Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng đê sông

    Các tuyến đê sông được xây dựng dọc hai bên bờ sông có cao trình đủ để ngăn nước lũ không tràn vào các thành phố, các vùng dân cư, các khu nông nghiệp trũng thấp dọc hai bên bờ sông. Ở miền Bắc, hệ thống đê sông đã có từ lâu đời là công trình rất quan trọng để bảo vệ các hoạt động sản xuất và sinh sống cho cộng đồng dân cư. Ở các tỉnh phía Nam, các sông chưa có đê và một số tuyến đê sông mới được xây dựng trong thập kỷ gần đây để bảo vệ một số khu vực thành phố của các tỉnh như đê bao Quảng Ngãi... 

du-an-de-song


Tác động môi trường chủ yếu của việc xây dựng tuyến đê sông như sau:

-  Xây dựng tuyến đê sẽ làm biến đổi dòng chảy trong sông nhất là trong giai đoạn lũ.
- Làm tăng lượng trữ nước ngầm khu vực ven đê do lượng nước sông bổ sung cho nước ngầm tăng lên nhất là trong các giai đoạn nước sông dâng cao.
- Xây dựng tuyến đê sẽ tác động đến chế độ bùn cát và làm biến đổi quá trình bồi lắng, xói lở của sông.
- Làm mất đất canh tác để xây dựng tuyến đê và hành lang bảo vệ đê.
- Xây dựng tuyến đê sẽ thu hẹp mặt cắt thoát lũ tự nhiên của sông so với khi không có đê và qua đó ảnh hưởng xấu tới khả năng tiêu thoát nước lũ của sông.
- Tác động đến hệ sinh thái vùng đất bãi trước đây bị ngập lụt thường xuyên nay thành đất canh tác hay quy hoạch dân cư do có đê bảo vệ.
- Làm tăng giá trị sử dụng đất của một số khu vực đất nằm bên trong khu vực bảo vệ của tuyến đê bao.
- Gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu... cho các hộ sống gần bờ sông nằm trong hành lang đê phải di chuyển vào khu vực bên trong.
- Bảo vệ dân cư, các cơ sở kinh tế... các khu vực trong đê khỏi các thiệt hại do lũ lụt gây nên.
- Gây nên nguy cơ vỡ đê đe dọa sự an toàn của nhân dân khu vực được bảo vệ trong đê.