Xử lý nước thải bằng màng lọc sinh học MBR

Xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học MBR

Công nghệ màng lọc sinh học MBR là công nghệ triển vọng trong thập kỷ qua ứng dụng cho cả nước cấp và xử lý nước thải. ngày nay, màng lọc sinh học MBR cũng được dùng trong xử lý nước cấp để loại bỏ chất rắn lơ lửng và màu đục của nước. Sự kết hợp giữa màng lọc sinh học MBR với quá trình bùn hoạt tính đã được đánh giá trên các công trình xử lý nước thải, tối ưu quá trình xử lý vi sinh và nước sau xử lý có thể dùng để tái sử dụng. Ba ưu điểm quan trọng và dẫn đầu của công nghệ MBR trong xử lý nước thải:

- Nước sau xử lý bằng màng lọc sinh học MBR chất lượng và được diệt khuẩn và có hiệu quả cao trong việc loại bỏ các chất hữu cơ và vô cơ.

- Kích thước mặt bằng được giảm thiểu tối đa so với công nghệ truyền thống.

- Quá trình xử lý vi sinh hiệu quả và ổn định luôn được duy trì.

mang-loc-mbr

Màng lọc sinh học MBR là gì? MBR là viết tắt cụm từ Membrane Bio Reactor (màng lọc sinh học) có thể định nghĩa là xử lý nước thải vi sinh bằng công nghệ lọc màng.

- Công nghệ màng lọc sinh học MBR đạt hiệu quả rất cao trong việc khử cả thành phần vô cơ lẫn hữu cơ cũng như các vi sinh vật có hại trong nước thải.

- Hệ thống màng lọc sinh học MBR có thể sử dụng trong môi trường phản ứng vi sinh kỵ khí hoặc hiếu khí từ sinh khối.

- Việc ứng dụng MBR kết hợp giữa công nghệ lọc màng và bể lọc sinh học như là một công đoạn trong quy trình xử lý nước thải có thể thay thế cho vai trò tách cặn của bể lắng bậc 2 và lọc nước đầu ra. Kết quả là có thể loại bỏ bể lắng bậc 2 và vận hành với nồng độ MLSS (chất rắn lơ lửng trong dung dịch bùn) cao hơn.

- Màng lọc sinh học MBR có thể là loại chìm trong bể hoặc loại đặt bên ngoài bể. Loại đặt trong bể là loại đặt trong bể Aerotank (bể làm thoáng) hoạt động bằng cách hút nước ra khỏi bể bằng bơm hút. Loại đặt ngoài bể vận hành bằng áp lực bơm đẩy ra khỏi bể MBR.

ƯU ĐIỂM CỦA MÀNG LỌC MBR:

- Điều chỉnh hoạt động sinh học tốt hơn

- Chất lượng đầu ra không còn vi sinh khuẩn và mầm bệnh, Loại bỏ tất cả vi khuẩn, vi sinh vật có kích thước cực nhỏ, các Coliform, E-Coli

- Kích thước bể xử lý nhỏ hơn công nghệ truyền thống.

- Tăng hiệu quả sinh học 10-30%

- Thời gian lưu nước ngắn (HRT: Hydraulic Residence Times)

- Thời gian lưu bùn dài (SRT: Sludge Residence Times)

- Bùn hoạt tính tăng 2-3 lần

- Không cần bể lắng thứ cấp và bể khử trùng, tiết kiệm được diện tích xây dựng.

- Dễ dàng kiểm soát quy trình điều khiển tự động

- Tỷ lệ tải trọng chất hữu cơ cao

- Nhờ kích thước lỗ rỗng cực kỳ nhỏ: 0.01-0.2 μm nên ngăn cách được giữa pha rắn và pha lỏng.

so-do-mbr

Ngoài ra còn các ưu điểm khác sẽ được trình bày trong các phần sau. Không chỉ thành công hàng loạt trong các nghiên cứu, công trình thí điểm mà còn thành công trong thực tế ứng dụng ở các nước khác nhau trên thế giới, các ứng dụng cho màng lọc MBR gồm:

- Xử lý nước thải các ngành công nghiệp

- Xử lý nước thải đô thị và tái sử dụng.

- Nước hoàn lưu cho các tòa nhà cao cấp.

- Xử lý nước thải bệnh viện.

Làm thế nào màng lọc sinh học MBR trở thành giải pháp xử lý nước thải của mọi công trình?

- Hiệu suất và hiệu quả của hệ thống xử lý theo công nghệ phản ứng vi sinh truyền thống phụ thuộc vào các bể lắng như hình bên dưới.

- Khi xảy ra sự cố, lượng bùn hoạt tính có thể bị mất đi. Để duy trì các thông số lắng đầy đủ, bể bùn hoạt tính phải giới hạn lượng chất rắn hòa tan lơ lửng có trong bù (MLSS) có tỷ trọng thấp hơn 3,500mg/L.

- Tuy nhiên với công nghệ màng lọc sinh học MBR, quá trình tạo lắng bình thường được loại bỏ và thay thế bằng một hàng rào đơn giản, tin cậy và tích cực đối với các chất rắn lơ lửng và các vi sinh vật gây hại.

Công nghệ tiên tiến (sử dụng màng lọc sinh học MBR)

xu-ly-bang-mbr