Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

    Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (ĐTM).

    Đánh giá tác động môi trường hay còn gọi là ĐTM  là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

    Tác động đến môi trường có thể tốt hoặc xấu , có lợi hay có hại nhưng với việc ĐTM sẽ giúp cho các nhà đầu tư đưa ra những lựa chọn và phương án khả thi tối ưu về kinh tế và kỹ thuật trong bất cứ một kế hoạch phát triển nào.

    1: Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

bao-cao-dtm    Các dự án xây dựng doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… 

    2: Phương Pháp đánh giá

    Với các phương pháp đánh giá có tính khoa học và đã được kiểm nghiệm như: phương pháp phỏng đoán, phương pháp đánh giá nhanh, phương pháp nghiên cứu phân tích thành phần môi trường, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh,… để đưa ra các đánh giá đáng tin cậy làm cơ sở cho việc tư vấn các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cả trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.

    3: Thực hiện đánh giá tác động môi trường

    - Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn
    - Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường.
    - Thu mẫu nước, mẫu không khí, mẫu đất tại khu vực dự án và phân tích tại phòng thí nghiệm.
    - Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.
    - Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.
    - Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.
    - Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.
    - Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án
    - Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
    - Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom xử lý chất thải rắn từ hoạt động công nghiệp.
    - Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
    - Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.
hoi-thao-danh-gia-tac-dong-moi-truong

    4. Các văn bản pháp luật liên quan

    -  Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014

    Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

    Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành .

Chi tiết tải về: Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Bộ tài nguyên môi trường

                       Nghị định 18/2015/NĐ-CP

    5. Các Dự án ĐTM công ty đã thực hiện trong năm nay


Tên dự án Chủ đầu tư Phạm vi báo cáo Công nghệ áp dụng
Đề án Bảo vệ môi trường Công ty CP Công nghệ Tứ Hổ Kiểm soát môi trường hiện trạng: các chỉ số môi trường, Các thiết bị đo môi trường: Bụi,   tiếng ồn, chất thải,..
Đề án Bảo vệ môi trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mai Tân Bắc Đô Báo cáo hiện trạng môi trường của Nhà máy may Tân Bắc Đô và Bắc Đô Các thiết bị đo môi trường: Bụi, tiếng ồn, chất thải,..
Báo cáo kết quả kiểm soát môi trường CTy CP Xây dựng Số 3- Vinaconex3 Kiểm tra,đánh giá, phân tích môi trường nước, không khí Thiết bị đo các chỉ tiêu khí độc tự độngOldhamMX21 Plus- Mỹ, thiết bị lấy mẫu kk BUCK- VSS Mỹ, đo ồn EXTECH ISNTRUMENTS Đức…
Đề án bảo vệ môi trường Khách sạn Bảo Sơn Cty CP tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn Quan trắc, kiểm tra, đánh giá tác động môi trường, giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình, kế hoạch… Máy đo tiếng ồn Quest Model- Mỹ. Máy đo bụi: Lazer Dust Monitor, model Nhật. Máy đo PH- Model EC-10- HACH- Mỹ. Máy đo độ rung Model 2004- Mỹ. Máy quang phổ hồng ngoại SIMAZu- Nhật..
Đề án Bảo vệ Môi trường Nhà hàng Happy House Công ty TNHH Nguyễn Sơn Thống kê, đánh giá nguồn thải chính phát sinh từ hoạt động của nhà hàng Máy đo tiếng ồn Model 20100 Nhật, Máy đo bụi Laser Dust Monitor- Nhật, Thiết bị phân tích khí tượng Davis Intrusments- Mỹ, ASS, BOD Intrustments,…
Đánh giá tác động môi trường Chợ Thái Bình, Tp Hòa Bình Cty CP Nông Sản thực phẩm Hòa Bình Đánh giá tác động môi trường, nguồn gây tác động, hậu quả, quy mô tác động. Đưa ra biện pháp xử lý giảm thiếu tác động xấu. Máy đo tiếng ồn Quest Model- Mỹ. Máy đo bụi: Lazer Dust Monitor, model Nhật. Máy đo PH- Model EC-10- HACH- Mỹ. Máy đo độ rung Model 2004- Mỹ. Máy quang phổ hồng ngoại SIMAZu- Nhật, Cân điện tử chính xác 0,1 mg- Nhật,…
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Cty CP Gạch ngói Thịnh An Quan trắc điều kiện tự nhiên( địa lý, thời tiết, khí hậu, tài nguyên sinh vật, điều kiện môi trường, (đất, nước, không khí… Điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội. Đánh giá tác động môi trường tới hoạt động Cty. Máy đo tiếng ồn Model 20100 Nhật, Máy đo bụi Laser Dust Monitor- Nhật, Thiết bị phân tích khí tượng Davis Intrusments- Mỹ, ASS, BOD Intrustments, máy quang phổv: Shimazu 6600- Nhật, thiết bị Sắc ký lỏng cao áp HPLC 1100-Mỹ…
Sản xuất Sơn S4 Cty CP Xây dựng và Thương mại Bình Phát Phối hợp với Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường sản xuất sơn S4. Máy đo tiếng ồn Quest Model- Mỹ, Máy đo bụi: Lazer Dust Monitor, model Nhật. Máy đo PH- Model EC-10, Máy đo tốc độ gió Bioblock Scientific 50518 Nhật, Thiết bị rửa rung siêu âm UL Trasonic Model LC 30
Kiểm soát hiện trạng môi trường Công ty CP Thép Hàn Việt Quan trắc khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, bụi, nước sinh hoạt, môi trường nước thải Máy đo tiếng ồn Quest Model- Mỹ. Máy đo bụi: Lazer Dust Monitor, model Nhật. Máy đo PH- Model EC-10- HACH- Mỹ. Máy đo độ rung Model 2004- Mỹ. Máy quang phổ hồng ngoại SIMAZu- Nhật, thiết bị trưng cất đạm VAPODEST-20-CHLB Đức
Báo cáo Giám sát môi trường định kỳ Cty CP Cơ Khí VIMECO và Thương mại Môi trường không khí, Môi trường nước, khói bụi, khí hậu, vi khuẩn, hồng ngoại. Thiết bị lấy mẫu không khí BUCK- VSS 5- Mỹ, đo độ ồn EXTECH INSTRUMENTS-Mỹ, đo nồng độ bụi TDA-Mỹ, thiết bị đo chất lượng nước TOA- Water Quality Check- Nhật, BOD Intrustments, đo vi khuẩn E.coli: Total coliform Lab HACH-Mỹ, quang phổ tử ngoại UV-Vis: Jasco V- 530-NhẬT
Đánh giá tác động môi trường Công ty CP Tập đoàn HDB Việt Nam Đánh giá tác động môi trường cho Dự án Trung tâm Thương mại, thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang Máy đo tiếng ồn Model 20100 Nhật, Máy đo bụi Laser Dust Monitor- Nhật, Thiết bị phân tích khí tượng Davis Intrusments- Mỹ, ASS, BOD Intrustments,…
Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2010 Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Thương Mại Tân Cương Quan trắc: Tiếng ồn, độ rung, không khí, bụi, khí độc hại. Phân tích nước thải, chất lượng nước thải. Máy đo tiếng ồn Model 20100 Nhật, Máy đo bụi Laser Dust Monitor- Nhật, Thiết bị phân tích khí tượng Davis Intrusments- Mỹ. Thiết bị phân tích dã ngoại MX 21 plus OLDHAM¬ Pháp, thuốc Nestle, TCVN 4563-88…