Xử lý nước thải bằng phương pháp vật lý

    Nước thải thường chứa rất nhiều các chất ô nhiễm chúng tồn tại ở nhiều dạng và ở các trạng thái khác nhau. Nước thải thường chứa chất ô nhiễm ở dạng hợp chất tan, không tan hay trạng thái lơ lửng, và chúng thường tồn tại ở trạng thái huyền phù.

    Những cặn bẩn này thường rất khó xử lý với phương pháp thông thường và trong đó ta sử dụng phương pháp vật lý để xử lý cặn bẩn trong nước thải. Mục tiêu của phương pháp này dùng để tách rác và các hạt lơ lửng ra khỏi nước thải,thông qua quá trình lọc qua song chắn hoặc lưới, lắng dưới tác dụng của lực trọng trường hoặc lực li tâm và lọc.     Việc lựa chọn phương pháp phù hợp để xử lý tùy thuộc vào các hạt, tính chất hóa lý, nồng độ hạt lơ lửng, lưu lượng nước thải và mức độ làm sạch cần thiết. Và một trong phương pháp được áp dụng trong xử lý nước thải là song chắn rác.

song-chan-rac

Quá trình lọc qua song chắn rác là bước quan trọng nhất giúp cho các quá trình lắng tiếp theo. Quá trình này làm cho các chất bẩn rác có kích thước lớn sẽ bị giữ lại để làm sạch cho quá trình  xử lý nhằm đảm
bảo cho máy bơm và các công trình, thiết bị xử lý nước thải hoạt động ổn định. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo độ an toàn cho toàn hệ thống xử lý nước thải sau.

 Dựa vào khoảng cách giữa các thanh chắn có thể chia song chắn rác thành các loại như: song chắn rác loại thô, khoảng cách giữa các thanh từ 60 – 100 mm và song chắn mịn có khoảng cách giữa các thanh từ 10 –25 mm. Chúng được đặt theo mặt phẳng nghiêng nhằm tăng diện tích tiếp xúc và ngăn được nhiều chất bẩn. Vận tốc nước chảy qua thanh chắn rác được giới hạn trong khoảng từ 0,6 – 1 m/s. Vận tốc cực đại dao động trong khoảng 0,75– 1 m/s nhằm tránh đẩy rác qua khe của song chắn rác và vận tốc nhỏ nhất qua khe là 0,4 m/s nhằm tránh quá trình phân huỷ các chất rắn.

- Song chắn rác thôsong-chan-tho nước thải sẽ được làm sạch ban đầu trước khi vào hệ thống làm sạch triệt để ở đây khi nước thải đi qua song chắn rác các loại rác thải bẩn, cặn bẩn có kích thước lớn sẽ bị  giữ lại song chắn sẽ  giữ lại một lượng lớn chất bẩn.
Xử lý bằng phương pháp này nhằm loại bỏ và tách các chất không hòa tan và các chất ở dạng keo ra khỏi nước thải. 

Phương pháp này tuy đạt hiệu quả không cao nhưng cũng cho thấy sự giúp sức không nhỏ trong các quá trình xử lý tiếp theo.