Trang chủ‎ > ‎

Quan trắc môi trường nước sông Hồng

    Như ta đã biết Sông Hồng là mạng lưới sông bắt nguồn từ Trung Quốc dòng chảy chính bắt nguồn từ Vân Nam Trung Quốc chảy qua các tỉnh thuộc Việt Nam như:

    Lào Cai , Yên Bái ,Phú Thọ , Hà Nội….. Sông Hồng có chiều dài là 1,149km. Sông có lưu lượng nước bình quân hàng năm lớn tới 2,640m3/s. Tuy nhiên lưu lượng nước nông nghiệp phục vụ tưới  tiêu để quan trắc môi trường nước Sông Hồng trên lưu vực, từ cầu Long Biên đến cầu Chương Dương cách cầu 5km . Chúng tôi đã tiến hành thu thập số liệu khảo sát thực tế trên lưu vực sông , hai bên bờ sông tiến hành trồng trọt phục vụ nông nghiệp nguồn nước tưới tiêu chủ yếu là nước sông chính. Không những thế một lượng lớn nước thải từ giao thông đô thị cũng đổ ra sông : Để hiểu rõ hơn về môi trường nước sông chúng tôi sẽ đưa ra những số liệu cụ thể.

lay-mau-nuoc-song-hong
Quan trắc lấy mẫu nước sông Hồng

    Mục tiêu chủ yếu của quá trình quan trắc để đánh giá hiện trạng môi trường , kiểm soát mức ô nhiễm đang hiện hưu trên sông đưa ra những dự đoán rủi ro có thể xảy ra đối với môi trường đồng thời đưa ra các giải pháp môi trường tối ưu nhất.

Công ty Chúng tôi kết hợp với cơ quan chức năng đã tiến hành quan trắc mẫu nước tại các điểm:

+Điểm 1: Vị trí dưới cầu Long Biên cách dòng 10m tiến ra giữa cầu tiến hành lấy 5 mẫu :2 mẫu nước mặt và 3 mẫu ở tầng giữa.

+Điểm 2: Vị trí lấy mẫu ở giữa dòng tiến về giữa cầu Chương Dương số mẫu lấy 3 mẫu.

+Điểm 3: Lấy mẫu gần bờ lượng mẫu 4.

+Điểm 4: Vị trí lấy mẫu tại gần cầu Chương Dương lượng mẫu lấy là 3 mẫu.

+Điểm 5: Lấy mẫu cách cầu Chương Dương cách cầu 3km tiến về hạ lưu

song-hong-xua
Cầu Long Biên xưa

    Phương pháp lấy mẫu được tiến hành theo đúng TCVN 5996: 1995 (ISO 5667-6:1990) chất lượng nước lấy mẫu hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối:

    TCVN 5993: 1995 (ISO 5667 – 3 1985) chất lượng nước – lấy mẫu hướng dẫn lấy mẫu và bảo quản mẫu. Qúa trình quan trăc đo đạc cho thấy một số vẫn đề môi trường cũng đang diễn ra cho thấy mức độ ô nhiễm tăng dẫn thông số ô nhiễm chính trên lưu vực là NH3-N vượt quy chuẩn áp dụng tại hầu hết thời điểm quan trắc từ 2- 4,5 lần các chỉ tiêu khác có nhiều biến động và vượt quy chuẩn QCVN 08: 2008/B TNMT(A2) vào thời điểm quan trắc . Mức độ ô nhiễm thường tăng vào thời điểm tăng triều kiệt . Các thông số ô nhiễm như TSS, COD, BOD tuy cao nhưng chưa vượt chuẩn cho phép đặc biệt là nước sông đang ô nhiễm thuốc trừ sâu , hóa chất bảo vệ thực vật nguyên nhân do hai bên bờ sông người dân tiến hành canh tác nông nghiệp làm tăng mức ô nhiễm thuốc trừ sâu .

 Để có thể hạn chế môi trường nguồn nước thì cần có biện pháp dài hơn .

+, Quy hoạch hệ thống kênh mương dẫn nước , hệ thống cấp thoát nước đô thị được xử lý trước khi thải ra môi trường.

+, Điều tra đánh giá hiện trạng nguồn nước thải trên địa bàn chảy ra Sông Hồng.

+, Đánh giá khả năng chịu tải của Sông Hồng .

+, Xử lý những nhà máy xả thải ra sông chưa qua xử lý .

+, Thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường nói chung và bảo về nguồn nước nói riêng vì nước là nguồn tài nguyên vô giá.