Giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt

Tư vấn lập hồ sơ phê duyệt giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt.

Để quản lý việc khai thác sử dụng nước mặt, Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Trong đó Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT cũng đã nêu rõ việc thực hiện Nghị định 149/2004/NĐ-CP về việc khai thác và sử dụng nước mặt.

quy-trinh-ho-so-giay-phep-khai-thac-nuoc-mat

Thành phần, số lượng hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước mặt:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.

+ Đối với trường hợp chưa có công trình khai thác phải lập đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành, bản sao các văn bản pháp lý có liên quan tới việc xin phép khai thác, sử dụng nước và các tài liệu đã sử dụng để lập đề án; Đối với trường hợp đang có công trình khai thác thì lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước.

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin cấp phép.

+ Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước tỷ lệ từ 1:2.000 trở lên. Trường hợp khu vực xin khai thác nước dưới đất chưa có bản đồ địa hình thì sử dụng Trích lục bản đồ địa chính khu vực xin cấp phép.

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường.

+ Bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định (có công chứng) tại nơi đặt công trình khai thác. Trường hợp đất nơi đặt công trình khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất, cho đặt công trình giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xác nhận.

- Số lượng hồ sơ: 4 (bộ)

khai-thac-su-dung-nuoc-mat

Cơ sở pháp lý liên quan việc khai thác sử dụng nước mặt:

+ Luật Tài nguyên nước được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/5/1998

+ Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

+ Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP

+ Quyết định số 928/2006/QĐ-UB ngày31/3/2006 của UBND tỉnh Nam Định về việc “Uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và môi trường cấp, gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định”

+ Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Nam Định

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn xin giấy phép khai thác sử dụng nước mặt cho đơn vị bạn!