Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ cho doanh nghiệp

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là công việc phải thực hiện theo đúng báo cáo cam kết bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp đề ra. Khối lượng quan trắc môi trường định kỳ được nêu rõ trong báo cáo môi trường, tùy vào quy mô và diện tích mà số vị trí lấy mẫu được bố trí khu vực phát thải đặc trưng nhất của nhà máy, xưởng sản xuất hoặc tòa nhà v.v...

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là một trong những hồ sơ pháp lý để doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách hợp pháp và chịu sự theo dõi của cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền. Đây cũng là phương thức để doanh nghiệp có thể thực hiện trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường, cũng như bảo đảm quyền lợi của chính công ty.

quan-trac-bao-ve-moi-truong

Mục đích của việc lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ:


    - Theo dõi số liệu quan trắc các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường nước, không khí của mỗi cơ sở; 
    - Đánh giá mức độ tác động của nguồn ô nhiễm tới môi trường xung quanh và sức khỏe của công nhân viên làm việc tại cơ sở;
    - Xây dựng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đề xuất phương án xử lý môi trường hợp lý.

Nội dung chính của báo cáo quan trắc môi trường định kỳ:


    - Chương 1: Thông tin chung về cơ sở;
    - Chương 2: Liệt kê và đánh giá các nguồn gây tác động môi trường tại cơ sở;
    - Chương 3: Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động tiêu cực đang áp dụng;
    - Chương 4: Kết quả đo đạc, phân tích mẫu và đề xuất biện pháp ứng phó với từng sự cố cụ thể tại mỗi đơn vị.

Mọi chi tiết công việc lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ xin liên hệ:


    CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI HÀ NỘI
    Số 25/39 Đình Thôn - Mỹ Đình - Hà Nội                    
    ĐT: 04.62 909 868 Hotline: 0983 720 888