Quan trắc môi trường nước sông Nhuệ

Quan trắc phân tích môi trường nước sông Nhuệ

    Sông Nhuệ là một con sông nhỏ phụ lưu của sông Đáy. Sông dài khoảng 76km  chảy ngoằn nghèo chảy qua các địa phận tỉnh Hà Nam và thành phố Hà Nội. Sông chảy qua các quận huyện thị trấn như quận bắc từ liêm, nam từ liêm , hà đông… Con sông làm cho thành phố Hà Nội trở nên đẹp hơn êm dịu hơn trong mỗi bối cảnh tấp nập của cuộc sống Hà Thành. Tuy nhiên hiện nay con sông Nhuệ đang ô nhiễm trầm trọng ở mức báo động .

moi-truong-song-nhue

    Nước sông đoạn chảy đại phận thành phố Hà Nội đoạn từ cổ nhuế đến cầu phú diễn quận bắc từ liêm cho thấy nhiều điểm nước sông đen ngòm và bốc mùi tanh hôi , cá chết hàng loạt . Để tiến hành cải thiện lại nguồn nước trên dòng sông này lấy lại mỹ quan cho đo thị.

    Chúng tôi đã kết hợp với cơ quan chức năng tiến hành quan trắc môi trường nước sông Nhuệ đang ô nhiễm nặng nề. Mục đính của quá trình quan trắc: Đánh giá hiện trạng mức độ ô nhiễm , kiểm tra, kiểm soát mức độ ô nhiễm của các thông số đã vượt chuẩn cho phép hay chưa.

    Khảo sát hiện trang trên sông: Như đã nói ở trên sông Nhuệ dài 76km bề rộng trung bình khoảng 25m , có diện tích lưu vực rộng khoảng 1070m2. Hiện trạng thực tế của nước bị ô nhiễm nghiêm trọng nước có màu đen ngòm và bốc mùi hôi thối .

quan-trac-moi-truong-nuoc-song

    Nước sông chảy từ đoạn cầu sắt( cổ nhuế) tới cầu diễn khoảng 3km tập trung dân cư đông đúc . Nước ô nhiễm chủ yếu do nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý ra sông, nước thải từ các nhà máy và xí nghiệp ngang nhiên xả thải chưa qua xử lý theo đúng quy định QCVN cho phép đối với nước thải công nghiệp gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng . Từ việc khảo sát khu vực mà chúng tôi tiến hành quan trắc chúng tôi đã xác định được  những điểm kha thi đại diện cho hiên trạng của sông .

+ Điểm 1: Cách cầu sắt 1km ở gần bờ cách bờ 2,5m tiến hành lấy 2 mẫu: một mẫu nước mặt và 1 mẫu giữa

+ Điểm 2 : ở giữa dòng chảy dưới cầu sắt tiến hành lấy 1 mẫu

+ Điểm 3: ở phía bên gần trạm khí tượng cách bờ 3m tiến hành thu thập 3 mẫu .

- Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu được tiến hành theo đúng TCVN 5996: 1995 (ISO 5667- 6 : 1990) chất lượng nước – lấy mẫu – hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối .

- TCVN5993: 1995 ( ISO 5667-3:1985) chất lượng nước- lấy mẫu- hướng dẫn lấy mẫu và bảo quản mẫu. Từ quá trình đo đạc lấy mẫu ngoài hiện trường đã thấy được hàng loạt vấn đề ô nhiễm xảy ra trên sông .

    Kết quả phân tích các chỉ tiêu trong môi trường nước cho thấy hàm lượng amoni trong nước sông là 21,5 mg/l vượt quá 215 lần  mức cho phép , COD là 1,1mg/l nhỏ hơn 5,5 giới hạn cho phép loại A theo QCVN 08; 2008 BTNMT. Nước thải sinh hoạt chiếm 60 % tổng lượng nước thải trên toàn khu vực chứa hàm lượng vi khuẩn , dinh dưỡng, TSS cao làm giảm 71% chất lượng H2O , NO3- vượt 2 lần , TSS bề mặt vượt 2,8 lần TCVN.

    Để giảm ô nhiễm sông Nhuệ ta cần có các biện pháp quản lý giám sát chặt chẽ tình trạng xử lý nước đô thị cũng như các doanh nghiệp , các nhà quản lý, bộ ngành cần có biện pháp dài hơn để đảm bảo mức ô nhiễm giảm thiểu đáng kể nhất.