Cấp phép xả thải

Giấy phép xả thải là gì ? Tại sao phải xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Đông Nam Bộ chuyên tư vấn lập hồ sơ xin giấy phép xả thải vào nguồn nước với thủ tục đơn giản, tiết kiệm chi phí, hỗ trợ tối đa pháp lý tối đa cho doanh nghiệp.

  Xin giấy phép xả thải là quá trình lập báo cáo, phân tích, đánh giá, ảnh hưởng của việc xả nước thải vào môi trường nước tiếp nhận ( nguồn nước), từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về Công nghệ, Quản lý nhằm đảm bảo nước thải trước khi được thải ra môi trường đạt theo Quy chuẩn cho phép xả thải ( Tùy theo nguồn nước tiếp nhận)

  Việc xin giấy phép xả thải vào nguồn nước giúp các cơ sở xả thải kiện toàn được hệ thống Xử lý nước thải ( nước thải đầu ra đạt Quy chuẩn Việt Nam) từ đó giảm sức ép đối với khả năng chịu tải môi trường của các nguồn tiếp nhận. Báo cáo xả thải giúp các Cơ quan chức năng quản lý chất lượng nước thải đầu ra của các cơ sở tốt hơn, đồng thời bảo vệ được môi trường tại các nguồn tiếp nhận.
 
  Đối tượng phải xin giấy phép xả thải vào nguồn nước
  Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có các hoạt động xả thải vào nguồn nước với Lưu lượng 5 m3/ngày.đêm trở lên đều phải lập báo cáo xả thải nguồn nước. Tùy theo quy mô, lưu lượng xả thải vào nguồn nước mà cấp phê duyệt xả thải cũng khác nhau.
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cho báo cảo xả thải đối với các cơ sở xả thải vào nguồn nước với lưu lượng > 5.000 m3/ ngày.đêm
  • Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương phê duyệt cho báo cảo xả thải đối với các cơ sở xả thải vào nguồn nước với lưu lượng < 5.000 m3/ ngày.đêm
  Thời hạn của giấy phép không quá 10 năm được xem xét và gia hạn thêm không quá 5 năm. Tại thời điểm xin gia hạn giấy phép xả thải cũ còn hiệu lực không ít hơn 3 tháng.

  Các quy định về xin giấy phép xả thải vào nguồn nước:
- Luật Tài nguyên nước số 08/1998/QH10 ngày 20/5/1998, có hiệu lực từ ngày 01/01/1999;
- Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ Quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;
- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
- Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.;
- Chỉ thị số 02/2004/CT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất;
- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
- Thông tư số 05/2005/TT-BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước;
Mọi chi tiết xin liên hệ:
                       CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI HÀ NỘI
                                        Số 25/39 Đình Thôn - Mỹ Đình - Hà Nội
                    
ĐT: 04.62 909 868 Hotline: 0983 720 888
Email: vietbacmoitruong@gmail.com
Website: http://quantracmoitruong.org
Comments