Tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường

    Công ty CP Phát triển Công nghệ mới Hà Nội tư vấn lập báo cáo Đề án bảo vệ môi trường tại Hà Nội và các tỉnh trên cả nước.


    Đề án bảo vệ môi trường là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp cần phải lập bổ sung khi đã lỡ đi vào hoạt động sản xuất mà chưa có báo cáo đtm hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật để theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh khu vực triển khai dự án. Đồng thời đánh giá được mức độ tác động của nguồn ô nhiễm đối với môi trường sau đó giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý môi trường thích hợp.

tu-van-lap-de-an-bao-ve-moi-truong

    Đối tượng cần lập đề án bảo vệ môi trường:

    Các đối tượng cần phải lập Đề án bảo vệ môi trường theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP gồm các nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động nhưng chưa có quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì trong thời hạn tối đa là (36) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau đây:

    - Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết: đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định này để tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

    - Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản: đối với các cơ sở có quy mô vừa và nhỏ, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 nghị định 18/2015/NĐ-CP để đăng ký.
de-an-bao-ve-moi-truong-chi-tiet


    Thời gian bắt đầu thi hành và các căn cứ pháp lý lập đề án bảo vệ môi trường:

    - Theo khoản 1 điều 23 nghị định 18/2015/NĐ-CP có nêu rõ rằng cho phép doanh nghiệp thực hiện lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường kể từ ngày 01/04/2015.

    - Bên cạnh đó theo khoản 2 điều 23 của nghị định này nêu rõ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường , Đề án bảo vệ môi trường hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực.

    - Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiế, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. 

    Các bước lập đề án bảo vệ môi trường:

    - Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động cũng như môi trường xung quanh của dự án, khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của công ty.

    - Xác định nguồn ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các chất thải phát sinh ra trong quá trình hoạt động của dự án.

    - Thu thập mẫu nước thải, chất thải rắn, khí thải tại nguồn và khí thải xung quanh, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.

    - Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đối với môi trường.

    - Xây dựng các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với dự án

    - Đề xuất các phương án xử lý nước thải, khí thải, thu gom chất thải từ các hoạt động sản xuất của dự án.

    - Xây dựng và phát triển chương trình giám sát môi trường.

    - Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án

    - Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường ở Công ty.

    - Thẩm định và quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường.
de-an-bao-ve-moi-truong-don-gian


    Đơn vị thẩm định: 

    - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết tương ứng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 01/04/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

    - Phòng tài nguyên môi trường cấp huyện đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản tương đương đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất lập kế hoạch bảo vệ môi trường - cơ sở có quy mô, công suất nhỏ hơn quy mô, công suất nêu tại phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 01/04/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

    Để biết thêm về cách lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản hãy liên hệ với chúng tôi để hiểu rõ hơn về các thủ tục cần thiết cho một đề án bảo vệ môi trường.

    Công ty CP Phát triển Công nghệ mới Hà Nội
    Số 25 Ngõ 39 Đình Thôn - Mỹ Đình - Hà Nội
    ĐT: 0462.909.868  Hotline: 0983.720.888