Tư vấn môi trường

Với đội ngũ nhân viên công ty có trình độ cao về lĩnh vực môi trường (01 Tiến sĩ; 05 Thạc sĩ; 08 Kỹ sư và Cử nhân). Ngoài việc tư vấn xây dựng hệ thống xử lý nước thải, Công ty chúng tôi vững tin tư vấn cho khách hàng về luật môi trường cũng như thủ tục quản lý môi trường như:

- Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

- Lập Báo cáo Cam kết bảo vệ môi trường

- Lập Báo cáo Đề án bảo vệ môi trường

- Lập Báo cáo quan trắc môi trường

- Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (TT20/2013-BCT)

- Đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại

- Giấy phép xả thải

- ...... v v....

Qua nhiều năm công tác cùng sát cánh với doanh nghiệp để bảo vệ lợi ích tối ưu nhất cho khách hàng trong lĩnh vực môi trường. Chúng tôi đã tạo dựng được nhiều niềm tin từ phía khách hàng và ngày càng cũng cố niềm đó để phát triển Công ty với phương châm tạo dựng Màu Xanh Việt Nam.

Xem thêm:

Quan trắc môi trường nuôi tôm tại Tuy An