạn san sát nhau cùng với đó chúng đang đe dọa môi trường khi thải ra môi trường một lượng nước thải rất lớn. Trong khi đó chỉ có một số ít những khách sạn có danh tiếng mới xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trước khi xả ra nguồntiếp nhận.

xu-ly-nuoc-thai-nha-hang-khac-san

Xử lý nước thải nhà hàng

Quy trình xử lý nước thải nhà hàng - khách sạn:

Nước thải sau khi thu gom tại các khu vực sản xuất tại hệ thống sẽ được đưa tới song chắn rác ở đây các chất thải có kích thước sẽ bị giữ lại tại song chắn rác này. Nước thải sau khi lọc sơ bộ được đưa tới bểlắng cát, các chất rắn lơ lửng và chất cát sẽ bị giữ lại tại đây và được sử dụng cho quá trình tái chế.

Tiếp theo nước thải sẽ được đưa qua hồ thu ở đây các loại rác thải có khích thước nhỏ sẽ bị giữ lại đồng thời hệ thống sẽ được bảo vệ bởi chất thải có kích thước tránh việc gây ảnh hưởng cho quá trình xử lý

tiếp theo.

Từ hồ thu nước thải sẽ đưa tới bể điều hòa hòa nước thải được trộn lẫn làm cho nồng độ và lưu lượng chất thải được ổn định và được xáo trộn nhờ máy sục khí.

Sau khi nước thải được ổn định tại bể điều hòa sẽ được dẫn tới bể vi sinh vật ở đây nước thải sẽ được trộn đều với không khí và được trộn đều với bùn vi sinh ở đây các vsv sẽ phân hủy các chất hữu cơ, BOD, nito và photpho, coliform...sau một thời gian khi hoàn tất nước thải được xử lý tại pha lắng không khí sẽ được ngừng cung cấp tạo môi trường yên tĩnh để quá trình lắng diễn ra nhanh và đạt hiệu quả cao.

Nước thải sau khi lắng sẽ được đưa tới bể khử trùng ở đây hóa chất sẽ được đưa vào sau đó diễn quá trình khử trùng. Sau khi xử lý xong nước thải vẫn chứa các vi sinh vật sẽ vẫn tiếp tục được lưu và khử trùng.

Nước thải cuối cùng sẽ được chuyển vào nguồn tiếp nhận sau khi nước thải đã được xử lý đạt tiêu chuẩn. Bùn vi sinh vật dư được bơm định kỳ vào bể lắng tại đây bùn vi sinh vật sẽ phân hủy thành nước dơ và xác bùn sau đó sẽ được đưa đi xử lý.

Quá trình xử lý nước thải khách sạn, tòa nhà đã làm giảm thiểu một lượng lớn chất ô nhiễm gây hại đối với môi trường và sức khỏe con người như: coliform, hàm lượng chất hữu cơ... và cần phải có các biện pháp xử lý tốt để loại bỏ hoàn toàn ô nhiễm môi trường. Vì vậy Doanh nghiệp cần phải đầu tư hệ thống dây truyền sản xuất hiện đại và tiên tiến đồng thời xây dựng hệ thống xử lý hiệu quả cao nhằm giảm tối đa ô nhiễm môi trường.